Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Giáo án > Tiểu học > (352 bài)

  Thumbnail

  TUẦN 14LOP3 CKTKN

  Ngày gửi: 2009-12-24 02:12:32

  Thumbnail

  TUẦN 15 LỚP3 CKTKN

  Ngày gửi: 2009-12-24 02:12:28

  Thumbnail

  TUẦN 13 lớp 3 CKTKN

  Ngày gửi: 2009-12-24 02:12:26

  Thumbnail

  GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 8 CKT KN

  Ngày gửi: 2009-12-24 02:12:16

  Thumbnail

  TUẦN 16 LỚP 3 CKTKN

  Ngày gửi: 2009-12-24 02:12:06

  Thumbnail

  Tuan 9 CKT KN

  Ngày gửi: 2009-12-24 02:12:06

  Thumbnail

  Tuần 17 CKTKN lớp 3

  Ngày gửi: 2009-12-24 02:12:01

  Thumbnail

  giáo án lớp 3 tuần 7-9 CKT-KN

  Ngày gửi: 2009-12-24 01:12:53

  Thumbnail

  GA L5 Tuần 20

  Ngày gửi: 2009-12-22 10:12:09

  Thumbnail

  GA lop 3 tuan 19 ckt-kn

  Ngày gửi: 2009-12-18 11:12:59

  Thumbnail

  GA lop 3 tuan 20 ckt-kn

  Ngày gửi: 2009-12-18 11:12:56

  Thumbnail

  GIÁO ÁN LỚP 4-TUẦN 19-CKTKN

  Ngày gửi: 2009-12-16 10:12:45

  Thumbnail

  GA HDNGLL

  Ngày gửi: 2009-12-14 10:12:48

  Thumbnail

  GA 3 tuan 18 ckt-kn

  Ngày gửi: 2009-12-09 11:12:58

  Thumbnail

  GIÁO ÁN 4-TUẦN 18-CKTKN

  Ngày gửi: 2009-12-07 11:12:39

  Thumbnail

  Ga 3 tuần 16 ckt

  Ngày gửi: 2009-12-07 07:12:48

  Thumbnail

  GAt lop3 tuan 17ckt-kn

  Ngày gửi: 2009-12-07 07:12:08

  Thumbnail

  GAlop1tuan6 CKT-KN

  Ngày gửi: 2009-12-07 05:12:29

  Thumbnail

  Ga tuan 7 ckt-kn

  Ngày gửi: 2009-12-07 05:12:25

  Thumbnail

  GA L1 Tuần 18

  Ngày gửi: 2009-12-07 02:12:11

  Thumbnail

  GA L5 Tuần 18

  Ngày gửi: 2009-12-07 01:12:55

  Thumbnail

  GA L5 Tuần 19

  Ngày gửi: 2009-12-07 01:12:29

  Thumbnail

  KH5 T17

  Ngày gửi: 2009-12-06 12:12:28

  Thumbnail

  KH4 Tuần 17

  Ngày gửi: 2009-12-06 12:12:23

  Thumbnail

  LS-DL4 Tuần 17

  Ngày gửi: 2009-12-06 12:12:09

  Thumbnail

  TC 1-2 Tuần 17

  Ngày gửi: 2009-12-06 12:12:05

  Thumbnail

  Ôn tập Khoa,Sử,Địa L4

  Ngày gửi: 2009-12-06 01:12:28

  Thumbnail

  GIÁO ÁN 4 -K,S,Đ,Đ.Đức,KT-Tuầ...

  Ngày gửi: 2009-12-02 05:12:42

  Thumbnail

  GIÁO ÁN LỚP 4-TUẦN 17-CKTKN

  Ngày gửi: 2009-12-02 05:12:01

  Thumbnail

  GA L1 Tuần 17

  Ngày gửi: 2009-12-01 12:12:55

  Thumbnail

  Khoa học L5 Tuần 15-16

  Ngày gửi: 2009-12-01 12:12:34

  Thumbnail

  GA L1 Tuần 15

  Ngày gửi: 2009-12-01 12:12:33

  Thumbnail

  KH L4 Tuần 15-16

  Ngày gửi: 2009-12-01 12:12:29

  Thumbnail

  TT số 28/2009 BGG ĐT và quy...

  Ngày gửi: 2009-12-01 12:12:25

  Thumbnail

  Sử-Địa L4 Tuần 15-16

  Ngày gửi: 2009-12-01 12:12:21

  Thumbnail

  Khoa học 5 HK2

  Ngày gửi: 2009-12-01 12:12:21