Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • GA AV3

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đức Lợi
  Ngày gửi: 13h:17' 25-11-2010
  Dung lượng: 1.1 MB
  Số lượt tải: 8
  Số lượt thích: 0 người
  UNIT 1
  Date…………………...2010
  WEEK 2: Lesson3: (period 1 st)

  Aims: By the end of the lesson students can be able to introduce the name and greet each other.
  Skills: speaking, listening, writing, reading.
  Materials: realia names, Andy, Kate, John .
  PROCEDURE :
  STAGES
  TEACHER’S ACTIVITIES
  STUDENT’SACTIVITIES
  
  Warm up
  (5’)
  Presentation
  (10’)


  Practice
  (10’)  Production
  (10’)
  Homework
  1.Greering: -Greet the class
  - introduce name.
  2.Vocabulary :
  Hello ! Chào
  Hi ! Chào
  I am = I’m :Tôi là
  My name is = My name’ s :Tên của tôi là
  3. Model sentences :

  Hello! I am Andy
  Hi! My name is Kate .
  
  

  Form:
  I am
  I’m
  My name is + tên
  My name’s
  Use : Giới thiệu tên mình.
  4. Drill
  - Repeation drill: Andy, Kate, John .
  - Substitution drill: Calls students introduce their realia names individually, pairs.
  5. Noughts and crosses.
  Kate Mai John
  Ba Andy Lan
  Nam Huong Loan
  - T models : Hello! I’m Kate.
  Hi! My name’s Kate.
  Write the vocabulary, introduce the student’s name in two ways.
  Listen and answer.


  Repeat in chorus,
  Individually.

  Repeat in chorus ,
  Individuall, in pairs.
  Whole class  Individually, pairs
  2 groups (individually)  Whole class write down.
  
   Date : ………………..2010
  LESSON 4 (period 2nd)

  Aims : To hepl students know how to make question to ask their friends’name and review the answer of introduce their names.
  Skills : speaking, listening, writing.
  Materials: realia names, poster.

  PROCEDURE :
  STAGES
  TEACHER’S ACTIVITIES
  STUDENT’S ACTIVITIES
  
  Warm-up
  (5’)  Presentation
  (10’)


  Practice
  (10’)  Production
  (10’)


  Homework
  1. Revision:
  - Asks Ss to introduce their names in 2 ways: I’m …………
  My name’s ………….
  - Checking : meaning, structure
  2. Vocabulary :
  what : gì, cái gì
  your : của bạn
  my : của tôi
  3. Model sentences :

  A: What’s your name ?
  B: My name’s Jenny
  
   What’s your name ?
  My name’s ………..
  - Use : Hỏi – đáp về tên của mình .
  4. Word-cue-drill :
  John Kate Andy
  Mai Lan Hoa
  T models: What’ your name ?
  My name’s John.
  Checks
  - Introduce Ss’ name, ask their friend’s name.
  S1: Hello! I’m …………..
  What’your name ?
  S2: Hi! My name’s……….
  Checking: meaning, pronunciation.

  Learn the lesson by heart .
  Do homework in book page 3.
  Individually.


  Whole class.

  Repeat in chorus,
  Individually.


  Repeat in chorus, in pairs.  T- whole
  Open – close pair  Work in pair


  
   Date : ………………..2010
  WEEK 3:
  LESSON 5: (period 1 st)

  Aims: To help students review the greeting, ask and answer the names.
  learn “the Hello song”.
  Skills: speaking, listening, reading.
  Materials: Poster, cassette.
  PROCEDURE:
  STAGES
  TEACHER’S ACTIVITIES
  STUDENT’S ACTIVITIES
  
  Warm up
  (5’)  Pre- listening
  (10’)  While- listening
  (10’)


  Post- listening
  (10’)  Home work

  1.Revision
  - Ask Ss to introduce their name, ask their partner’s name.
  - Checks and corrects if any.
  2.Gap- fill.
  Hello.Hello.Hello.
  What’s.......................?
  Hello.Hello.Hello.
  My name is.................
  My..............................
  Hello, ............
  Hello, ............
  Hello.
  3.Read the song
  T read the song
  Reads the song sentence by sentence.
  Divides in to 2 groups.
  Divides class into groups of 4
  Checks some groups.
  4.Create new song:
  Asks ss to create the new songs according to the song they have just learnt.
  Asks
   
  Gửi ý kiến