Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Giáo án > Tiểu học > (352 bài)

  Word-logo-small

  Tuần 16 - lớp 3

  Ngày gửi: 2013-12-04 04:12:59

  Word-logo-small

  Tuần 16 - Lớp 4

  Ngày gửi: 2013-12-04 04:12:41

  Word-logo-small

  Tuần 17 - lớp 3

  Ngày gửi: 2013-12-04 04:12:33

  Word-logo-small

  Tuần 15 - Lớp 3

  Ngày gửi: 2013-12-04 04:12:14

  Word-logo-small

  Tuần 15 - Lớp 5

  Ngày gửi: 2013-12-04 04:12:13

  Word-logo-small

  Tuần 17 - lớp 4

  Ngày gửi: 2013-12-04 04:12:08

  Word-logo-small

  Tuần 15 - Lớp 4

  Ngày gửi: 2013-12-04 02:12:57

  Word-logo-small

  Tuần 14

  Ngày gửi: 2013-12-04 01:12:57

  Word-logo-small

  Tuần 14

  Ngày gửi: 2013-12-04 01:12:42

  Word-logo-small

  Tuần 14

  Ngày gửi: 2013-12-04 01:12:09

  Word-logo-small

  BB Hop HDSP T1 2013

  Ngày gửi: 2013-01-03 10:01:00

  Word-logo-small

  BB SH Chuyen môn T12

  Ngày gửi: 2012-12-20 06:12:24

  Word-logo-small

  BB sinh hoat chuyen mon

  Ngày gửi: 2012-12-06 10:12:35

  Word-logo-small

  BB shcm Truong T11

  Ngày gửi: 2012-12-06 10:12:32

  Word-logo-small

  BB shcm Cum T11

  Ngày gửi: 2012-12-06 10:12:03

  Word-logo-small

  GA QBP Tre em 3

  Ngày gửi: 2012-09-23 05:09:29

  Word-logo-small

  tong hop y kien to khoi 2012-...

  Ngày gửi: 2012-09-19 06:09:13

  Word-logo-small

  TONG HOP Y KIEN TO KHOI HN CB...

  Ngày gửi: 2012-09-18 10:09:49

  Word-logo-small

  BAO CAO HĐ BTT 12-13

  Ngày gửi: 2012-09-18 10:09:41

  Word-logo-small

  Đề thi T-TV GHK I NH 2011-2012

  Ngày gửi: 2012-08-25 09:08:30

  Word-logo-small

  Ban BC TOM TAT TTCN 2012 PQT

  Ngày gửi: 2012-05-21 10:05:55

  Word-logo-small

  Phieu danh gia cong chuc hang...

  Ngày gửi: 2012-05-21 10:05:54

  Word-logo-small

  Phieu danh gia cong chuc hang...

  Ngày gửi: 2012-05-21 10:05:54

  Word-logo-small

  PHIEU DANH GIA XEP LOAI GV P...

  Ngày gửi: 2012-05-21 10:05:22

  Word-logo-small

  Công thức toán dùng cho học s...

  Ngày gửi: 2012-05-13 15:12:21

  Word-logo-small

  Mau don xin nang luong

  Ngày gửi: 2012-05-08 05:05:52

  Word-logo-small

  Giáo án bồi dưỡng học sinh gi...

  Ngày gửi: 2012-04-04 09:47:25

  Word-logo-small

  KI THUAT 5

  Ngày gửi: 2011-11-28 09:11:51

  Word-logo-small

  Tong hop y kien to khoi 2011-...

  Ngày gửi: 2011-09-24 06:09:58

  Word-logo-small

  Bao cao hoat dong BTT

  Ngày gửi: 2011-09-24 06:09:04

  Word-logo-small

  K-S-Đ 4 Tuần 7

  Ngày gửi: 2011-09-23 11:09:59

  Word-logo-small

  GA 5 Tuần 7

  Ngày gửi: 2011-09-23 11:09:59

  Word-logo-small

  K-S-Đ 4 Tuần 5

  Ngày gửi: 2011-09-23 11:09:41

  Word-logo-small

  K-S-Đ 5 Tuần 6

  Ngày gửi: 2011-09-23 11:09:37

  Word-logo-small

  GA 1 tUẦN 8

  Ngày gửi: 2011-09-23 11:09:30

  Word-logo-small

  K-S-Đ 4 Tuần 6

  Ngày gửi: 2011-09-23 11:09:24