Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • GA AV 5 mới

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đức Lợi
  Ngày gửi: 13h:21' 25-11-2010
  Dung lượng: 1.2 MB
  Số lượt tải: 8
  Số lượt thích: 0 người

  SCHOOLYEAR: 2010-2011

  WEEK 1 Date:.................................................................... LESSON 1+2

  Prepare for the beginning of the academic year

  Aims: Review the vocabularies and the structures that students learnt in grade 3.
  Skills: speaking, listening.
  TEACHER’S ACTIVITIES
  STUDENTS’ ACTIVITIES
  
  T asks students some questions:
  - It’s nice to meet you.
  -How are you?
  -What’s your name?
  -How do you spell your name?
  Uses the shool objects ans asks the color.
  -What color is this?
  -How many boys are there in your class?
  How many girls?
  -How old are you?
  -Can you read a book?
  -Can you do a puzzle?
  -Can you jump-rope?
  - How’s the weather today?

  Tell something you can do?

  ………………………………………..
  Answer the questions about themselves
  -It’s nice to meet you, too.
  -I’m fine, thanks.
  -My name is Mai.
  -M-A-I.
  Look at the objects and answer.

  -It’s yellow/ white/ purple/…….
  There are…boys

  There are…..girls.
  -I’m eleven years olds.
  -Yes, I can./ No, I can’t.
  ………………………..
  ……………………….
  - It’s sunny / rainy....

  I can play the piano.
  I can hit a ball
  I can play with a yo-yo.
  ………………………………………..
  
  WEEK 2 UNIT 1 Date: ...........................................................
  LESSON 3 LET’S TALK
  Aims: By the end of the lesson ss can say the farewells speech.
  Review the greetings.
  Skills: speaking, listening, reading,writing.
  Teaching aids: picture.
  STAGES
  TEACHER’S ACTIVITIES
  STUDENTS’ ACTIVITIES
  
  Warm up
  (5’)  Presentation
  (10’)

  Practice
  (10’)
  Production
  (10’)  Homework
  1.Greeting:
  Introduces T’s self and says the greeting to the students.
  Hi!I’m Nga. It’s nice to meet you.
  How are you?
  2. Vocabulary:
  -good bye = bye: tạm biệt
  -see: gặp, thấy
  -late : trể, muộn later: trể hơn, muộn hơn.
  Checking vocabulary:
  Slap the board
  *Sets the sence to get the model sentences use the picture in the book.
  3.Structure:
  A: Good bye!
  B: See you later.
  Use: Nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại.
  4. Repeatition Drill:
  Runs through the vocabulary.
  T models:
  Uses the cues,asks ss to make the sentences individuallyand then asksk and answer in pairs.
  5. Mapped Dialogue:
  Hi,Lan. ……you? ……..Thanks.
  It’s……………. ……….,too.
  Good bye! ………..later.

  Do the exercise in the book.
  
  Listen and respond in chorus, in dividually.
  It’s nice to meet you, too.
  I’m fine.Thanks.

  Listen, aswer and repeat in chorus, individually.
  Two teams  Listen and repeat in chorus, in pairs.  Listen and repeat in chorus.

  Ask and answer in open pairs,close pairs.  Play the game in pairs.


  Write down.
  
  WEEK 2 Date:............................................................
  LESSON 4 LET’S SING (period 1st)
  Aims: By the end of the lesson ss can read “The hi song”and the “Good-bye song” fluently.
  Review the greetings and the farewells speech.
  Skills: speaking, listening, reading,writing.
  Teaching aids: pictures, posters,cassette….

  STAGES
  TEACHER’S ACTIVITIES
  SS’ ACTIVITIES
  
  Warm up


  Pre- listening.


  While –listening.


  Post –listening
  Homework
  1. Say the Greeting and Goodbye.
  T: - Hi, class. How are you?
  - I’m fine. Thanks.
  Calls ss to say the greeting and respond in pairs.
  T: Goodbye, class.
  See you later.
  2.Vocabulary:
  an alligator ( picture): con cá sấu
  3.Ordering
  Asks ss to order the names in the Hi song:
   
  Gửi ý kiến