Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Giáo án > Tiểu học > (352 bài)

  Thumbnail

  K-S-Đ 5 Tuần 7

  Ngày gửi: 2011-09-23 11:09:12

  Thumbnail

  HUONG DAN CAC NHOM LAM KĐCL

  Ngày gửi: 2011-09-11 09:09:38

  Thumbnail

  Giáo án đạo đức lớp3

  Ngày gửi: 2011-09-08 10:09:10

  Thumbnail

  Giáo án

  Ngày gửi: 2011-09-08 10:09:03

  Thumbnail

  KT_TAI_CHINH_CUOI__NAM_2011

  Ngày gửi: 2011-06-07 10:06:59

  Thumbnail

  GIÁO DỤC MÔI TRƯƠNG TRONG CÁC...

  Ngày gửi: 2011-06-03 09:06:57

  Thumbnail

  Mau Bien ban Hoi dong xet nan...

  Ngày gửi: 2011-05-11 08:05:25

  Thumbnail

  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP K-S-Đ HK II

  Ngày gửi: 2011-04-27 11:04:42

  Thumbnail

  ĐÈ CƯƠNG ON TẬP HKII K-S-Đ

  Ngày gửi: 2011-04-27 11:04:36

  Thumbnail

  KE HOACH DAY HOC T26

  Ngày gửi: 2011-04-13 06:04:55

  Thumbnail

  Ke hoach day học Tuan 25

  Ngày gửi: 2011-04-13 06:04:52

  Thumbnail

  Ke hoach day hoc Tuan 25

  Ngày gửi: 2011-04-13 06:04:43

  Thumbnail

  Ke hoach day hoc T 28

  Ngày gửi: 2011-04-13 06:04:16

  Thumbnail

  Ke hoach day hoc T29

  Ngày gửi: 2011-04-13 06:04:10

  Thumbnail

  KE HOACH DAY HOC TUÀN 24

  Ngày gửi: 2011-04-13 05:04:58

  Thumbnail

  Ke hoach day hoc T25

  Ngày gửi: 2011-04-13 05:04:32

  Thumbnail

  KE HOACH DAY HOC TUAN 25

  Ngày gửi: 2011-04-13 05:04:32

  Thumbnail

  Ke hoach day hoc T26

  Ngày gửi: 2011-04-13 05:04:27

  Thumbnail

  KE HOACH DAY HOC T27

  Ngày gửi: 2011-04-13 05:04:02

  Thumbnail

  đđuc 2 tuần 29-35

  Ngày gửi: 2011-04-06 06:04:45

  Thumbnail

  tn&xh 3 tuan 29-35

  Ngày gửi: 2011-04-06 06:04:35

  Thumbnail

  thu cong 2 tuan 29-35

  Ngày gửi: 2011-04-06 06:04:34

  Thumbnail

  đđức 3 tuan 29-35

  Ngày gửi: 2011-04-06 06:04:29

  Thumbnail

  tn&xh 2 tuan 29-35

  Ngày gửi: 2011-04-06 06:04:27

  Thumbnail

  thu cong 1tuan29-35

  Ngày gửi: 2011-04-06 06:04:16

  Thumbnail

  Địa lí 5 tuần 29-35

  Ngày gửi: 2011-04-06 06:04:03

  Thumbnail

  tn&xh 1tuan29-35

  Ngày gửi: 2011-04-05 11:04:05

  Thumbnail

  Phụ lục 4 KĐCL

  Ngày gửi: 2011-03-15 07:03:31

  Thumbnail

  TUAN 22

  Ngày gửi: 2011-03-02 07:03:40

  Thumbnail

  ke hoach day hoc

  Ngày gửi: 2011-03-02 06:03:08

  Thumbnail

  Khoa học 4 HK II

  Ngày gửi: 2011-02-25 04:02:50

  Thumbnail

  Sử - Địa 4 HKII

  Ngày gửi: 2011-02-25 04:02:45

  Thumbnail

  Lịch sử 5 HKII

  Ngày gửi: 2011-02-25 04:02:25

  Thumbnail

  GA thu cong 2 GDKNS

  Ngày gửi: 2011-01-18 07:01:29

  Thumbnail

  KT TAI CHINH GIUA NAM 31.12....

  Ngày gửi: 2011-01-08 08:01:52

  Thumbnail

  ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TV LỚP 5

  Ngày gửi: 2010-12-01 07:12:27