Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Giáo án > Tiểu học > (352 bài)

  Word-logo-small

  GA L1 Tuần 16

  Ngày gửi: 2009-12-01 12:12:21

  Word-logo-small

  GA L1 Tuần 14

  Ngày gửi: 2009-12-01 12:12:21

  Word-logo-small

  TT32/2009/BGDĐT về quy chế ...

  Ngày gửi: 2009-12-01 12:12:17

  Word-logo-small

  GA L1 Tuần 13

  Ngày gửi: 2009-12-01 12:12:12

  Word-logo-small

  Các môn phụ L5 Tuần 17

  Ngày gửi: 2009-12-01 09:12:44

  Word-logo-small

  Toán L5 Tuần 17

  Ngày gửi: 2009-12-01 09:12:27

  Word-logo-small

  Tiếng Việt L5 Tuần 17

  Ngày gửi: 2009-12-01 09:12:12

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 5-TUẦN 17-CKTKN

  Ngày gửi: 2009-11-30 07:11:27

  Word-logo-small

  Giáo Án tuần 16 lớp 3 ckt-kn

  Ngày gửi: 2009-11-29 09:04:04

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 5-TUẦN 16-CKTKN

  Ngày gửi: 2009-11-24 10:11:14

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN- KHOA -SỬ- ĐỊA LỚP 4-...

  Ngày gửi: 2009-11-24 08:11:44

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN - LỚP 4-TUẦN 16- CKTKN

  Ngày gửi: 2009-11-22 03:11:58

  Word-logo-small

  Giáo Án 3 tuần 15 chuẩn

  Ngày gửi: 2009-11-17 06:11:50

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 3-TUẦN 15 -CKT

  Ngày gửi: 2009-11-15 10:11:11

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 4-TUẦN 15 -CKTKN

  Ngày gửi: 2009-11-14 11:11:32

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 4-TUẦN 14- CKTKN

  Ngày gửi: 2009-11-14 10:11:34

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 5-TUẦN 15 -CKT

  Ngày gửi: 2009-11-13 01:11:16

  Word-logo-small

  Giáo Án lớp 3 tuần 14 chuẩn k...

  Ngày gửi: 2009-11-12 09:11:34

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 2-TUẦN 12 -CKT

  Ngày gửi: 2009-11-09 05:11:33

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 5 -TUẦN 14 -CKTKN

  Ngày gửi: 2009-11-06 10:11:25

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 4-TUẦN 13 -CKTKN

  Ngày gửi: 2009-11-06 09:11:13

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 2-TUẦN 11 -CKT

  Ngày gửi: 2009-11-06 08:11:37

  Word-logo-small

  Giáo án tuần 10

  Ngày gửi: 2009-11-05 06:11:14

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 5-TUẦN 13-CKTKN

  Ngày gửi: 2009-10-31 09:10:06

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN -QBPTE 5

  Ngày gửi: 2009-10-30 09:10:02

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN lớp 3 tuần 13ckt-kn

  Ngày gửi: 2009-10-30 01:10:29

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN tuần 11 ckt-kn

  Ngày gửi: 2009-10-27 04:10:14

  Word-logo-small

  Giáo án ATGT 3 Chuẩn KT-KN

  Ngày gửi: 2009-10-27 03:10:54

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN tuần 12 lớp 3 ckt-kn

  Ngày gửi: 2009-10-27 03:10:42

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN thủ công2 ckt-kn

  Ngày gửi: 2009-10-27 03:10:19

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC K3 cả nămckt-kn

  Ngày gửi: 2009-10-27 03:10:15

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 5 -TUẦN 12 -CKTKN

  Ngày gửi: 2009-10-26 11:10:37

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 4-TUẦN 12 -CKTKN

  Ngày gửi: 2009-10-26 11:10:17

  Word-logo-small

  GA QBPTE moi

  Ngày gửi: 2009-10-26 06:03:00

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN 3 tuần 11

  Ngày gửi: 2009-10-26 06:01:19

  Word-logo-small

  GA L1 Tuần 11

  Ngày gửi: 2009-10-25 23:14:04