Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Giáo án > Tiểu học > (352 bài)

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN BDHSG TOÁN 1

  Ngày gửi: 2010-12-01 07:12:18

  Word-logo-small

  GA AV 4 mới

  Ngày gửi: 2010-11-25 01:11:54

  Word-logo-small

  GA AV3

  Ngày gửi: 2010-11-25 01:11:29

  Word-logo-small

  GA AV 5 mới

  Ngày gửi: 2010-11-25 01:11:22

  Word-logo-small

  Ve theo mẫu: Vẽ cây

  Ngày gửi: 2010-11-18 07:11:34

  Word-logo-small

  Du thao quy che hoat dong con...

  Ngày gửi: 2010-10-31 03:10:44

  Word-logo-small

  GA dia li 5

  Ngày gửi: 2010-10-08 04:10:31

  Word-logo-small

  GAthu cong 1

  Ngày gửi: 2010-10-08 04:10:12

  Word-logo-small

  KH 5 TUẦN 6

  Ngày gửi: 2010-10-01 10:10:49

  Word-logo-small

  Khoa học- Địa lí 4 tuần 6

  Ngày gửi: 2010-10-01 10:10:25

  Word-logo-small

  Dự thảo Báo cáo hoạt động BT...

  Ngày gửi: 2010-09-25 11:09:50

  Word-logo-small

  Dự thảo kế hoạch năm học 2010...

  Ngày gửi: 2010-09-25 11:09:38

  Word-logo-small

  Dự thảo báo cáo Tổng hợp ý ki...

  Ngày gửi: 2010-09-25 11:09:36

  Word-logo-small

  Tong hop y kien to khoi 09-10

  Ngày gửi: 2010-09-24 11:09:18

  Word-logo-small

  bc hoat dong BTT 09-10

  Ngày gửi: 2010-09-24 11:09:09

  Word-logo-small

  Khoa học-Địa lí 4 tuần 1-4

  Ngày gửi: 2010-09-10 07:09:55

  Word-logo-small

  GA L1 Tuần 2-5

  Ngày gửi: 2010-09-10 07:09:54

  Word-logo-small

  GA L1 HK1 CKTKN

  Ngày gửi: 2010-09-10 07:09:50

  Word-logo-small

  Khoa học 5 Tuần 1-4

  Ngày gửi: 2010-09-10 07:09:25

  Word-logo-small

  GA L1 Tuần 1 CKTKN

  Ngày gửi: 2010-09-10 07:09:05

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 4 - TUẦN 35 - CKTKN

  Ngày gửi: 2010-05-03 08:05:27

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 4 - TUẦN 34 - CKTKN

  Ngày gửi: 2010-05-03 08:05:07

  Word-logo-small

  Sử -Địa 4 Tuần 32

  Ngày gửi: 2010-04-21 17:53:05

  Word-logo-small

  Sử- Địa 4 Tuần 28

  Ngày gửi: 2010-04-21 17:51:38

  Word-logo-small

  khoa hoc 4 tuan 31

  Ngày gửi: 2010-04-21 17:50:21

  Word-logo-small

  Khoa học 4 tuần 30

  Ngày gửi: 2010-04-21 17:49:27

  Word-logo-small

  Khoa học 4 tuần 29

  Ngày gửi: 2010-04-21 17:48:13

  Word-logo-small

  Sử - Địa 4 Tuần 27

  Ngày gửi: 2010-04-21 17:47:00

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN 4-TUẦN 33- CKTKN

  Ngày gửi: 2010-04-21 11:04:53

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 4-TUẦN 32-CKTKN

  Ngày gửi: 2010-04-18 07:04:45

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN 4 -TUẦN 31- CKTKN

  Ngày gửi: 2010-04-10 10:04:20

  Word-logo-small

  GAtuan 26 ckt-kn

  Ngày gửi: 2010-04-05 11:04:56

  Word-logo-small

  GA 3 tuan 24

  Ngày gửi: 2010-04-05 11:04:45

  Word-logo-small

  GAtuan 23 chuan

  Ngày gửi: 2010-04-05 11:04:38

  Word-logo-small

  GA 3 tuan 25

  Ngày gửi: 2010-04-05 11:04:37

  Word-logo-small

  GA3tuan 28

  Ngày gửi: 2010-04-05 11:04:11