Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Giáo án > Tiểu học > (5 thư mục)


  Lớp 1 (82 bài)
  Word-logo-small

  BB Hop HDSP T1 2013

  Ngày gửi: 2013-01-03 10:01:00

  Word-logo-small

  BB SH Chuyen môn T12

  Ngày gửi: 2012-12-20 06:12:24

  Word-logo-small

  BB sinh hoat chuyen mon

  Ngày gửi: 2012-12-06 10:12:35

  Word-logo-small

  BB shcm Truong T11

  Ngày gửi: 2012-12-06 10:12:32


  Lớp 2 (28 bài)
  Word-logo-small

  đđuc 2 tuần 29-35

  Ngày gửi: 2011-04-06 06:04:45

  Word-logo-small

  thu cong 2 tuan 29-35

  Ngày gửi: 2011-04-06 06:04:34

  Word-logo-small

  tn&xh 2 tuan 29-35

  Ngày gửi: 2011-04-06 06:04:27

  Word-logo-small

  GA thu cong 2 GDKNS

  Ngày gửi: 2011-01-18 07:01:29


  Lớp 3 (95 bài)
  Word-logo-small

  Tuần 16 - lớp 3

  Ngày gửi: 2013-12-04 04:12:59

  Word-logo-small

  Tuần 17 - lớp 3

  Ngày gửi: 2013-12-04 04:12:33

  Word-logo-small

  Tuần 15 - Lớp 3

  Ngày gửi: 2013-12-04 04:12:14

  Word-logo-small

  Tuần 15 - Lớp 5

  Ngày gửi: 2013-12-04 04:12:13


  Lớp 4 (89 bài)
  Word-logo-small

  Tuần 16 - Lớp 4

  Ngày gửi: 2013-12-04 04:12:41

  Word-logo-small

  Tuần 17 - lớp 4

  Ngày gửi: 2013-12-04 04:12:08

  Word-logo-small

  Tuần 15 - Lớp 4

  Ngày gửi: 2013-12-04 02:12:57

  Word-logo-small

  Tuần 14

  Ngày gửi: 2013-12-04 01:12:42


  Lớp 5 (50 bài)
  Word-logo-small

  Tuần 14

  Ngày gửi: 2013-12-04 01:12:09

  Word-logo-small

  Công thức toán dùng cho học s...

  Ngày gửi: 2012-05-13 15:12:21

  Word-logo-small

  Giáo án bồi dưỡng học sinh gi...

  Ngày gửi: 2012-04-04 09:47:25

  Word-logo-small

  KI THUAT 5

  Ngày gửi: 2011-11-28 09:11:51