Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Giáo án > Tiểu học > (352 bài)

  Thumbnail

  Giao an Tieng Viet 1 - ca nam

  Ngày gửi: 2009-08-18 09:08:42

  Thumbnail

  Giấy đi đường

  Ngày gửi: 2009-07-31 07:07:59

  Thumbnail

  TL Tập huấn chuẩn GV TH - MT

  Ngày gửi: 2009-07-31 07:07:31

  Thumbnail

  Giáo án tự nhiên và xã hộ 2 c...

  Ngày gửi: 2009-07-20 08:07:50

  Thumbnail

  Giáo án tập viết 2 cả năm

  Ngày gửi: 2009-07-20 08:07:42

  Thumbnail

  GA tự nhiên và xã hội 1cả năm

  Ngày gửi: 2009-07-20 08:07:37

  Thumbnail

  Giáo án thủ công 1 cả năm

  Ngày gửi: 2009-07-20 08:07:36

  Thumbnail

  Giáo án đạo đức 2 cả năm

  Ngày gửi: 2009-07-20 08:07:29

  Thumbnail

  Giáo án toán 2 cả năm

  Ngày gửi: 2009-07-20 08:07:22

  Thumbnail

  GA tiếng việt 1 cả năm

  Ngày gửi: 2009-07-20 08:07:20

  Thumbnail

  Giáo án tập làm văn 2 cả năm

  Ngày gửi: 2009-07-20 08:07:07

  Thumbnail

  Giáo án thủ công 2 cả năm

  Ngày gửi: 2009-07-20 08:07:05

  Thumbnail

  GA đạo đức 1 cả năm

  Ngày gửi: 2009-07-20 08:07:03

  Thumbnail

  Giáo án chính tả 2 cả năm

  Ngày gửi: 2009-07-20 08:07:00

  Thumbnail

  GAtoan 1 ca nam

  Ngày gửi: 2009-07-20 07:07:45

  Thumbnail

  GA tiếng việt 1 cả năm

  Ngày gửi: 2009-07-20 07:07:29

  Thumbnail

  Giáo án tnxh1car năm

  Ngày gửi: 2009-07-16 21:19:37

  Thumbnail

  Giáo án toán lớp 1ca năm

  Ngày gửi: 2009-07-16 21:14:03

  Thumbnail

  Giáo án tiếng việt 1 cả năm

  Ngày gửi: 2009-07-16 21:12:00

  Thumbnail

  Giáo án tự nhiên xã hội 1 cả ...

  Ngày gửi: 2009-07-16 21:10:32

  Thumbnail

  Giáo án đạo đức lớp 1 cả năm

  Ngày gửi: 2009-07-16 21:08:58

  Thumbnail

  Giáo án thủ công lớp 1 cả năm

  Ngày gửi: 2009-07-16 21:07:39

  Thumbnail

  Giáo án am nhạc 1 cả năm

  Ngày gửi: 2009-07-16 21:05:57

  Thumbnail

  Giáo án toán 4 cả năm

  Ngày gửi: 2009-07-11 04:16:02

  Thumbnail

  Giáo án lịch sử 4 cả năm

  Ngày gửi: 2009-07-11 04:09:04

  Thumbnail

  Giáo án mĩ thuật 4 cả năm

  Ngày gửi: 2009-07-11 04:07:23

  Thumbnail

  Giáo án kỉ thuật 4 cả năm

  Ngày gửi: 2009-07-11 04:06:24

  Thumbnail

  Giáo án khoa học 4 cả năm

  Ngày gửi: 2009-07-11 04:04:08

  Thumbnail

  Giáo án địa lí 4 cả năm

  Ngày gửi: 2009-07-11 04:02:17

  Thumbnail

  Giáo án đạo đức 4 cả năm

  Ngày gửi: 2009-07-11 04:00:45

  Thumbnail

  Giáo án tập đọc 4 cả năm

  Ngày gửi: 2009-07-11 03:36:36

  Thumbnail

  Giáo án kể chuyện 4 cả năm

  Ngày gửi: 2009-07-11 03:34:21

  Thumbnail

  Giáo án luyện từ và câu 4 cả...

  Ngày gửi: 2009-07-11 03:32:47

  Thumbnail

  Giáo án tập làm văn 4 cả năm

  Ngày gửi: 2009-07-11 03:31:15

  Thumbnail

  Giáo án toán 4 cả năm

  Ngày gửi: 2009-07-11 03:28:34

  Thumbnail

  Giáo án thủ công 2 cả năm

  Ngày gửi: 2009-07-01 12:46:31