Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Giáo án > Tiểu học > (352 bài)

  Word-logo-small

  Khai giảng 09-10 Tuan

  Ngày gửi: 2009-09-04 01:09:37

  Word-logo-small

  Khoa hoc 4 - Ca nam

  Ngày gửi: 2009-09-03 07:09:17

  Word-logo-small

  Tổng kết CTĐ 08-09

  Ngày gửi: 2009-09-01 02:09:09

  Word-logo-small

  GA the duc 2 ca nam

  Ngày gửi: 2009-08-30 23:10:31

  Word-logo-small

  Giáo án tiếng việt lớp 1 cả năm

  Ngày gửi: 2009-08-30 04:35:57

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 4-TUẦN 4 ( Chuẩn ...

  Ngày gửi: 2009-08-30 02:08:48

  Word-logo-small

  100 trò chơi dan gian

  Ngày gửi: 2009-08-28 14:23:08

  Word-logo-small

  thể dục 3car năm 2009-2010 mới

  Ngày gửi: 2009-08-28 14:10:35

  Word-logo-small

  giáo án tiếng việt 3

  Ngày gửi: 2009-08-28 14:08:23

  Word-logo-small

  GAtoán 3đủ bộ

  Ngày gửi: 2009-08-28 14:06:26

  Word-logo-small

  Toán 5 cả năm

  Ngày gửi: 2009-08-28 14:02:48

  Word-logo-small

  10 NGUYÊN TẮC GIÚP BẠN ĐÀM PH...

  Ngày gửi: 2009-08-28 11:08:26

  Word-logo-small

  Giáo án đạo đức cả năm

  Ngày gửi: 2009-08-28 09:08:57

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 4-TUẦN 3 ( CHUẨN ...

  Ngày gửi: 2009-08-27 06:08:47

  Word-logo-small

  TNXH 1 - Ca nam

  Ngày gửi: 2009-08-26 08:08:57

  Word-logo-small

  Dao duc 3 - Ca nam

  Ngày gửi: 2009-08-25 07:08:57

  Word-logo-small

  Dao duc 1 - Ca nam

  Ngày gửi: 2009-08-25 07:08:03

  Word-logo-small

  Dao duc 2 - Ca nam

  Ngày gửi: 2009-08-25 07:08:00

  Word-logo-small

  7312-BGDDT-GDTH/ Hướng dẫn th...

  Ngày gửi: 2009-08-24 11:08:48

  Word-logo-small

  Hướng dẫn tổ chức khai giảng ...

  Ngày gửi: 2009-08-24 11:08:37

  Word-logo-small

  Hướng dẫn tổ chức khai giảng ...

  Ngày gửi: 2009-08-24 11:08:37

  Word-logo-small

  GA Toan 5 - Ca nam

  Ngày gửi: 2009-08-24 11:08:19

  Word-logo-small

  GA Toan 4 - Ca nam

  Ngày gửi: 2009-08-24 10:08:59

  Word-logo-small

  Toan 4 - Ca nam

  Ngày gửi: 2009-08-24 10:08:30

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN 4-TUÂN2 ( Chuẩn )

  Ngày gửi: 2009-08-24 09:08:56

  Word-logo-small

  Toan 1 - Ca nam

  Ngày gửi: 2009-08-21 08:08:51

  Word-logo-small

  Toan 2 - Ca nam

  Ngày gửi: 2009-08-21 02:08:54

  Word-logo-small

  Tieng Viet 3 - Ca nam (Tap viet)

  Ngày gửi: 2009-08-21 02:08:54

  Word-logo-small

  Tieng Viet 3 - Ca nam (LTVC)

  Ngày gửi: 2009-08-21 02:08:34

  Word-logo-small

  Tieng Viet 3 - Ca nam (TLV)

  Ngày gửi: 2009-08-21 02:08:33

  Word-logo-small

  Toan 3 - Ca nam

  Ngày gửi: 2009-08-21 02:08:24

  Word-logo-small

  Tieng Viet 3 - Ca nam (Chinh ta)

  Ngày gửi: 2009-08-21 02:08:21

  Word-logo-small

  Tieng Viet 3 - Ca nam (Tap doc)

  Ngày gửi: 2009-08-21 02:08:03

  Word-logo-small

  Tieng Viet 5-Ca nam

  Ngày gửi: 2009-08-20 08:08:39

  Word-logo-small

  Tap doc 5- Ca nam(P1)

  Ngày gửi: 2009-08-20 08:08:31

  Word-logo-small

  Giao an Tieng Viet 4-Ca nam(T...

  Ngày gửi: 2009-08-19 08:08:48