Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Đề thi sử 4 07-08

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Khắc Ba Anh (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:02' 13-01-2010
  Dung lượng: 45.0 KB
  Số lượt tải: 8
  Số lượt thích: 0 người
  Trường TH số 1 Quảng An
  Lớp: ...................
  Họ và tên: .......................................................
  ĐỀ THI CUỐI KÌ I
  Môn : LỊCH SỬ 4
  Năm học: 2007-2008
  
  
  Phần I: Trắc nghiệm:
  Đánh dấu X vào ố trống(() trước câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây:(Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm).
  Câu 1:Tại sao mọi việc trong triều Lý đều do Trần Thủ Độ quyết định ?
  a.(.Tại vì Trần Thủ Độ tài giỏi và có nhiều công lao.
  b.(.Tại vì nhà Lý tin tưởng Trần Thủ Độ.
  c.(.Tại vì nhà Lý suy yếu phải dựa vào Trần Thủ Độ mới giữ được ngai vàng.
  d.(.Cả 3 câu trả lời trên đều đúng.
  Câu 2:Ai là tác giả của Hịch Tướng Sĩ ?
  a.(.Ngô Quyền.
  b.(.Lý Thường Kiệt.
  c.(.Trần Hưng Đạo.
  d.(.Trần Quốc Toản.
  Câu 3:Hai chữ “ Sát thát ”có nghĩa là gì ?
  a.(.Chiến đấu.
  b.(.Hòa bình.
  c.(.Tự do.
  d.(.Giết giặc Mông Cổ.
  Câu 4: Hội nghị Diên Hồng là hội nghị được diễn ra giữa các vua quan nhà Trần và các bô lão cả nước trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên lần thứ mấy?
  a.(.Lần thứ nhất.
  b.(.Lần thứ hai.
  c.(.Lần thứ ba.
  d.(.Lần thứ tư.

  Câu 5: Nhà Trần trị vì nước ta từ năm nào đến năm nào ?
  a.(.Năm 1226 đến năm 1400.
  b.(.Năm 1228 đến năm 1406.
  c.(.Năm 1228 đến năm 1440.
  d.(.Năm 1226 đến năm 1406.
  Phần II: Tự luận (5 điểm)
  Câu 1: Nhà Trần ra đời trong hoàn cảnh nào?,. Theo em, vì sao nhà Trần được gọi là “Triều đại đắp đê”?(2,5 điểm)
  ...................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Câu 2: Ai là vị vua cuối cùng của nhà Lý ? Nhà vua lên ngôi lúc mấy tuổi?(2,5 điểm)
  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
   
  Gửi ý kiến