Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • khảo sat đầu năm 08-09

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Khắc Ba Anh (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:57' 22-05-2009
  Dung lượng: 230.5 KB
  Số lượt tải: 14
  Số lượt thích: 0 người

  Trường TH số1 Quảng An
  Lớp : .....................
  Họ và tên: ..........................................
  ĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM
  Năm học : 2008 - 2009
  Môn: Toán Lớp 5
  Thời gian : 40 phút
  
  

  A. Phần I : Trắc nghiệm - 5 điểm ( Trả lời đúng 1 câu được 0,5 điểm )

  Câu
  Nội dung bài làm
  Khoanh tròn vào kết quả đúng
  
  1
  65dam2 =.........m2.Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
  A. 65 000 ; B. 6500 ; C. 650
   A. ; B ; C
  
  2
  32m2 54dm2 =..........dm2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
  A. 3254 ; B. 32540 ; C. 32054
   A. ; B ; C
  
  3
   2546 X 357 = ………..Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
  A. 38190 ; B. 917922 ; C. 908922 .
   A. ; B ; C
  
  4.
  Hình nào sau đây là hình bình hành ?
  
  A. 1 ; B. 2 ; C. 3


  
  5
  Diện tích hình bình hành ABCD:
  8cm
  A. 12cm2 B. 24cm2 C. 32cm2
  

  A. ; B ; C

  
  6
  Chọn hình vẽ phù hợp với phân số 
  A B C


   A. ; B ; C

  
  7
  Phân số nào sau đây bằng phân số 
  A. B. C. 
   A. ; B ; C

  
  8
  Phân số bằng 1 là phân số :
  A. B. C. 
   A. ; B ; C

  
  9
  Tính: x = ?
  A. B. C. 
   A. ; B ; C

  
  10
  của 40 = ?
  A. 8 B. 4 C. 5
   A. ; B ; C

  
  B/ Phần II-Tự luận : 5 điểm.

  Câu 1: Tính ( 2 điểm )
  a. + = ......................................................................................................................................

  b. - = ...................................................................................................................................

  c. x = ...............................................................................................................................

  d. : = ......................................................................................................................................


  Câu 2: Tìm X ( 1 điểm )
  X : = 
  X = …………….
  X = ……………..

  Câu 3: Tổng của hai số là 120 . Số thứ nhất bằng năm phần bảy số thứ hai . Tìm hai số đó .( 2 điểm )
  Giải:


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


  Trường TH Số 1 Quảng An
  Lớp :.....................
  Họ và tên: ..........................................
  ĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM
  Năm học : 2008 - 2009
  Môn Toán Lớp 3
  Thời gian : 40 phút
  
  
  A. Phần I : Trắc nghiệm - 5 điểm ( Trả lời đúng 1 câu được 0,5 điểm )

  Câu
  Nội dung bài làm
  Khoanh tròn vào kết quả đúng
  
  1
  Các thừa số là 5 và 4, tích là :
  
  A. 9 B. 1 C. 40 D. 20

  
  2.
   3 x 9 = ?
  
  A. 27 B. 39 C. 12 D. 81

  
  3
   4 x 6 + 2 = ?
  
  A. 12 B. 26 C. 38 D. 12

  
  4.
  Mỗi can đựng được 5 lít dầu. Hỏi 4 can như thế đựng được bao nhiêu lít dầu ?
  A. 20 lít dầu B. 25 lít dầu

  C. 15lít dầu D. 9 lít dầu
  
  5
  Độ dài đường gấp khúc ABCD là:
  B D

  2cm 3cm 4cm

  A C
  
  A. 7 cm B. 8 cm

  C. 9 cm D. 12 cm
  
  
  6

  Cho các số : 375; 421; 573; 241; 735; 142.Số lớn nhất trong các số trên là :
  


  .
  A. 573 B. 735 C. 241.
  
  7
  Phép chia 14 : 2 = 7 thương là:
  
  A. 14 B. 7 C.2 D. 14 : 2

  
  8
  Có 8 quyển vở , số quyển vở là:
  
  A. 2 quyển vở ; B. 3 quyển vở
  C. 4 quyển vở ; D. 5 quyển vở

  
  9
  Tìm X, biết: X x 2 = 12
  
  A. X = 6 B. X = 24
   
  Gửi ý kiến