Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • ke hoach hoat dong BTT 09-10

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Quốc Tuấn (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:17' 21-01-2010
  Dung lượng: 43.5 KB
  Số lượt tải: 19
  Số lượt thích: 0 người
  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  -----------------------------

  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BAN THANH TRA
  Trường Tiểu học số 1 Quảng An năm học 2009-2010.


  I - Đặc điểm tình hình ban thanh tra:
  Ban thanh tra Trường Tiểu học số 1 Quảng An gồm có 3 đồng chí :
  1. Phan Quốc Tuấn Trưởng ban
  2. Trần Viết Quang Ban viên
  3. Đoàn Thị Ngọc Lan Ban viên
  Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn để tiến hành làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của tổ chức Công đoàn cơ sở nhằm đảm bảo dân chủ kỷ cương trong trường học.

  II- Kế hoạch hoạt động năm học 2009-2010:
  1.Công tác số lượng:
  - BTT kết hợp cùng BGH - Hội PHHS vận động toàn dân đưa trẻ đến trường , đảm bảo 100% HS đến lớp đúng độ tuổi.
  - Kiểm tra việc duy trì số lượng đến cuối năm học.
  2. Giám sát việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước:
  - Giám sát việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước việc giáo dục tư tưởng chính trị đến từng cán bộ giáo viên của nhà trường. Kiểm tra việc triển khai ,kế hoạch, nhiệm vụ năm học để cán bộ giáo viên nhà trường thực hiện yêu cầu giáo dục có hiệu quả, đặc biệt là đầu năm học 2009-2010, triển khai việc thực hiện nói không với tiêu cực trong giáo dục và bệnh thành tích trong giáo dục. Kế hoạch xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
  3. Giám sát việc thực hiện các quy chế trong nhà trường:
  - Thực hiện yêu cầu dân chủ hoá trong trường học, thực hiện sự đổi mới trong giảng dạy nhà trường, tổ chuyên môn phối hợp chặt chẽ với tổ chức CĐ tổ chức cho toàn thể cán bộ giáo viên xây dựng các quy chế hoạt động, đồng thời thông qua các quy chế để 100% cán bộ, giáo viên thảo luận để đưa vào Nghị quyết và thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả trong nhà trường.

  4. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội CBCC đề ra hằng năm:
  - Nghị quyết hội nghị của từng năm học được đề ra dựa theo kế hoạch năm học và được biểu quyết thống nhất thực hiện các kỳ hội nghị cán bộ viên chức và người lao động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, các chương trình hành động, các chỉ tiêu kế hoạch năm học được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc trong cả năm học.

  5. Giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của người lao động:
  Trong nhiệm kỳ vừa qua được chỉ đạo của tổ chức CĐ cơ sở cùng với sự tạo điều kiện thuận lợi BGH cùng với các tổ chức trong nhà trường, BTT thường xuyên theo dõi, nắm bắt các thông tin về việc thực hiện các chế độ chính sách của người lao động được chi trả đầy đủ theo chế độ, việc thu, chi các nguồn tài chính trong nhà trường theo đúng quy định, đúng mục đích và phát hiện sự vi phạm nguyên tắc tài chính trong nhà trường.
  - BTT cùng với Công đoàn, đại diện CBGV sẽ kiểm tra tài chính Nhà trường, công đoàn 2 lần trong năm học:
  + Lần 1 : Vào ngày 30 /12/ 2009
  + Lần 2: Vào ngày 31 /05/ 2010
  Qua mỗi lần kiểm tra BTT có báo cáo kết quả trước HĐSP nhà trường

  Phát huy vai trò, trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của BTT nhằm đảm bảo kỷ cương, nguyên tắc trong nhà trường và mọi quyền lợi của cán bộ giáo viên tạo điều kiện cho mọi tổ chức trong nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học và giữ vững các thành tích đã đạt được trong nhiều năm trước. BTT dự thảo kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ mới cụ thể như sau:
  1- Tiếp tục kiểm tra giám sát việc thực hiện chủ trưởng chính sách, phát luật của Đảng và Nhà nước đối với các tổ chức trong nhà trường.
  2- Tiếp tục kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy chế và Nghị quyết mà các hội nghị cán bộ công chức tại các năm học đề ra đối với các tổ chức và cá nhân trong nhà trường.đặc biệt chú trọng phối hợp với chuyên môn, các bộ phận công tác giám sát chặt chẽ việc thực hiện cuộc vận động chống tiêu cực trong thi, kiểm tra và bệnh thành tích trong giáo dục đối với các bộ phận công tác và từng cá nhân trong nhà trường.
  3- Tiếp tục giám sát việc thực hiện chế độ chính sách của người lao động và hoạt động tài chính trong nhà trường.
  4- Theo dõi và nắm bắt kịp thời các thông tin cần thiết trong công tác giám sát, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc sự chỉ đạo của tổ chức CĐ cơ sở và của BTT cấp trên. Giải
   
  Gửi ý kiến