Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bao cao hoat dong BTT

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Quốc Tuấn (trang riêng)
  Ngày gửi: 06h:15' 24-09-2011
  Dung lượng: 262.0 KB
  Số lượt tải: 24
  Số lượt thích: 0 người
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

  BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN THANH TRA
  Trường Tiểu học số 1 Quảng An năm học 2009-2010.

  Ban thanh tra Trường Tiểu học số 1 Quảng An gồm có 3 đồng chí :
  1. Phan Quốc Tuấn Trưởng ban
  2. Trần Viết Quang Ban viên
  3. Đoàn Thị Ngọc Lan Ban viên
  Trong năm học 2009-2010 đã thực hiện các hoạt động cụ thể như sau:
  Công tác số lượng:
  - BTT đã kết hợp cùng BGH - Hội PHHS vận động toàn dân đưa trẻ đến trường , đảm bảo 100% HS đến lớp đúng độ tuổi.
  - Kiểm tra việc duy trì số lượng đến cuối năm học HS.
  2. Công tác chuyên môn:
  - BTT đã kết hợp cùng chuyên môn dự giờ thăm lớp kết hợp việc kiểm tra chuyên đề và các nhiệm vụ đã đề ra cho mỗi CB giáo viên trong năm học đã nhận thấy :
  + GV đã thực hiện nghiêm túc việc đổi mới phương pháp dạy học có kế hoạch giảng dạy đầy đủ theo yêu cầu của các môn học. Các tổ khối đã tổ chức cho toàn thể CBGV xây dựng các quy chế hoạt động, đồng thời thông qua các quy chế để 100% CBGV thảo luận để đưa vào Nghị quyết và thực hiện ngiêm túc có hiệu quả trong nhà trường.
  + Tập thể HĐSP thực sự xây dựng được khối đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, mỗi CBGV đều có nhiều cố gắng trong việc tự học tự rèn nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhiệt tình trong mọi công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2009-2010.
  3. Công tác kiểm tra Tài chính:
  - BTT cùng với Công đoàn, đại diện CBGV kiểm tra tài chính Nhà trường, công đoàn 2 lần trong năm học:
  + Lần 1 : Vào ngày 30 /12/ 2009
  + Lần 2: Vào ngày 31 /05/ 2010
  - Qua mỗi lần kiểm tra BTT có báo cáo kết quả trước HĐSP nhà trường (nội dung ở các văn bản các lần kiểm tra được lưu ở hồ sơ của kế toán và BTT).
  Nhận thấy:
  + Việc sử dụng tài chính thu chi là hợp lệ, có đầy đủ hồ sơ, lưu trữ đúng nguyên tắc tài chính, phục vụ cho các hoạt động xây dựng , tu bổ cơ sở vật chất trường học trang bị cho hoạt động dạy - học và các hoạt động phong trào khác của nhà trường đúng quy định , đúng mục đích và không phát hiện có sự vi phạm nguyên tắc tài chính trong nhà trường.
  4. Các công tác khác:
  - Phối hợp với Công đoàn, Nhà trường: thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động của Bộ, Nghành: Cuộc vận động:" Hai không" cuộc vận động: "Học tập về làm theo tấm guơng đạo đức Hồ Chí Minh". “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”,Tham gia lớp bồi dưỡng chính trị hè.Việc thực hiện kế hoạch năm học. Nhận thấy:
  + Lãnh đạo nhà trường đã triển khai đầy đủ, kịp thời kế hoạch, nhiệm vụ năm học, các chỉ thị văn bản của các cấp lãnh đạo đến CBGV-NV trong nhà trường . CBGV-NV đã tiếp thu đầy đủ, hưởng ứng và tiến hành đạt nhiều kết quả.
  - BTT luôn giám sát đôn đốc việc thực hiện chế độ chính sách đối với CBGV - NV , kịp thời phối hợp với Nhà trường , Công đoàn giải quyết các vướng mắc của CBGV-NV , phụ huynh học sinh và phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng không làm ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân và tập thể HĐSP Nhà trường.
  - Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác VSMT trường học, công tác ATGT, công tác phòng chống bão lũ, việc thực hiện quy chế cơ quan văn hóa.
  - Nhà Trường tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm học, tổ chức hội trại, văn nghệ 26/3 và đã tham gia đầy đủ, có chất lượng các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao tại Cụm, Phòng GD và địa phương.
  Quảng An , ngày 22 tháng 09 năm 2010
  Ban thanh tra
  Phan Quốc Tuấn

   
  Gửi ý kiến