Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ban BC TOM TAT TTCN 2012 PQT

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Quốc Tuấn (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:19' 21-05-2012
  Dung lượng: 42.0 KB
  Số lượt tải: 57
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO QUẢNG ĐIỀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 QUẢNG AN Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

  Quảng An, ngày 25 tháng 5 năm 2012

  BẢN BÁO CÁO TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
  NĂM HỌC: 2011 - 2012


  Họ và tên : PHAN QUỐC TUẤN
  Ngày sinh : 22 - 01- 1968. Nam(nữ): Nam
  Chức vụ, dơn vị công tác: Giáo viên – Trường Tiểu học số 1 Quảng An.
  Trình độ chuyên môn: CĐSP Mĩ thuật.
  Trình độ chính trị:
  Chức vụ Đảng:
  Chức vụ Đoàn thể: Trưởng Ban thanh tra trường học.
  Năm vào ngành: 12/2001
  Sơ lược quá trình công tác:
  1. Nhiệm vụ được giao:
  - Từ năm 2001 đến nay: Giáo viên giảng dạy bộ môn Mĩ Thuật trường Tiểu học số 1Quảng An.
  a) Thuận lợi:
  - Được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của Nhà trường, bộ phận chuyên môn và lãnh đạo Phòng giáo dục.
  - Được sự tín nhiệm của các đồng nghiệp .
  - Đa số phụ huynh đều quan tâm đến việc học của con em. Học sinh có đầy đủ sách vở và dụng cụ học tập .
  - Nội bộ các giáo viên trong hội đồng Nhà trường đều đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau tiến bộ và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
  - Trường lớp khang trang, sạch sẽ, cơ sở vật chất khá đầy đủ.

  b) Khó khăn:
  - Nơi cư trú của gia đình cách khá xa nơi công tác cho nên có ảnh hưởng đến quá trình công tác nhất là về mùa mưa, bão.
  - Đời sống nhìn chung của nhân dân có cải thiện song thu nhập bình quân đầu người vẫn còn thấp vì thế đầu tư cho việc dạy và học chưa đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục.
  2. Kết quả công tác trong thời gian báo cáo:
  - Được sự phân công của nhà trường : Giảng dạy bộ môn Mĩ thuật từ khối lớp 1 đến khối lớp 5 và bộ môn Kĩ thuật khối lớp 5
  -Thực hiện việc kiểm tra đánh giá, xếp loại học sinh chính xác, mang tính giáo dục và đúng quy định.
  -Trong năm học 2011-2012 bản thân hướng dẫn cho HS vẽ tranh trên máy tính tham gia dự thi do Sở GD-ĐT tổ chức lần đầu tiên và đạt được một giải nhì.
  3. Các giải pháp do cá nhân tổ chức, chỉ đạo thực hiện hiệu quả:
  - Biết lựa chọn và sử dụng hợp lý các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính sáng tạo, chủ động áp dụng công nghệ thông tin vào dạy học có hiệu quả
  - Trong năm học 2011-2012 bản thân hướng dẫn cho HS vẽ tranh trên máy tính tham gia dự thi do Sở GD-ĐT tổ chức lần đầu tiên và đạt được một giải nhì.
  4. Kết quả hoạt động Đảng, Đoàn thể:
  - Phối hợp với các thành viên Ban thanh tra kiểm tra tài chính trường học 2 lần trong năm học.
  5. Việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước của cá nhân và gia đình-
  - Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Đồng thời tuyên truyền vận động gia đình, bạn bè, đồng nghiệp tham gia thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.
  6. Các hình thức thi đua, khen thưởng đã đạt được:
  - Năm học 2008-2009 : Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh
  - Năm học 2009- 2010 : Chiến sỹ thi đua cơ sở.
  - Năm học 2010- 2011 : Chiến sỹ thi đua cơ sở.
  7. Danh hiệu đề nghị thi đua khen thưởng năn học 2011-2012 : Chiến sỹ thi đua cơ sở.

  Xác nhận của CĐCS Người Khai ký tên
  ……………………………………………
  ……………………………………………
  ……………………………………………
  ……………………………………………
  Nguyễn Khắc Ba Anh Phan Quốc Tuấn

  Xác nhận của PGD-ĐT Xác nhận của UBND Huyện
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................
   
  Gửi ý kiến