Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Giáo án > Tiểu học > Lớp 3 > (95 bài)

  Thumbnail

  Tuần 16 - lớp 3

  Ngày gửi: 2013-12-04 04:12:59

  Thumbnail

  Tuần 17 - lớp 3

  Ngày gửi: 2013-12-04 04:12:33

  Thumbnail

  Tuần 15 - Lớp 3

  Ngày gửi: 2013-12-04 04:12:14

  Thumbnail

  Tuần 15 - Lớp 5

  Ngày gửi: 2013-12-04 04:12:13

  Thumbnail

  Tuần 14

  Ngày gửi: 2013-12-04 01:12:57

  Thumbnail

  GA QBP Tre em 3

  Ngày gửi: 2012-09-23 05:09:29

  Thumbnail

  Giáo án đạo đức lớp3

  Ngày gửi: 2011-09-08 10:09:10

  Thumbnail

  Giáo án

  Ngày gửi: 2011-09-08 10:09:03

  Thumbnail

  tn&xh 3 tuan 29-35

  Ngày gửi: 2011-04-06 06:04:35

  Thumbnail

  đđức 3 tuan 29-35

  Ngày gửi: 2011-04-06 06:04:29

  Thumbnail

  GA AV3

  Ngày gửi: 2010-11-25 01:11:29

  Thumbnail

  GA L1 Tuần 2-5

  Ngày gửi: 2010-09-10 07:09:54

  Thumbnail

  GA L1 HK1 CKTKN

  Ngày gửi: 2010-09-10 07:09:50

  Thumbnail

  GA L1 Tuần 1 CKTKN

  Ngày gửi: 2010-09-10 07:09:05

  Thumbnail

  GAtuan 26 ckt-kn

  Ngày gửi: 2010-04-05 11:04:56

  Thumbnail

  GA 3 tuan 24

  Ngày gửi: 2010-04-05 11:04:45

  Thumbnail

  GAtuan 23 chuan

  Ngày gửi: 2010-04-05 11:04:38

  Thumbnail

  GA 3 tuan 25

  Ngày gửi: 2010-04-05 11:04:37

  Thumbnail

  GA3tuan 28

  Ngày gửi: 2010-04-05 11:04:11

  Thumbnail

  GA 3tuan29

  Ngày gửi: 2010-04-05 11:04:08

  Thumbnail

  GA 3tuan27

  Ngày gửi: 2010-04-05 11:04:07

  Thumbnail

  GA3 tuan 30

  Ngày gửi: 2010-04-05 11:04:06

  Thumbnail

  GAtuan 22 lop 3 ckt

  Ngày gửi: 2010-03-07 09:03:29

  Thumbnail

  GAtuan 22 lop 3 ckt

  Ngày gửi: 2010-03-07 09:03:17

  Thumbnail

  Thu cong 3

  Ngày gửi: 2010-01-22 06:01:06

  Thumbnail

  Giáo Án lớp 3 tuần 21 ckt

  Ngày gửi: 2010-01-16 05:01:31

  Thumbnail

  tuan 19 cktkn

  Ngày gửi: 2010-01-08 10:01:19

  Thumbnail

  Tuần 18 CKTKN lớp3

  Ngày gửi: 2009-12-24 02:12:58

  Thumbnail

  GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 9CKT -KN

  Ngày gửi: 2009-12-24 02:12:56

  Thumbnail

  Tuần 11 lớp 3 CKTKN

  Ngày gửi: 2009-12-24 02:12:52

  Thumbnail

  tuần io lớp3 CKTKN

  Ngày gửi: 2009-12-24 02:12:50

  Thumbnail

  tuần 12 lớp 3 CKTKN

  Ngày gửi: 2009-12-24 02:12:47

  Thumbnail

  Tuần 19 CKTKN lớp 3

  Ngày gửi: 2009-12-24 02:12:42

  Thumbnail

  TUẦN 14LOP3 CKTKN

  Ngày gửi: 2009-12-24 02:12:32

  Thumbnail

  TUẦN 15 LỚP3 CKTKN

  Ngày gửi: 2009-12-24 02:12:28

  Thumbnail

  TUẦN 13 lớp 3 CKTKN

  Ngày gửi: 2009-12-24 02:12:26