Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Giáo án > Tiểu học > Lớp 3 > (95 bài)

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 8 CKT KN

  Ngày gửi: 2009-12-24 02:12:16

  Word-logo-small

  TUẦN 16 LỚP 3 CKTKN

  Ngày gửi: 2009-12-24 02:12:06

  Word-logo-small

  Tuan 9 CKT KN

  Ngày gửi: 2009-12-24 02:12:06

  Word-logo-small

  Tuần 17 CKTKN lớp 3

  Ngày gửi: 2009-12-24 02:12:01

  Word-logo-small

  giáo án lớp 3 tuần 7-9 CKT-KN

  Ngày gửi: 2009-12-24 01:12:53

  Word-logo-small

  GA lop 3 tuan 19 ckt-kn

  Ngày gửi: 2009-12-18 11:12:59

  Word-logo-small

  GA lop 3 tuan 20 ckt-kn

  Ngày gửi: 2009-12-18 11:12:56

  Word-logo-small

  GA 3 tuan 18 ckt-kn

  Ngày gửi: 2009-12-09 11:12:58

  Word-logo-small

  Ga 3 tuần 16 ckt

  Ngày gửi: 2009-12-07 07:12:48

  Word-logo-small

  GAt lop3 tuan 17ckt-kn

  Ngày gửi: 2009-12-07 07:12:08

  Word-logo-small

  GA L1 Tuần 18

  Ngày gửi: 2009-12-07 02:12:11

  Word-logo-small

  GA L1 Tuần 17

  Ngày gửi: 2009-12-01 12:12:55

  Word-logo-small

  GA L1 Tuần 15

  Ngày gửi: 2009-12-01 12:12:33

  Word-logo-small

  GA L1 Tuần 16

  Ngày gửi: 2009-12-01 12:12:21

  Word-logo-small

  GA L1 Tuần 14

  Ngày gửi: 2009-12-01 12:12:21

  Word-logo-small

  GA L1 Tuần 13

  Ngày gửi: 2009-12-01 12:12:12

  Word-logo-small

  Giáo Án tuần 16 lớp 3 ckt-kn

  Ngày gửi: 2009-11-29 09:04:04

  Word-logo-small

  Giáo Án 3 tuần 15 chuẩn

  Ngày gửi: 2009-11-17 06:11:50

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 3-TUẦN 15 -CKT

  Ngày gửi: 2009-11-15 10:11:11

  Word-logo-small

  Giáo Án lớp 3 tuần 14 chuẩn k...

  Ngày gửi: 2009-11-12 09:11:34

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN lớp 3 tuần 13ckt-kn

  Ngày gửi: 2009-10-30 01:10:29

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN tuần 11 ckt-kn

  Ngày gửi: 2009-10-27 04:10:14

  Word-logo-small

  Giáo án ATGT 3 Chuẩn KT-KN

  Ngày gửi: 2009-10-27 03:10:54

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN tuần 12 lớp 3 ckt-kn

  Ngày gửi: 2009-10-27 03:10:42

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC K3 cả nămckt-kn

  Ngày gửi: 2009-10-27 03:10:15

  Word-logo-small

  GA QBPTE moi

  Ngày gửi: 2009-10-26 06:03:00

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN 3 tuần 11

  Ngày gửi: 2009-10-26 06:01:19

  Word-logo-small

  GA L1 Tuần 12

  Ngày gửi: 2009-10-25 11:10:26

  Word-logo-small

  GA L1 Tuần 6 đầy đủ

  Ngày gửi: 2009-10-14 12:10:42

  Word-logo-small

  GA 1 Tuần 10 Đủ

  Ngày gửi: 2009-10-14 12:10:28

  Word-logo-small

  GA 1 Tuần 9

  Ngày gửi: 2009-10-14 12:10:22

  Word-logo-small

  GA 3 QBPTE

  Ngày gửi: 2009-10-12 11:10:28

  Word-logo-small

  Giáo án 1 Tuần 7 đầy đủ

  Ngày gửi: 2009-09-21 04:09:18

  Word-logo-small

  Ga 1 tuan 6 hoan chinh

  Ngày gửi: 2009-09-15 08:09:34

  Word-logo-small

  GA L1 Tuần 5 đầy đủ

  Ngày gửi: 2009-09-15 08:09:07

  Word-logo-small

  GA 3 tuần 1 -25 chẩn kt-kn

  Ngày gửi: 2009-09-07 01:50:53