Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Giáo án > Tiểu học > Lớp 3 > (95 bài)

  Word-logo-small

  100 trò chơi dan gian

  Ngày gửi: 2009-08-28 14:23:08

  Word-logo-small

  thể dục 3car năm 2009-2010 mới

  Ngày gửi: 2009-08-28 14:10:35

  Word-logo-small

  giáo án tiếng việt 3

  Ngày gửi: 2009-08-28 14:08:23

  Word-logo-small

  GAtoán 3đủ bộ

  Ngày gửi: 2009-08-28 14:06:26

  Word-logo-small

  Dao duc 3 - Ca nam

  Ngày gửi: 2009-08-25 07:08:57

  Word-logo-small

  Tieng Viet 3 - Ca nam (Tap viet)

  Ngày gửi: 2009-08-21 02:08:54

  Word-logo-small

  Tieng Viet 3 - Ca nam (LTVC)

  Ngày gửi: 2009-08-21 02:08:34

  Word-logo-small

  Tieng Viet 3 - Ca nam (TLV)

  Ngày gửi: 2009-08-21 02:08:33

  Word-logo-small

  Tieng Viet 3 - Ca nam (Chinh ta)

  Ngày gửi: 2009-08-21 02:08:21

  Word-logo-small

  Tieng Viet 3 - Ca nam (Tap doc)

  Ngày gửi: 2009-08-21 02:08:03

  Word-logo-small

  Giáo án QBPTE cả năm

  Ngày gửi: 2009-06-26 11:26:34

  Word-logo-small

  Giáo án ATGTk3 cả năm

  Ngày gửi: 2009-06-26 11:25:03

  Word-logo-small

  Giáo án tự nhiên và xã hội 3 ...

  Ngày gửi: 2009-06-26 08:12:28

  Word-logo-small

  Giáo án đạo đức 3 cả năm

  Ngày gửi: 2009-06-26 08:10:53

  Word-logo-small

  Giáo án thể dục 3 cả năm

  Ngày gửi: 2009-06-26 08:09:32

  Word-logo-small

  Giáo án thủ công 3 cả năm

  Ngày gửi: 2009-06-26 08:08:27

  Word-logo-small

  Giáo án tập làm văn 3 cả năm

  Ngày gửi: 2009-06-26 08:06:42

  Word-logo-small

  Giáo án tập viết 3 cả năm

  Ngày gửi: 2009-06-26 08:04:59

  Word-logo-small

  Giáo án luyện từ và câu 3 cả năm

  Ngày gửi: 2009-06-26 08:03:40

  Word-logo-small

  Giáo Án chính tả 3 cả năm

  Ngày gửi: 2009-06-26 07:59:06

  Word-logo-small

  Giáo Án Tập đọc 3 cả năm

  Ngày gửi: 2009-06-26 07:48:23

  Word-logo-small

  Giáo Án Toán lớp 3 cả năm

  Ngày gửi: 2009-06-26 07:45:56

  Word-logo-small

  MT 3

  Ngày gửi: 2009-06-03 15:16:15