Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Giáo án > Tiểu học > Lớp 5 > Toán học > (17 bài)

  Word-logo-small

  Công thức toán dùng cho học s...

  Ngày gửi: 2012-05-13 15:12:21

  Word-logo-small

  Giáo án bồi dưỡng học sinh gi...

  Ngày gửi: 2012-04-04 09:47:25

  Word-logo-small

  GA HDNGLL

  Ngày gửi: 2009-12-14 10:12:48

  Word-logo-small

  GA L5 Tuần 18

  Ngày gửi: 2009-12-07 01:12:55

  Word-logo-small

  GA L5 Tuần 19

  Ngày gửi: 2009-12-07 01:12:29

  Word-logo-small

  Toán L5 Tuần 17

  Ngày gửi: 2009-12-01 09:12:27

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 5-TUẦN 17-CKTKN

  Ngày gửi: 2009-11-30 07:11:27

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 5-TUẦN 16-CKTKN

  Ngày gửi: 2009-11-24 10:11:14

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 5-TUẦN 15 -CKT

  Ngày gửi: 2009-11-13 01:11:16

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 5 -TUẦN 14 -CKTKN

  Ngày gửi: 2009-11-06 10:11:25

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 5-TUẦN 13-CKTKN

  Ngày gửi: 2009-10-31 09:10:06

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN -QBPTE 5

  Ngày gửi: 2009-10-30 09:10:02

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 5 -TUẦN 12 -CKTKN

  Ngày gửi: 2009-10-26 11:10:37

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 5-TUẦN 11-CKTKN

  Ngày gửi: 2009-10-24 06:10:20

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 5-TUẦN 10 CKTKN

  Ngày gửi: 2009-10-23 04:10:16

  Word-logo-small

  Toán 5 cả năm

  Ngày gửi: 2009-08-28 14:02:48

  Word-logo-small

  GA Toan 5 - Ca nam

  Ngày gửi: 2009-08-24 11:08:19