Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Giáo án > Tiểu học > Lớp 5 > (50 bài)

  Word-logo-small

  Tuần 14

  Ngày gửi: 2013-12-04 01:12:09

  Word-logo-small

  Công thức toán dùng cho học s...

  Ngày gửi: 2012-05-13 15:12:21

  Word-logo-small

  Giáo án bồi dưỡng học sinh gi...

  Ngày gửi: 2012-04-04 09:47:25

  Word-logo-small

  KI THUAT 5

  Ngày gửi: 2011-11-28 09:11:51

  Word-logo-small

  K-S-Đ 5 Tuần 6

  Ngày gửi: 2011-09-23 11:09:37

  Word-logo-small

  K-S-Đ 5 Tuần 7

  Ngày gửi: 2011-09-23 11:09:12

  Word-logo-small

  GIÁO DỤC MÔI TRƯƠNG TRONG CÁC...

  Ngày gửi: 2011-06-03 09:06:57

  Word-logo-small

  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP K-S-Đ HK II

  Ngày gửi: 2011-04-27 11:04:42

  Word-logo-small

  KE HOACH DAY HOC T26

  Ngày gửi: 2011-04-13 06:04:55

  Word-logo-small

  KE HOACH DAY HOC TUÀN 24

  Ngày gửi: 2011-04-13 05:04:58

  Word-logo-small

  KE HOACH DAY HOC TUAN 25

  Ngày gửi: 2011-04-13 05:04:32

  Word-logo-small

  KE HOACH DAY HOC T27

  Ngày gửi: 2011-04-13 05:04:02

  Word-logo-small

  Địa lí 5 tuần 29-35

  Ngày gửi: 2011-04-06 06:04:03

  Word-logo-small

  TUAN 22

  Ngày gửi: 2011-03-02 07:03:40

  Word-logo-small

  ke hoach day hoc

  Ngày gửi: 2011-03-02 06:03:08

  Word-logo-small

  Lịch sử 5 HKII

  Ngày gửi: 2011-02-25 04:02:25

  Word-logo-small

  ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TV LỚP 5

  Ngày gửi: 2010-12-01 07:12:27

  Word-logo-small

  GA AV 5 mới

  Ngày gửi: 2010-11-25 01:11:22

  Word-logo-small

  GA dia li 5

  Ngày gửi: 2010-10-08 04:10:31

  Word-logo-small

  Khoa học 5 Tuần 1-4

  Ngày gửi: 2010-09-10 07:09:25

  Word-logo-small

  GA L5 Tuần 20

  Ngày gửi: 2009-12-22 10:12:09

  Word-logo-small

  GA HDNGLL

  Ngày gửi: 2009-12-14 10:12:48

  Word-logo-small

  GA L5 Tuần 18

  Ngày gửi: 2009-12-07 01:12:55

  Word-logo-small

  GA L5 Tuần 19

  Ngày gửi: 2009-12-07 01:12:29

  Word-logo-small

  KH5 T17

  Ngày gửi: 2009-12-06 12:12:28

  Word-logo-small

  Khoa học L5 Tuần 15-16

  Ngày gửi: 2009-12-01 12:12:34

  Word-logo-small

  Khoa học 5 HK2

  Ngày gửi: 2009-12-01 12:12:21

  Word-logo-small

  Các môn phụ L5 Tuần 17

  Ngày gửi: 2009-12-01 09:12:44

  Word-logo-small

  Toán L5 Tuần 17

  Ngày gửi: 2009-12-01 09:12:27

  Word-logo-small

  Tiếng Việt L5 Tuần 17

  Ngày gửi: 2009-12-01 09:12:12

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 5-TUẦN 17-CKTKN

  Ngày gửi: 2009-11-30 07:11:27

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 5-TUẦN 16-CKTKN

  Ngày gửi: 2009-11-24 10:11:14

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 5-TUẦN 15 -CKT

  Ngày gửi: 2009-11-13 01:11:16

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 5 -TUẦN 14 -CKTKN

  Ngày gửi: 2009-11-06 10:11:25

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 5-TUẦN 13-CKTKN

  Ngày gửi: 2009-10-31 09:10:06

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN -QBPTE 5

  Ngày gửi: 2009-10-30 09:10:02