Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Giáo án > Tiểu học > Lớp 3 > Tiếng Việt > (50 bài)

  Word-logo-small

  GAtuan 26 ckt-kn

  Ngày gửi: 2010-04-05 11:04:56

  Word-logo-small

  GA 3 tuan 24

  Ngày gửi: 2010-04-05 11:04:45

  Word-logo-small

  GAtuan 23 chuan

  Ngày gửi: 2010-04-05 11:04:38

  Word-logo-small

  GA 3 tuan 25

  Ngày gửi: 2010-04-05 11:04:37

  Word-logo-small

  GA3tuan 28

  Ngày gửi: 2010-04-05 11:04:11

  Word-logo-small

  GA 3tuan29

  Ngày gửi: 2010-04-05 11:04:08

  Word-logo-small

  GA 3tuan27

  Ngày gửi: 2010-04-05 11:04:07

  Word-logo-small

  GA3 tuan 30

  Ngày gửi: 2010-04-05 11:04:06

  Word-logo-small

  GAtuan 22 lop 3 ckt

  Ngày gửi: 2010-03-07 09:03:29

  Word-logo-small

  GAtuan 22 lop 3 ckt

  Ngày gửi: 2010-03-07 09:03:17

  Word-logo-small

  Giáo Án lớp 3 tuần 21 ckt

  Ngày gửi: 2010-01-16 05:01:31

  Word-logo-small

  Tuần 18 CKTKN lớp3

  Ngày gửi: 2009-12-24 02:12:58

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 9CKT -KN

  Ngày gửi: 2009-12-24 02:12:56

  Word-logo-small

  Tuần 11 lớp 3 CKTKN

  Ngày gửi: 2009-12-24 02:12:52

  Word-logo-small

  tuần io lớp3 CKTKN

  Ngày gửi: 2009-12-24 02:12:50

  Word-logo-small

  tuần 12 lớp 3 CKTKN

  Ngày gửi: 2009-12-24 02:12:47

  Word-logo-small

  Tuần 19 CKTKN lớp 3

  Ngày gửi: 2009-12-24 02:12:42

  Word-logo-small

  TUẦN 14LOP3 CKTKN

  Ngày gửi: 2009-12-24 02:12:32

  Word-logo-small

  TUẦN 15 LỚP3 CKTKN

  Ngày gửi: 2009-12-24 02:12:28

  Word-logo-small

  TUẦN 13 lớp 3 CKTKN

  Ngày gửi: 2009-12-24 02:12:26

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 8 CKT KN

  Ngày gửi: 2009-12-24 02:12:16

  Word-logo-small

  TUẦN 16 LỚP 3 CKTKN

  Ngày gửi: 2009-12-24 02:12:06

  Word-logo-small

  Tuan 9 CKT KN

  Ngày gửi: 2009-12-24 02:12:06

  Word-logo-small

  Tuần 17 CKTKN lớp 3

  Ngày gửi: 2009-12-24 02:12:01

  Word-logo-small

  giáo án lớp 3 tuần 7-9 CKT-KN

  Ngày gửi: 2009-12-24 01:12:53

  Word-logo-small

  GA lop 3 tuan 19 ckt-kn

  Ngày gửi: 2009-12-18 11:12:59

  Word-logo-small

  GA lop 3 tuan 20 ckt-kn

  Ngày gửi: 2009-12-18 11:12:56

  Word-logo-small

  GA 3 tuan 18 ckt-kn

  Ngày gửi: 2009-12-09 11:12:58

  Word-logo-small

  Ga 3 tuần 16 ckt

  Ngày gửi: 2009-12-07 07:12:48

  Word-logo-small

  GAt lop3 tuan 17ckt-kn

  Ngày gửi: 2009-12-07 07:12:08

  Word-logo-small

  Giáo Án tuần 16 lớp 3 ckt-kn

  Ngày gửi: 2009-11-29 09:04:04

  Word-logo-small

  Giáo Án 3 tuần 15 chuẩn

  Ngày gửi: 2009-11-17 06:11:50

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 3-TUẦN 15 -CKT

  Ngày gửi: 2009-11-15 10:11:11

  Word-logo-small

  Giáo Án lớp 3 tuần 14 chuẩn k...

  Ngày gửi: 2009-11-12 09:11:34

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN lớp 3 tuần 13ckt-kn

  Ngày gửi: 2009-10-30 01:10:29

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN tuần 11 ckt-kn

  Ngày gửi: 2009-10-27 04:10:14