Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Giáo án > Tiểu học > Lớp 4 > Tiếng Việt > (48 bài)

  Word-logo-small

  Ke hoach day học Tuan 25

  Ngày gửi: 2011-04-13 06:04:52

  Word-logo-small

  Ke hoach day hoc Tuan 25

  Ngày gửi: 2011-04-13 06:04:43

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 4 - TUẦN 35 - CKTKN

  Ngày gửi: 2010-05-03 08:05:27

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 4 - TUẦN 34 - CKTKN

  Ngày gửi: 2010-05-03 08:05:07

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN 4-TUẦN 33- CKTKN

  Ngày gửi: 2010-04-21 11:04:53

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 4-TUẦN 32-CKTKN

  Ngày gửi: 2010-04-18 07:04:45

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN 4 -TUẦN 31- CKTKN

  Ngày gửi: 2010-04-10 10:04:20

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 4- TUẦN 30-CKTKN

  Ngày gửi: 2010-04-05 10:04:59

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 4-TUẦN 29-CKTKN

  Ngày gửi: 2010-03-29 10:03:32

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 4-TUẦN 28-CKTKN

  Ngày gửi: 2010-03-22 10:03:25

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 4-TUẦN 27-CKTKN

  Ngày gửi: 2010-03-15 11:03:31

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 4-TUẦN 27-CKTKN

  Ngày gửi: 2010-03-15 11:03:31

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 4-TUẦN 26-CKTKN

  Ngày gửi: 2010-03-09 10:03:58

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 4-TUẦN 22-CKTKN

  Ngày gửi: 2010-03-05 11:03:53

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 4-TUẦN 25-CKTKN

  Ngày gửi: 2010-03-05 11:03:48

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 4- TUẦN 23-CKTKN

  Ngày gửi: 2010-03-05 11:03:48

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 4- TUẦN 23-CKTKN

  Ngày gửi: 2010-03-05 11:03:48

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 4- TUẦN 23-CKTKN

  Ngày gửi: 2010-03-05 11:03:48

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN 4-TUẦN 24- CKTKN

  Ngày gửi: 2010-03-05 11:03:08

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 4-TUẦN 21-CKTKN

  Ngày gửi: 2010-01-17 10:01:28

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 4-TUẦN 20-CKTKN

  Ngày gửi: 2009-12-28 10:12:29

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 4-TUẦN 19-CKTKN

  Ngày gửi: 2009-12-16 10:12:45

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN 4-TUẦN 18-CKTKN

  Ngày gửi: 2009-12-07 11:12:39

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 4-TUẦN 17-CKTKN

  Ngày gửi: 2009-12-02 05:12:01

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN - LỚP 4-TUẦN 16- CKTKN

  Ngày gửi: 2009-11-22 03:11:58

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 4-TUẦN 15 -CKTKN

  Ngày gửi: 2009-11-14 11:11:32

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 4-TUẦN 14- CKTKN

  Ngày gửi: 2009-11-14 10:11:34

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 4-TUẦN 13 -CKTKN

  Ngày gửi: 2009-11-06 09:11:13

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 4-TUẦN 12 -CKTKN

  Ngày gửi: 2009-10-26 11:10:17

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 4-TUẦN 10-CKTKN

  Ngày gửi: 2009-10-24 11:10:28

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 4-TUẦN 11-CKTKN

  Ngày gửi: 2009-10-24 11:10:14

  Word-logo-small

  GA lop 4 tuan 10

  Ngày gửi: 2009-10-22 05:10:07

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 4-TUẦN 9 (CHUẨN ...

  Ngày gửi: 2009-10-19 10:10:06

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 4- Tuần 8 ( Chuẩn...

  Ngày gửi: 2009-10-08 11:10:41

  Word-logo-small

  GA lop 4 Tuan 9

  Ngày gửi: 2009-10-03 10:10:55

  Word-logo-small

  GA lop 4 Tuan 8

  Ngày gửi: 2009-09-30 05:09:51