Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Giáo án > Tiểu học > Lớp 4 > (89 bài)

  Thumbnail

  Tuần 16 - Lớp 4

  Ngày gửi: 2013-12-04 04:12:41

  Thumbnail

  Tuần 17 - lớp 4

  Ngày gửi: 2013-12-04 04:12:08

  Thumbnail

  Tuần 15 - Lớp 4

  Ngày gửi: 2013-12-04 02:12:57

  Thumbnail

  Tuần 14

  Ngày gửi: 2013-12-04 01:12:42

  Thumbnail

  K-S-Đ 4 Tuần 7

  Ngày gửi: 2011-09-23 11:09:59

  Thumbnail

  K-S-Đ 4 Tuần 5

  Ngày gửi: 2011-09-23 11:09:41

  Thumbnail

  K-S-Đ 4 Tuần 6

  Ngày gửi: 2011-09-23 11:09:24

  Thumbnail

  ĐÈ CƯƠNG ON TẬP HKII K-S-Đ

  Ngày gửi: 2011-04-27 11:04:36

  Thumbnail

  Ke hoach day học Tuan 25

  Ngày gửi: 2011-04-13 06:04:52

  Thumbnail

  Ke hoach day hoc Tuan 25

  Ngày gửi: 2011-04-13 06:04:43

  Thumbnail

  Ke hoach day hoc T 28

  Ngày gửi: 2011-04-13 06:04:16

  Thumbnail

  Ke hoach day hoc T29

  Ngày gửi: 2011-04-13 06:04:10

  Thumbnail

  Ke hoach day hoc T25

  Ngày gửi: 2011-04-13 05:04:32

  Thumbnail

  Ke hoach day hoc T26

  Ngày gửi: 2011-04-13 05:04:27

  Thumbnail

  Phụ lục 4 KĐCL

  Ngày gửi: 2011-03-15 07:03:31

  Thumbnail

  Khoa học 4 HK II

  Ngày gửi: 2011-02-25 04:02:50

  Thumbnail

  Sử - Địa 4 HKII

  Ngày gửi: 2011-02-25 04:02:45

  Thumbnail

  GA AV 4 mới

  Ngày gửi: 2010-11-25 01:11:54

  Thumbnail

  Ve theo mẫu: Vẽ cây

  Ngày gửi: 2010-11-18 07:11:34

  Thumbnail

  KH 5 TUẦN 6

  Ngày gửi: 2010-10-01 10:10:49

  Thumbnail

  Khoa học- Địa lí 4 tuần 6

  Ngày gửi: 2010-10-01 10:10:25

  Thumbnail

  Khoa học-Địa lí 4 tuần 1-4

  Ngày gửi: 2010-09-10 07:09:55

  Thumbnail

  GIÁO ÁN LỚP 4 - TUẦN 35 - CKTKN

  Ngày gửi: 2010-05-03 08:05:27

  Thumbnail

  GIÁO ÁN LỚP 4 - TUẦN 34 - CKTKN

  Ngày gửi: 2010-05-03 08:05:07

  Thumbnail

  GIÁO ÁN 4-TUẦN 33- CKTKN

  Ngày gửi: 2010-04-21 11:04:53

  Thumbnail

  GIÁO ÁN LỚP 4-TUẦN 32-CKTKN

  Ngày gửi: 2010-04-18 07:04:45

  Thumbnail

  GIÁO ÁN 4 -TUẦN 31- CKTKN

  Ngày gửi: 2010-04-10 10:04:20

  Thumbnail

  GIÁO ÁN LỚP 4- TUẦN 30-CKTKN

  Ngày gửi: 2010-04-05 10:04:59

  Thumbnail

  GIÁO ÁN LỚP 4-TUẦN 29-CKTKN

  Ngày gửi: 2010-03-29 10:03:32

  Thumbnail

  GIÁO ÁN LỚP 4-TUẦN 28-CKTKN

  Ngày gửi: 2010-03-22 10:03:25

  Thumbnail

  GIÁO ÁN LỚP 4-TUẦN 27-CKTKN

  Ngày gửi: 2010-03-15 11:03:31

  Thumbnail

  GIÁO ÁN LỚP 4-TUẦN 27-CKTKN

  Ngày gửi: 2010-03-15 11:03:31

  Thumbnail

  GIÁO ÁN LỚP 4-TUẦN 26-CKTKN

  Ngày gửi: 2010-03-09 10:03:58

  Thumbnail

  GIÁO ÁN LỚP 4-TUẦN 22-CKTKN

  Ngày gửi: 2010-03-05 11:03:53

  Thumbnail

  GIÁO ÁN LỚP 4-TUẦN 25-CKTKN

  Ngày gửi: 2010-03-05 11:03:48

  Thumbnail

  GIÁO ÁN LỚP 4- TUẦN 23-CKTKN

  Ngày gửi: 2010-03-05 11:03:48