Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Giáo án > Tiểu học > Lớp 1 > Mỹ thuật > (52 bài)

  Word-logo-small

  BB Hop HDSP T1 2013

  Ngày gửi: 2013-01-03 10:01:00

  Word-logo-small

  BB SH Chuyen môn T12

  Ngày gửi: 2012-12-20 06:12:24

  Word-logo-small

  BB sinh hoat chuyen mon

  Ngày gửi: 2012-12-06 10:12:35

  Word-logo-small

  BB shcm Truong T11

  Ngày gửi: 2012-12-06 10:12:32

  Word-logo-small

  BB shcm Cum T11

  Ngày gửi: 2012-12-06 10:12:03

  Word-logo-small

  tong hop y kien to khoi 2012-...

  Ngày gửi: 2012-09-19 06:09:13

  Word-logo-small

  TONG HOP Y KIEN TO KHOI HN CB...

  Ngày gửi: 2012-09-18 10:09:49

  Word-logo-small

  BAO CAO HĐ BTT 12-13

  Ngày gửi: 2012-09-18 10:09:41

  Word-logo-small

  Đề thi T-TV GHK I NH 2011-2012

  Ngày gửi: 2012-08-25 09:08:30

  Word-logo-small

  Ban BC TOM TAT TTCN 2012 PQT

  Ngày gửi: 2012-05-21 10:05:55

  Word-logo-small

  Phieu danh gia cong chuc hang...

  Ngày gửi: 2012-05-21 10:05:54

  Word-logo-small

  Phieu danh gia cong chuc hang...

  Ngày gửi: 2012-05-21 10:05:54

  Word-logo-small

  PHIEU DANH GIA XEP LOAI GV P...

  Ngày gửi: 2012-05-21 10:05:22

  Word-logo-small

  Mau don xin nang luong

  Ngày gửi: 2012-05-08 05:05:52

  Word-logo-small

  Tong hop y kien to khoi 2011-...

  Ngày gửi: 2011-09-24 06:09:58

  Word-logo-small

  Bao cao hoat dong BTT

  Ngày gửi: 2011-09-24 06:09:04

  Word-logo-small

  HUONG DAN CAC NHOM LAM KĐCL

  Ngày gửi: 2011-09-11 09:09:38

  Word-logo-small

  KT_TAI_CHINH_CUOI__NAM_2011

  Ngày gửi: 2011-06-07 10:06:59

  Word-logo-small

  Mau Bien ban Hoi dong xet nan...

  Ngày gửi: 2011-05-11 08:05:25

  Word-logo-small

  KT TAI CHINH GIUA NAM 31.12....

  Ngày gửi: 2011-01-08 08:01:52

  Word-logo-small

  Du thao quy che hoat dong con...

  Ngày gửi: 2010-10-31 03:10:44

  Word-logo-small

  Dự thảo Báo cáo hoạt động BT...

  Ngày gửi: 2010-09-25 11:09:50

  Word-logo-small

  Dự thảo kế hoạch năm học 2010...

  Ngày gửi: 2010-09-25 11:09:38

  Word-logo-small

  Dự thảo báo cáo Tổng hợp ý ki...

  Ngày gửi: 2010-09-25 11:09:36

  Word-logo-small

  Tong hop y kien to khoi 09-10

  Ngày gửi: 2010-09-24 11:09:18

  Word-logo-small

  bc hoat dong BTT 09-10

  Ngày gửi: 2010-09-24 11:09:09

  Pdf-small

  BTT 09 10

  Ngày gửi: 2010-01-22 06:01:55

  Word-logo-small

  ke hoach hoat dong BTT 09-10

  Ngày gửi: 2010-01-21 04:01:49

  Word-logo-small

  đè thi hsg TV 08-09

  Ngày gửi: 2010-01-13 03:01:32

  Word-logo-small

  Đề thi Đia lí HKI 09-10

  Ngày gửi: 2010-01-13 02:01:29

  Word-logo-small

  khảo sat đầu năm 08-09

  Ngày gửi: 2010-01-13 02:01:18

  Word-logo-small

  Đề thi sử 4 07-08

  Ngày gửi: 2010-01-13 02:01:17

  Word-logo-small

  đề thi khoa học 4 07-08

  Ngày gửi: 2010-01-13 02:01:08

  Word-logo-small

  TT số 28/2009 BGG ĐT và quy...

  Ngày gửi: 2009-12-01 12:12:25

  Word-logo-small

  TT32/2009/BGDĐT về quy chế ...

  Ngày gửi: 2009-12-01 12:12:17

  Word-logo-small

  Xay dung KHNH 08-09 to khoi

  Ngày gửi: 2009-09-26 12:09:58