Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Đề thi > Trung học cơ sở > (15 thư mục)


  Toán học (31 bài)
  Pdf-small

  Đề thi HSG toán 9 năm 2011-20...

  Ngày gửi: 2012-12-10 09:09:42

  Pdf-small

  Đề thi HSG toán 9 năm 2011-20...

  Ngày gửi: 2012-12-06 13:59:18

  Word-logo-small

  Đề thi MTCT lớp 9 - Hương Thủy

  Ngày gửi: 2012-10-25 13:57:22

  Word-logo-small

  Đề thi MTCT lớp 8 - Hương Thủy

  Ngày gửi: 2012-10-25 13:56:39


  Vật lý (14 bài)
  Pdf-small

  Đề thi HSG vật lý lớp 9 ( bản...

  Ngày gửi: 2012-12-10 09:25:34

  Pdf-small

  Đề thi HSG vật lí 9 tỉnh KHÁN...

  Ngày gửi: 2012-12-06 14:04:53

  Word-logo-small

  Đề Thi HK2 - Vật lý 9

  Ngày gửi: 2012-04-19 09:04:58

  Word-logo-small

  Đề Thi HK2 - Vật lý 7

  Ngày gửi: 2012-04-19 09:04:48


  Hóa học (8 bài)
  Pdf-small

  Đề thi HSG hóa 9 BÌNH LỤC 200...

  Ngày gửi: 2012-12-06 14:07:26

  Word-logo-small

  Đề Thi HK2 - Hóa 8

  Ngày gửi: 2012-04-19 09:04:46

  Word-logo-small

  Đề Thi HK2 - Hóa 9

  Ngày gửi: 2012-04-19 09:04:13

  Pdf-small

  Đề thi HSG Hóa học lớp 9

  Ngày gửi: 2012-04-05 14:35:17


  Sinh học (9 bài)
  Pdf-small

  Đề thi HSG Sinh họcc 9 Quảng ...

  Ngày gửi: 2012-12-06 14:12:08

  Word-logo-small

  Đề Thi HK2 - Sinh 7

  Ngày gửi: 2012-04-19 09:04:59

  Word-logo-small

  Đề Thi HK2 - Sinh 8

  Ngày gửi: 2012-04-19 09:04:44

  Word-logo-small

  Đề Thi HK2 - Sinh 6

  Ngày gửi: 2012-04-19 09:04:17


  Lịch sử (5 bài)
  Pdf-small

  Đề thi HSG Môn Lịch sử - Lớp ...

  Ngày gửi: 2012-12-10 09:36:39

  Word-logo-small

  Đề Sử 9 - Kỳ 2

  Ngày gửi: 2012-04-06 02:04:40

  Word-logo-small

  Đề Sử 8 - Kỳ 2

  Ngày gửi: 2012-04-06 02:04:00

  Pdf-small

  Đề thi HSH Lịch sử 9 năm 2010...

  Ngày gửi: 2012-03-19 14:08:10


  Địa lý (1 bài)
  Pdf-small

  Đề thi HSH Địa 9 năm 2010-201...

  Ngày gửi: 2012-03-19 10:45:12


  Ngữ văn (11 bài)
  Word-logo-small

  De thi hoc ki 2(2012-2013)

  Ngày gửi: 2013-05-08 20:06:48

  Pdf-small

  Đề thi HSG Môn Văn-Tiếng Việt...

  Ngày gửi: 2012-12-10 09:32:53

  Word-logo-small

  Đề Văn 7 - Kỳ 2

  Ngày gửi: 2012-04-06 02:04:56

  Word-logo-small

  Đề Văn 8 - Kỳ 2

  Ngày gửi: 2012-04-06 02:04:32


  GDCD - GDNGLL (0 bài)

  Âm nhạc (0 bài)

  Mỹ thuật (0 bài)

  Thể dục (0 bài)

  Công nghệ (0 bài)

  Tin học (7 bài)
  Word-logo-small

  Đề Thi HK2 - Vật lý 6

  Ngày gửi: 2012-04-19 09:04:05

  Word-logo-small

  SKKN 2010

  Ngày gửi: 2010-06-01 08:06:09

  Word-logo-small

  ĐTT

  Ngày gửi: 2009-12-29 08:12:46

  Word-logo-small

  ĐTT

  Ngày gửi: 2009-12-29 08:12:29


  Ngoại ngữ (14 bài)
  Word-logo-small

  Đề thi Anh 9 - Kỳ 2

  Ngày gửi: 2012-04-06 02:04:02

  Pdf-small

  Đề thi HSG tiếng Anh 9 năm 20...

  Ngày gửi: 2012-03-21 13:51:26

  Word-logo-small

  Anh 9

  Ngày gửi: 2012-03-21 10:03:49

  Word-logo-small

  Anh 8

  Ngày gửi: 2012-03-21 10:03:45


  Pdf-small

  Thành Hóa Châu

  Ngày gửi: 2012-04-03 08:04:16

  Word-logo-small

  Báo cáo sơ kết chuyên môn

  Ngày gửi: 2012-03-21 01:03:12