Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Đề thi > Trung học cơ sở > (102 bài)

  Thumbnail

  De thi hoc ki 2(2012-2013)

  Ngày gửi: 2013-05-08 20:06:48

  Thumbnail

  Đề thi HSG Môn Lịch sử - Lớp ...

  Ngày gửi: 2012-12-10 09:36:39

  Thumbnail

  Đề thi HSG Môn Văn-Tiếng Việt...

  Ngày gửi: 2012-12-10 09:32:53

  Thumbnail

  Đề thi HSG vật lý lớp 9 ( bản...

  Ngày gửi: 2012-12-10 09:25:34

  Thumbnail

  Đề thi HSG toán 9 năm 2011-20...

  Ngày gửi: 2012-12-10 09:09:42

  Thumbnail

  Đề thi HSG Sinh họcc 9 Quảng ...

  Ngày gửi: 2012-12-06 14:12:08

  Thumbnail

  Đề thi HSG hóa 9 BÌNH LỤC 200...

  Ngày gửi: 2012-12-06 14:07:26

  Thumbnail

  Đề thi HSG vật lí 9 tỉnh KHÁN...

  Ngày gửi: 2012-12-06 14:04:53

  Thumbnail

  Đề thi HSG toán 9 năm 2011-20...

  Ngày gửi: 2012-12-06 13:59:18

  Thumbnail

  Đề thi MTCT lớp 9 - Hương Thủy

  Ngày gửi: 2012-10-25 13:57:22

  Thumbnail

  Đề thi MTCT lớp 8 - Hương Thủy

  Ngày gửi: 2012-10-25 13:56:39

  Thumbnail

  Tuyển tập các đề thi giải toá...

  Ngày gửi: 2012-08-10 08:11:22

  Thumbnail

  Đề Thi HK2 - Sinh 7

  Ngày gửi: 2012-04-19 09:04:59

  Thumbnail

  Đề Thi HK2 - Vật lý 9

  Ngày gửi: 2012-04-19 09:04:58

  Thumbnail

  Đề Thi HK2 - Vật lý 7

  Ngày gửi: 2012-04-19 09:04:48

  Thumbnail

  Đề Thi HK2 - Hóa 8

  Ngày gửi: 2012-04-19 09:04:46

  Thumbnail

  Đề Thi HK2 - Sinh 8

  Ngày gửi: 2012-04-19 09:04:44

  Thumbnail

  Đề Thi HK2 - Vật lý 8

  Ngày gửi: 2012-04-19 09:04:29

  Thumbnail

  Đề Thi HK2 - Sinh 6

  Ngày gửi: 2012-04-19 09:04:17

  Thumbnail

  Đề Thi HK2 - Hóa 9

  Ngày gửi: 2012-04-19 09:04:13

  Thumbnail

  Đề Thi HK2 - Sinh 9

  Ngày gửi: 2012-04-19 09:04:12

  Thumbnail

  Đề Thi HK2 - Vật lý 6

  Ngày gửi: 2012-04-19 09:04:05

  Thumbnail

  Đề Văn 7 - Kỳ 2

  Ngày gửi: 2012-04-06 02:04:56

  Thumbnail

  Đề Sử 9 - Kỳ 2

  Ngày gửi: 2012-04-06 02:04:40

  Thumbnail

  Đề Văn 8 - Kỳ 2

  Ngày gửi: 2012-04-06 02:04:32

  Thumbnail

  Đề thi Anh 9 - Kỳ 2

  Ngày gửi: 2012-04-06 02:04:02

  Thumbnail

  Đề Sử 8 - Kỳ 2

  Ngày gửi: 2012-04-06 02:04:00

  Thumbnail

  Đề thi HSG Hóa học lớp 9

  Ngày gửi: 2012-04-05 14:35:17

  Thumbnail

  Đề thi HSG toán 9 năm 2011-20...

  Ngày gửi: 2012-04-04 08:51:35

  Thumbnail

  Thành Hóa Châu

  Ngày gửi: 2012-04-03 08:04:16

  Thumbnail

  kiem tra 1 tiet chuong I HH9

  Ngày gửi: 2012-03-29 08:03:23

  Thumbnail

  Đề thi HSG toán 9 năm 2011-20...

  Ngày gửi: 2012-03-28 16:29:05

  Thumbnail

  Đề thi HSG toán 9 năm 2010-20...

  Ngày gửi: 2012-03-21 16:05:46

  Thumbnail

  Đề thi HSG tiếng Anh 9 năm 20...

  Ngày gửi: 2012-03-21 13:51:26

  Thumbnail

  Đề thi HSG Vật lý 9 năm 2010-...

  Ngày gửi: 2012-03-21 13:49:50

  Thumbnail

  Đề thi HSG Ngữ văn 9 năm 2010...

  Ngày gửi: 2012-03-21 10:36:53