Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Giáo án > Tiểu học > Lớp 1 > (82 bài)

  Thumbnail

  khảo sat đầu năm 08-09

  Ngày gửi: 2010-01-13 02:01:18

  Thumbnail

  Đề thi sử 4 07-08

  Ngày gửi: 2010-01-13 02:01:17

  Thumbnail

  đề thi khoa học 4 07-08

  Ngày gửi: 2010-01-13 02:01:08

  Thumbnail

  GAlop1tuan6 CKT-KN

  Ngày gửi: 2009-12-07 05:12:29

  Thumbnail

  Ga tuan 7 ckt-kn

  Ngày gửi: 2009-12-07 05:12:25

  Thumbnail

  TC 1-2 Tuần 17

  Ngày gửi: 2009-12-06 12:12:05

  Thumbnail

  TT số 28/2009 BGG ĐT và quy...

  Ngày gửi: 2009-12-01 12:12:25

  Thumbnail

  TT32/2009/BGDĐT về quy chế ...

  Ngày gửi: 2009-12-01 12:12:17

  Thumbnail

  GA L1 Tuần 11

  Ngày gửi: 2009-10-25 23:14:04

  Thumbnail

  Xay dung KHNH 08-09 to khoi

  Ngày gửi: 2009-09-26 12:09:58

  Thumbnail

  Tong hop y kien To khoi 08-09

  Ngày gửi: 2009-09-26 12:09:34

  Thumbnail

  Hoi nghi CBCC 08-09

  Ngày gửi: 2009-09-26 12:09:32

  Thumbnail

  BC hoatt dong BTT 07-08

  Ngày gửi: 2009-09-26 12:09:26

  Thumbnail

  Dự thảo XD kế hoạch nh 09-10 ...

  Ngày gửi: 2009-09-20 08:09:16

  Thumbnail

  giao an lop 1

  Ngày gửi: 2009-09-15 20:55:33

  Thumbnail

  giao an lop 1

  Ngày gửi: 2009-09-15 20:55:33

  Thumbnail

  Khai giảng 09-10 Tuan

  Ngày gửi: 2009-09-04 01:09:37

  Thumbnail

  Tổng kết CTĐ 08-09

  Ngày gửi: 2009-09-01 02:09:09

  Thumbnail

  Giáo án tiếng việt lớp 1 cả năm

  Ngày gửi: 2009-08-30 04:35:57

  Thumbnail

  10 NGUYÊN TẮC GIÚP BẠN ĐÀM PH...

  Ngày gửi: 2009-08-28 11:08:26

  Thumbnail

  TNXH 1 - Ca nam

  Ngày gửi: 2009-08-26 08:08:57

  Thumbnail

  Dao duc 1 - Ca nam

  Ngày gửi: 2009-08-25 07:08:03

  Thumbnail

  7312-BGDDT-GDTH/ Hướng dẫn th...

  Ngày gửi: 2009-08-24 11:08:48

  Thumbnail

  Hướng dẫn tổ chức khai giảng ...

  Ngày gửi: 2009-08-24 11:08:37

  Thumbnail

  Hướng dẫn tổ chức khai giảng ...

  Ngày gửi: 2009-08-24 11:08:37

  Thumbnail

  Toan 1 - Ca nam

  Ngày gửi: 2009-08-21 08:08:51

  Thumbnail

  Giao an Tieng Viet 1 - ca nam

  Ngày gửi: 2009-08-18 09:08:42

  Thumbnail

  Giấy đi đường

  Ngày gửi: 2009-07-31 07:07:59

  Thumbnail

  TL Tập huấn chuẩn GV TH - MT

  Ngày gửi: 2009-07-31 07:07:31

  Thumbnail

  GA tự nhiên và xã hội 1cả năm

  Ngày gửi: 2009-07-20 08:07:37

  Thumbnail

  Giáo án thủ công 1 cả năm

  Ngày gửi: 2009-07-20 08:07:36

  Thumbnail

  GA tiếng việt 1 cả năm

  Ngày gửi: 2009-07-20 08:07:20

  Thumbnail

  GA đạo đức 1 cả năm

  Ngày gửi: 2009-07-20 08:07:03

  Thumbnail

  GAtoan 1 ca nam

  Ngày gửi: 2009-07-20 07:07:45

  Thumbnail

  GA tiếng việt 1 cả năm

  Ngày gửi: 2009-07-20 07:07:29

  Thumbnail

  Giáo án tnxh1car năm

  Ngày gửi: 2009-07-16 21:19:37