Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Đề thi > Tiểu học > (5 thư mục)


  Lớp 1 (7 bài)
  Word-logo-small

  Đề thi Địa lý 5 học kỳ 1

  Ngày gửi: 2011-01-10 09:01:13

  Word-logo-small

  Đề TV Nguyễn Tri Phương 08-09

  Ngày gửi: 2009-06-15 11:06:46

  Word-logo-small

  Đề Toán Nguễn Tri Phương 06-07

  Ngày gửi: 2009-06-15 11:06:22

  Word-logo-small

  Đề TV Nguyễn Tri Phương 06-07

  Ngày gửi: 2009-06-15 11:06:10


  Lớp 2 (0 bài)

  Lớp 3 (8 bài)
  Word-logo-small

  ĐỀ THI HKII

  Ngày gửi: 2013-12-02 08:12:35

  Word-logo-small

  Đề thi TIN HỌC CKII_lop3

  Ngày gửi: 2013-05-08 08:05:28

  Word-logo-small

  Đề thi

  Ngày gửi: 2011-09-08 10:09:39

  Word-logo-small

  Đề thi họckỳ

  Ngày gửi: 2011-09-08 10:09:06


  Lớp 4 (10 bài)
  Word-logo-small

  ĐỀ THI HKII

  Ngày gửi: 2013-12-02 08:12:13

  Word-logo-small

  Đề thi KHOA HỌC CKII_lop4

  Ngày gửi: 2013-05-08 08:05:40

  Word-logo-small

  Đề thi tin Anh văn CKII_lop3&4

  Ngày gửi: 2013-05-08 08:05:11

  Word-logo-small

  Đề thi tin học CKII_lop4

  Ngày gửi: 2013-05-08 08:05:09


  Lớp 5 (17 bài)
  Word-logo-small

  ĐỀ THI HKII

  Ngày gửi: 2013-12-02 08:12:48

  Word-logo-small

  Đề thi KHOA HỌC CKII_lop5

  Ngày gửi: 2013-05-08 08:05:34

  Word-logo-small

  Đề thi tin học CKII_lop5

  Ngày gửi: 2013-05-08 08:05:10

  Word-logo-small

  Đề thi LS&ĐL CKII_lop5

  Ngày gửi: 2013-05-08 08:05:02