Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Đề thi > Tiểu học > (48 bài)

  Word-logo-small

  ĐỀ THI HKII

  Ngày gửi: 2013-12-02 08:12:48

  Word-logo-small

  ĐỀ THI HKII

  Ngày gửi: 2013-12-02 08:12:35

  Word-logo-small

  ĐỀ THI HKII

  Ngày gửi: 2013-12-02 08:12:13

  Word-logo-small

  Đề thi KHOA HỌC CKII_lop4

  Ngày gửi: 2013-05-08 08:05:40

  Word-logo-small

  Đề thi KHOA HỌC CKII_lop5

  Ngày gửi: 2013-05-08 08:05:34

  Word-logo-small

  Đề thi TIN HỌC CKII_lop3

  Ngày gửi: 2013-05-08 08:05:28

  Word-logo-small

  Đề thi tin Anh văn CKII_lop3&4

  Ngày gửi: 2013-05-08 08:05:11

  Word-logo-small

  Đề thi tin học CKII_lop5

  Ngày gửi: 2013-05-08 08:05:10

  Word-logo-small

  Đề thi tin học CKII_lop4

  Ngày gửi: 2013-05-08 08:05:09

  Word-logo-small

  Đề thi LS&ĐL CKII_lop4

  Ngày gửi: 2013-05-08 08:05:08

  Word-logo-small

  Đề thi LS&ĐL CKII_lop5

  Ngày gửi: 2013-05-08 08:05:02

  Pdf-small

  Tự luyện Violympic lớp 5 (vòn...

  Ngày gửi: 2013-03-15 14:45:05

  Pdf-small

  Tự luyện Violympic lớp 5 (vòn...

  Ngày gửi: 2013-03-15 14:36:29

  Pdf-small

  Tự luyện Violympic lớp 5 (vòn...

  Ngày gửi: 2013-03-15 14:27:18

  Pdf-small

  Bộ đề thi toán tuổi thơ 2005-...

  Ngày gửi: 2013-03-11 15:07:56

  Pdf-small

  Bộ đề thi toán tuổi thơ 2010

  Ngày gửi: 2013-03-11 10:51:30

  Word-logo-small

  Đề thi HS GIỎI

  Ngày gửi: 2012-04-19 06:04:52

  Word-logo-small

  Đề thi HSG lớp 5

  Ngày gửi: 2012-04-17 05:04:45

  Word-logo-small

  DE CUONG ON TAP TOAN 8 _HK II

  Ngày gửi: 2012-04-04 12:04:03

  Word-logo-small

  de kiem tra 1 tiet HH9 chuong...

  Ngày gửi: 2012-03-29 09:03:34

  Word-logo-small

  de kt 1 tiet chuong 4 DS 9

  Ngày gửi: 2012-03-29 09:03:20

  Word-logo-small

  De kiem tra 1 tiet chuong 1 t...

  Ngày gửi: 2012-03-29 08:03:33

  Word-logo-small

  40 đề bồi dưỡng toán 5

  Ngày gửi: 2012-03-19 10:23:06

  Word-logo-small

  Đề thi

  Ngày gửi: 2011-09-08 10:09:39

  Word-logo-small

  Đề thi họckỳ

  Ngày gửi: 2011-09-08 10:09:06

  Word-logo-small

  Đề thi Địa lý 5 học kỳ 1

  Ngày gửi: 2011-01-10 09:01:13

  Word-logo-small

  Đề thi kì 1 môn khoa học 4

  Ngày gửi: 2009-12-25 07:12:53

  Word-logo-small

  đề thi kì 1 lịch sử 5

  Ngày gửi: 2009-12-25 07:12:37

  Word-logo-small

  đè thi kì 1 môn Tin học 3

  Ngày gửi: 2009-12-25 07:12:09

  Word-logo-small

  đề thi kì 1 môn Tiaếng Anh 4

  Ngày gửi: 2009-12-25 07:12:05

  Word-logo-small

  Đề KT Khoa học HK1

  Ngày gửi: 2009-12-22 08:12:59

  Word-logo-small

  Đề LS4 KH1

  Ngày gửi: 2009-12-22 08:12:58

  Word-logo-small

  Đề ĐL4 KH1

  Ngày gửi: 2009-12-22 08:12:45

  Word-logo-small

  Đề KH5 HK1

  Ngày gửi: 2009-12-22 08:12:35

  Word-logo-small

  KTDK giữa học kì 1

  Ngày gửi: 2009-12-09 09:12:58

  Word-logo-small

  KTDK giữa học kì 1

  Ngày gửi: 2009-12-09 09:12:36