Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Đề thi tin học CKII_lop5

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hoàng Hữu Tài (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:54' 08-05-2013
  Dung lượng: 45.5 KB
  Số lượt tải: 73
  Số lượt thích: 0 người
  Trường TH Số 2 Quảng Phước
  Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Lớp : . . . .
  KIỂM TRA CUỐI NĂM – NĂM HỌC 2012 – 2013 MÔN: Tin học – LỚP 5
  Thời gian : 40 phút
  
   SBD


  Mã phách:


  Chữ ký giám thị 1:

  Chữ ký giám thị 2:
  
  ( --------------------------------------------------------------------------------------- -------------
  Điểm:


  Mã phách:


  Chữ ký giám khảo:
  Chữ ký giám khảo:

  
  
  PHẦN I: Trắc nghiệm(6 điểm)
  Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước ý trả lời đúng.

  Câu 1: (1điểm) Để tạo chữ in đậm, em chọn dùng tổ hợp phím nào?
  A. Ctrl + E B.Ctrl + B C. Ctrl + U D.Ctrl + P
  Câu 2:(1điểm) Có tất cả mấy kiểu căn lề trong WORD?
  A.2 B.3 C. 4 D.1
  Câu 3: (1điểm) Để sao chép một câu hoặc một đoạn văn bản, em chọn sử dụng tổ hợp
  phím tắt nào?
  A. Ctrl + B B.Ctrl + C C. Ctrl + D D.Shift + X
  Câu 4: (1điểm) Nếu muốn giấu trỏ chuột (Rùa) đi thì em dùng lệnh nào?
  A. Back B.Left C.Dieh D. Hide
  Câu 5: (1điểm)Để viết chữ trong Logo, em sử dụng câu lệnh gì?
  A. Label B.Write C. Sound D.Không cái nào
  Câu 6: ( 1điểm) Con trỏ trong phần mềm MSWLogo có hình gì?
  A. Con Rùa B. Tam giác C.Vuông D.Tứ giác

  Không viết vào phần này
  PHẦN II: Thực hành(4 điểm)
  Sử dụng phần mềm Logo tạo theo mẫu sau:
  
  Chào ngày mới

  -------------------------Hết----------------------
  ĐÁP ÁN

  BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
  Môn: Tin học khối 5
  Năm học: 2012-2013
  ---------***---------


  PHẦN I: LÝ THUYẾT ( 6 điểm )

  Câu 1: (1đ) Đáp án B

  Câu 2: (1đ) Đáp án C

  Câu 3: (1đ) Đáp án B

  Câu 4: (1đ) Đáp án D

  Câu 5: (1đ) Đáp án A

  Câu 6: (1đ) Đáp án B  PHẦN II: THỰC HÀNH TRÊN MÁY: (4 điểm)
  Mở phần mềm Logo, gõ lệnh: Repeat 4[ FD 40 RT 90] ( 1điểm)
  Repeat 4[ FD 80 RT 90] ( 1điểm)
  Label [ Chào ngày mới] ( 1điểm)
  Màu sắc (1điểm)

  ----Hết-----


  QuảngPhước, ngày 18 tháng 4 năm 2013

  Duyệt BGH GVBM Tin học


  Nguyễn Thị Sen


   
  Gửi ý kiến