Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Tin tức - Sự kiện >

  Ngành Giáo dục & Đào tạo Quảng Điền tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng giai đoạn 2005-2010

  img_0663_500Ngày 6/4/2010, ngành giáo dục và đào tạo huyện Quảng Điền đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng giai đoạn 2005-2010 và đề ra phương hướng nhiệm vụ thi đua khen thưởng giai đoạn 2010-2015. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Hoàng Đức Bình, phó giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Thừa Thiên Huế; đồng chí Phan Cảnh Dư, ủy viên thường vụ huyện ủy, trưởng ban tổ chức huyện ủy; đồng chí Trần Giải, huyện ủy viên, phó chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo, các đồng chí hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn cơ sỏ và 53 đại biểu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua, khen thưởng của các đơn vị trực thuộc. Thay mặt lãnh đạo ngành giáo dục và đào tạo huyện Quảng Điền, đồng chí Lê Văn Lành, phó trưởng phòng, chủ tich Công đoàn ngành đã đọc báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của ngành trong giai đoạn 2005-2010 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2010-2015. Báo cáo đã đánh giá một cách khách quan những mặt mạnh, đồng thời cũng đã chỉ ra những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của ngành giáo dục và đào tạo huyện nhà trong 5 năm qua; đồng thời đề ra những nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp để thực hiện công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2010 - 2015. cụ thể như sau:       

            Năm năm qua cùng với sự phát triển chung của tình hình kinh tế - xã hội huyện nhà; bằng sự phấn đấu, nỗ lực chung của tập thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn ngành đã gặt hái được những kết quả đáng trân trọng trên nhiều lĩnh vực như công tác huy động và duy trì số lượng ở các cấp học cơ bản được giữ vững; chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên được nâng lên thông qua việc tự học, tự rèn, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng thường xuyên và nâng cao được ý thức trách nhiệm trong công tác, tinh thần vượt khó vươn lên trong giảng dạy và công tác,...Việc triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua do ngành và địa phương phát động đã được các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc và mang lại hiệu quả thiết thực; công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy và học đã được lãnh đạo các cấp, các đơn vị quan tâm,...do đó chất lượng giáo dục có sự chuyển biến tích cực, đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Với những thành tích trên trong 5 năm qua toàn ngành giáo dục và đào tạo huyện nhà đã được  lãnh đạo các cấp xét tặng các danh hiệu thi đua cho các đơn vị và cá nhân. Cụ thể như sau:

   

  Danh hiệu thi đua của tập thể

  Danh hiệu thi đua của cá nhân

  Năm học

  Bằng khen

    Danh hiệu thi đua

    Tặng bằng khen

    Danh hiệu thi đua

   

  Chính phủ

  Bộ

  Tỉnh

  Tỉnh tặng cờ

  Tỉnh

  Huyện

  Chính phủ

  Bộ

  Tỉnh

  CSTĐ cấp tỉnh

  CS

  TĐCS

  TT

  2005-2006

  0

  0

  0

  0

  6

  16

  0

  0

  0

  15

  146

  487

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2006-2007

  1

  0

  0

  0

  7

  14

  0

  0

  0

  14

  135

  619

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2007-2008

  0

  2

  0

  1

  7

  12

  0

  1

  0

  17

  158

  617

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2008-2009

  0

  1

  1

  0

  5

  21

   0

  1

  0

  8

  131

  627

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cộng

  1

  3

  1

  1

  25

  63

  0

  2

  0

  54

  570

  2350

            Có được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh chỉ đạo của huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự chỉ đạo chuyên môn của Sở Giáo dục & Đào tạo, sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể cấp huyện và các xã, thị trấn; sự nỗ lực quyết tâm cao và tinh thần trách nhiệm của mỗi một cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành giáo dục và đào tạo huyện nhà; công tác theo dõi, kiểm tra đánh giá thi đua khen thưởng các cấp đã có những đổi mới trong việc đánh giá thi đua của các tập thể, cá nhân theo hướng thực chất, khách quan, công bằng, dân chủ và sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đối với các tập thể, cá nhân với tinh thần thành tích đến đâu khen thưởng đến đó; không phô trương, hình thức,...đã tạo được niềm tin và động lực thúc đẩy phong trào thi đua trong ngành giáo dục và đào tạo ngày càng đi vào chiều rộng lẫn chiều sâu.

            Bên cạnh những thành quả đã đạt được, phong trào thi đua khen thưởng trong 5 năm qua vẫn còn những tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian đến, đó là:

            -Một số tập thể, cá nhân chưa thật sự quan tâm đến vấn đề thi đua khen thưởng; do đó, việc thực hiện các phong trào thi đua trong toàn ngành chưa được đồng bộ, đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành.

            -Vấn đề phát động, sơ tổng kết các phong trào thi đua chưa được sự quan tâm đúng mức ở các đơn vị; công tác tuyên truyền, biểu dương, động viên, nhân điển hình gương người tốt, việc tốt chưa được tiến hành thường xuyên, chưa có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các tổ chức trong nhà trường để kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến.

            -Điều kiện kinh phí phục vụ cho công tác khen thưởng trong từng phong trào thi đua còn gặp nhiều khó khăn, do vậy đã ảnh hưởng đến chất lượng các hoạt động phong trào của nhà trường và chưa động viên kịp thời những gương người tốt, việc tốt.

            -Phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua khen thưởng giai đoạn 2010-2015.

            Phong trào thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới đặt ra cho chúng ta những nhiệm vụ mới đó là chúng ta tiến hành thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tiếp tục thực hiện kết luận số 242-TB/TW ngày 15/4/2009 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 2 khóa ( VIII ) về phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020 và số 48/KL/TW ngày 25/5/2009 của Bộ Chính trị ( khóa X ) về xây dựng, phát triển đô thị Huế và tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; kết luận số  chỉ thi 06/CT/TW của Bộ chính trị về thực hiện cuộc vận động: " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ", cuộc vận động " Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo "; phong trào thi đua " Xây dựng trường học thân thiên, học sinh tích cực ", các phong trào thi đua " Dạy tốt, học tốt ", ..... đòi hỏi mỗi một đơn vị, cá nhân cần phải đoàn kết quyết tâm cao, tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện nhà ngày càng phát triển đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới.

            Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp.

            Mục tiêu: Thi đua, khen thưởng cần phải gắn kết với nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương và trong từng năm học, giai đoạn 5 năm, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu cụ thể sau:

            Tiếp tục thực hiện tốt công tác huy động trẻ trong độ tuổi vào học nhà trẻ đạt trên 30%, mẫu giáo đạt trên 88%, trong đó 100% trẻ 5 tuổi đến trường;  huy động hầu hết trẻ trong độ tuổi vào học tiểu học và 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1; huy động 96% trẻ trong độ tuổi và học THCS, trong đó huy động hầu hết học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 và thực hiện tốt công tác duy trì sĩ số ở các cấp học.

            Hạ thấp tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng nhà trẻ xuống dưới 6%, mẫu giáo dưới  8%; tăng tỷ lệ học sinh giỏi tiểu học lên trên 25%, THCS lên trên 12%, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém ở tiểu học còn dưới 3%, THCS dưới 10%; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trên 99,9%, tốt nghiệp THCS trên 95%.

            100% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn. Trong đó trên chuẩn: Mầm non trên 50%, tiểu học 75%, THCS 55%.

            Phấn đấu mỗi năm mỗi cấp học có từ 1-2 trường đạt chuẩn quốc gia và đến năm 2015 có 5 trường mầm non, 15 trường tiểu học, 6 trường THCS đạt chuẩn quốc gia.

            Phấn đầu hàng năm có từ 15-20% cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở trở lên, trên 50% tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và có tập thể đạt lá cờ đầu trong phong trào thi đua của tỉnh, bằng khen của Bộ Giáo dục & Đào tạo, của Chính phủ huân và chương lao động hạng 3.

            -Nhiệm vụ và giải pháp:

            Tiếp tục quán triệt một cách sâu rộng Chỉ thị 35-CT/TW ngày 3/6/1998 của Ban chấp hành Trung ương về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới, Luật thi đua, khen thưởng, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, để triển khai, thực hiện tốt các phong trào thi đua trong tập thể, cá nhân của toàn ngành giáo dục và đào tạo và của các đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học của ngành đề ra cho từng năm học và giai đoạn 2010-2015.

            Phát huy vai trò của các tổ chức Đảng, chính quyền, Công đoàn các đoàn thể trong nhà trường, thực hiện tốt công tác phối kết hợp một cách chặt chẽ giữa các tổ chức trong nhà trường để vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia hưởng ứng một cách tích cực, có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của ngành và địa phương đề ra nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở các ngành học.

            Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua " Dạy tốt, học tốt ", " Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực " gắn kết với các cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ", cuộc vận động " Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo ", cuộc vận động " Dân chủ, kỷ cương, tình thương và trách nhiệm ",...và các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác do Đảng, Nhà nước, ngành giáo dục và đào tạo phát động trong những năm tiếp theo.

            Tăng cường công tác phối kết hợp với các ban ngành, đoàn thể, các lực lượng xã hội trên địa bàn trong việc thực hiện công tác huy động, duy trì trẻ trong độ tuổi đến trường ở các cấp học;  trong công tác nâng  cao nhận thức việc học tập của học sinh nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đại trà cũng như mũi nhọn ở các cấp học.

  Quan tâm chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới sinh hoạt chuyên môn, động viên cán bộ, giáo viên tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng day và quản lý giáo dục nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên giỏi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng mũi nhọn ở các cấp học.

  Chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua các hoạt động nội, ngoại khóa, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,.. lồng ghép lồng ghép các môn học để giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật, giáo dục kỷ năng sống cho học sinh nhằm giúp các em có được sân chơi bổ ích, tạo được hứng thú trong học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

            Tranh thủ các nguồn lực để tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng cảnh quang môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp, mua sắm thêm trang thiết bị dạy học, xây dựng phòng học bộ môn, phòng thực hành,.. để tổ chức dạy học học 2 buổi/ngày và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở các ngành học.

            Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng, tăng cường công tác thanh, kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của nhà trường và của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên để đánh giá đúng thực chất mức độ hoàn thành nhiệm vụ và năng lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành, làm cơ sở cho việc đánh giá thi đua khen thưởng hàng năm của các đơn vị.

            Chỉ đạo các đơn vị thường xuyên phát động các phong trào thi đua sôi nỗi trong toàn ngành và các đơn vị nhân các ngày lễ lớn trong năm, đồng thời có kế hoạch tổ chức sơ tổng kết, đánh giá, nhân rộng điển hình tiên tiến trong đơn vị và toàn ngành, nhằm đưa phong trào thi đua, khen thưởng ngày càng phát triển góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương.

                                                                                                 

                                                                                                                          Long Xuân


  Nhắn tin cho tác giả
  Lê Đức Minh @ 16:42 09/04/2010
  Số lượt xem: 653
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến