Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Giáo án Tiếng Anh 9

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: nguyenhoangnt
  Người gửi: Phan Đinh Quốc Nghĩa (trang riêng)
  Ngày gửi: 01h:04' 31-08-2009
  Dung lượng: 291.6 KB
  Số lượt tải: 23
  Số lượt thích: 0 người
  unit 6 : the environment
  I. Aim
  Helping students:
  - to ask for and give reasons.
  - to persuade somebody to do something.
  - to complete a questionnaire.
  - to write a letter of complaint.
  II. Language focus
  1. Adverbs clauses of reason.
  2. Adjective + that clause
  3. Conditional sentences type1.
  III. Vocabulary
  Verbs: Adjectives: Nouns:
  (to) cover disappointed deforestation garbage
  (to) minimize polluted dump hedge
  (to) persuade unpolluted dynamite junkyard
  (to) prevent environment mass
  (to) provide fence pesticide
  (to) reduce flow rock
  (to) spray fly row
  (to) wrap foam sewage
  (to) pollute folk trash
  pollution
  V. Unit Allocation
  Lesson 1
  (1) Before you read
  (2) Listen and Read.
  (4) Listen
  Reading about the work of a group of conservationists and listening for details to complete the notes.
  
  Lesson 2
  (3) Speak
  Practice in persuading somebody doing something.
  
  Lesson 3
  Language Focus 1-3
  Revision of some adjectives and adverbs and practive in adjective + the clause.
  
  Lesson 4
  (5) Read
  Reading a poem for details about the environment.
  
  Lesson 5
  (6) Write
  Practice in writing a letter of complaint
  
  Lesson 6
  Language Focus 2-5
  Practice in Conditional sentences type 1 and adverb clause of reason beginning with because, since, as...
  
  Period 37: Date of planning 16- 01 2008
  Date of teaching 22- 01- 2008 (9B, 9D)
  unit 6 : the environment
  Lesson 1: Section: - Getting started (page 47)
  - Lesten and read (page 47, 48)
  - Listen (page 50)
  Aim: Reading about the work of a group of conservationists and listening for details to complete the notes.
  Objective: By the end of the lesson, students will know more about th environment problems and the solutions.
  Teaching aids
  Text books, pictures.
  Procedure
  
  Stage/Steps/ Activities
  Work
  arrangement
  Note board/ Contents
  
  I: Warm-up
  *Brainstorming
  - Ask students to think of the environmental problems in their city.

  - Get students to go to the board and write down their ideas.
  air pollution


  


  T-whole class  * Possible answers:
  - the destruction of the forests.
  - rubbish/ garbage/ trash
  - smoke from cars, motorbikes...
  - smoke from factories
  
  II. Pre-reading
  1. Pre-teach vocabulary
  - Elicit words from Ss
  (explanation: the destruction of the forests)

  (picture)

  (picture)

  (synonym)
  *Checking vocabulary:
  what and where.
  - Write the words on the board, put word in each circle
  
  T-whole class
  .
  

  I. Vocab
  -deforestation (n) : sự tàn phá từng
  - garbage dump (n): đống rác
  - dynamite fishing (n): việc đánh bắt cá bằng thuốc nổ
  - spraying pesticides (n): việc phun thuốc diệt sâu bọ.
  - disappointed (by/ about/ at something) (adj): thất vọng, buồn rầu.
  - sewage (n): nước thải, nước cống.  
  2. Matching
  - Ask students to look at the six pictures on page 47 in their text books.
  - Ask them to match the words in the box with the correct pictures

  3. Prediction.
  - Ask students to keep the books closed.
  *S et the scene: “Mr. Brown is talking to some volunteer conservationists. Guess the place where they are going to work.”
  - Give students 1 minute to guess.
  - Give feedback.

  III, While reading
  - Ask students to open their books and read the text on page 47-48
  - Let students check their prediction.
  1. Matching
  -Ask students to match the names in column a with the activities in column B (exercise 2a on page 48)
  - Ask them to read the text again and work in pairs to match


  IV. Post reading
  V. Home work
  
  Individual
  work


  Individual work-.


  Pair work
  

  *Answer key
  Group 1
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓