Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Giáo án > Trung học cơ sở > (46 bài)

  Thumbnail

  Tryền thông về cúm A

  Ngày gửi: 2012-10-31 02:10:55

  Thumbnail

  Thủ công lớp 1

  Ngày gửi: 2012-10-31 02:10:42

  Thumbnail

  Lớp 4

  Ngày gửi: 2012-10-31 02:10:14

  Thumbnail

  Thủ công lớp 2

  Ngày gửi: 2012-10-31 02:10:02

  Thumbnail

  giao án

  Ngày gửi: 2012-10-07 11:10:33

  Thumbnail

  Tài liệu bồi dưỡng HSG hóa lớp 9

  Ngày gửi: 2012-08-28 10:00:36

  Thumbnail

  Chuyên đề bồi dưỡng HSG toán 9

  Ngày gửi: 2012-03-28 16:32:50

  Thumbnail

  Quyết định 51

  Ngày gửi: 2012-03-22 11:03:49

  Thumbnail

  Giáo án bồi dưỡng HSG vật lí 9

  Ngày gửi: 2012-03-19 14:58:21

  Thumbnail

  Sach hay_Hoc Lam Nguoi

  Ngày gửi: 2011-04-08 06:04:49

  Thumbnail

  Giao an HH HKII

  Ngày gửi: 2011-04-08 06:04:41

  Thumbnail

  GD HÓA 9 (II)

  Ngày gửi: 2011-04-02 01:04:05

  Thumbnail

  GA HOA 9 HKII

  Ngày gửi: 2011-04-01 10:04:54

  Thumbnail

  GA HH9 HKII

  Ngày gửi: 2011-04-01 10:04:49

  Thumbnail

  GA HOA 8 HKII

  Ngày gửi: 2011-04-01 10:04:31

  Thumbnail

  HDNGLL 8

  Ngày gửi: 2011-03-31 11:03:08

  Thumbnail

  DS9_T64-67

  Ngày gửi: 2011-03-26 08:03:19

  Thumbnail

  Tin 7 ca nam

  Ngày gửi: 2011-03-26 08:03:17

  Thumbnail

  Loi dan DVDH

  Ngày gửi: 2011-03-25 10:03:52

  Thumbnail

  DS9_HKII

  Ngày gửi: 2011-03-23 11:03:59

  Thumbnail

  Tin 8 ca nam

  Ngày gửi: 2011-03-23 11:03:53

  Thumbnail

  Bia giao an

  Ngày gửi: 2011-03-23 11:03:09

  Thumbnail

  DS9_HKII

  Ngày gửi: 2011-03-23 11:03:09

  Thumbnail

  cam ket thuc hien quy

  Ngày gửi: 2010-10-01 03:10:25

  Thumbnail

  Giáo án lớp 5 tuần 20

  Ngày gửi: 2010-01-21 08:01:29

  Thumbnail

  Giáo án lớp 4 tuần 21

  Ngày gửi: 2010-01-21 08:01:19

  Thumbnail

  Giáo án lớp 5 tuần 21

  Ngày gửi: 2010-01-21 08:01:15

  Thumbnail

  Giáo án đạo đức lớp 4- cả năm

  Ngày gửi: 2010-01-21 08:01:06

  Thumbnail

  Giáo án

  Ngày gửi: 2009-12-17 03:12:57

  Thumbnail

  nhung dieu Gv can biet

  Ngày gửi: 2009-12-17 03:12:13

  Thumbnail

  Thông tư 32/ BGD_ĐT

  Ngày gửi: 2009-12-10 02:12:52

  Thumbnail

  Đề tài nghiên cứu khoa học

  Ngày gửi: 2009-12-10 02:12:16

  Thumbnail

  Chống bệnh thành tich

  Ngày gửi: 2009-12-10 02:12:08

  Thumbnail

  SEA games 25

  Ngày gửi: 2009-12-10 02:12:06

  Thumbnail

  SKKN

  Ngày gửi: 2009-12-09 07:12:54

  Thumbnail

  Thời khóa biểu

  Ngày gửi: 2009-12-09 07:12:47