Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Giáo án Tiếng Anh 6

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Gunrose13
  Người gửi: Phan Đinh Quốc Nghĩa (trang riêng)
  Ngày gửi: 01h:13' 31-08-2009
  Dung lượng: 1.0 MB
  Số lượt tải: 18
  Số lượt thích: 0 người
  Date:……………..
  Period: 10
  UNIT 2
  Lesson 4: B5
  I- Aim
  By the end of the lesson, Sts will be able to practice about the personal information.
  II- Language content
  + Grammar
  Review : Who- questions
  + Vocabulary
  III- Techniques
  Lucky number, Dictation list, Nougats and Crosses
  IV- Teaching aids
  Small board
  V- Procedures
  Teacher’ and Sts’ activities
  Content
  
  


  Teacher reads the alphabets and asks Sts go to the board write down.
  Sts write the alphabets.
  Teacher checks and gives marks.
  Teacher asks Sts some questions.
  Sts answer.

  Teacher asks Sts practice the questions.
  Sts work in pairs and go to the board write down.
  Teacher corrects and asks Sts write them into the note book.
  Teacher asks Sts play games.
  Sts do as request.  Teacher asks Sts work in groups and play “ Nougats and Crosses”
  Sts work in groups.  Teacher gives her request,
  Sts write them into the note book.

  Warm up

  Dictation List
  Teacher reads:
  a, b, c, d, e, f, g, h, I, j, k, l, m, n, o, p, q, r, t, u, v, w, x, y, z
  Sts write:
  a, b, c, d, e, f, g, h, I……………………x, y, z
  Pre- writing
  B5 page 25
  Questions
  How are you?
  What’s your name?
  How old are you?
  Where do you live?
  3. While- writing
  B5 page25  Answer key
  a) My name’s………..
  b) I am……………...
  c) I live………………
  d) ……………………
  4. Post- writing
  Lucky number!
  How old are you?
  LUCKY NUMBER!
  Where do you live?
  What’s your name?
  LUCKY NUMBER!
  How do you spell your name?
  LUCKY NUMBER!
  How are you?

  1
  2
  3
  4
  
  5
  6
  7
  8
  
  
  Nougats and Crosses
  LAN

  12
  Le loi street
  
  
  H-O-A
  Fine, thanks
  13
  
  
  Hue
  
  Than
  
  Viet Nam

  
  
  Ex: S1: What’s your name?
  S2: My name’s LAN
  5.Home work
  Do exercises B5, 6 page 13
  Prepare C1
  
  
  (COMMENTS
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓