Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • GA HOA 9 HKII

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Nguyễn Thành
  Ngày gửi: 10h:38' 01-04-2011
  Dung lượng: 2.0 MB
  Số lượt tải: 6
  Số lượt thích: 0 người
  Ngày soạn: 10/01- ngày dạy: 11/01/2011
  Bài 29 Tiết: 37
  AXIT CACBONIC
  MUỐI CACBONAT
  I. Mục tiêu:
  1.Kiến thức: Biết được
  - H2CO3 là một oxit yếu, không bền.
  - Muối Cacbonat có những tính chất hóa học của muối như: tác dụng với axit, với bazơ, với muối, và bị nhiệt phân hủy.
  - Chu trình của cacbon trong tự nhiên và vấn đề bảo vệ môi trường.
  2. Kỹ năng:
  Quan sát hiện tượng, giải thích và rút ra kết luận về tính chất của muối cacbonat.
  II. Trọng tâm: Tính chất hóa học của H2CO3 và muối cacbonat.
  III. Chuẩn bị:
  - Ống nghiệm, kẹp ống nghiệm, ống nhỏ giọt.
  - Các dung dịch: NaHCO3, Na2CO3, K2CO3, Ca(OH)2, CaCl
  IV.Tiến trình dạy học:
  Kiểm tra bài cũ
  - Cacbon có mấy loại oxit? Tính chất vật lý của từng loại?
  - Tính chất hóa học của từng loại oxit? Viết phương trình ví dụ.
  Tìm hiểu về Axit Cacbonic
  Hoạt động Gv
  Hoạt động Hs
  Nội dung ghi bài
  
  
  
  I.Axit Cacbonic H2CO3:
  
  - Yêu cầu Hs đọc phần 1. tr.88 SGK
  - Đọc phần bài đọc.
  1.Trạng thái tự nhiên – Tính chất Vật lý:
  Xem SGK tr.88
  
  
  
  2. Tính chất Hóa học:
  
  - Yêu cầu Hs nhớ lại thí nghiệm cho CO2 tác dụng với nước có sẵm mẩu giấy quỳ.
  
  
  
  - H2CO3 là axit mạnh hay yếu? Thể hiện qua đặc điểm nào?
  - Axit yếu. Làm quỳ tím hóa đỏ nhạt.
  - Là một axit yếu: làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ nhạt.
  
  - Từ những bài đã học, các em đã biết H2CO3 có tính chất gì đặc biệt?
  - Kém bền, dễ bị phân hủy thành CO2 và H2O.
  - Là một axit không bền: dễ bị phân hủy thành CO2 và H2O.
  
  Tìm hiểu về Muối Cacbonat
  Hoạt động Gv
  Hoạt động Hs
  Nội dung ghi bài
  
  
  
  II. Muối Cacbonat:
  
  
  
  1. Phân loại:
  
  - Yêu cầu Hs đọc nội dung SGK.
  - Đọc SGK, tìm hiểu về việc phân loại các muối cacbonat.
  - Muối cacbonat trung hòa: muối không còn H trong phân tử. Vd: Na2CO3, CaCO3
  
  
  
  - Muối cacbonat axit (muối hiđro cacbonat): muối còn H trong phân tử. Vd: NaHCO3, Ca(HCO3)2
  
  
  
   2. Tính chất:
  
  - Yêu cầu Hs nhắc lại tính tan của các muối Cacbonat đã học ở chương I.
  - Nhớ lại kiến thức: “Các muối Cacbonat đều không tan, trừ muối của K, Na.”
  a. Tính tan:
  - Đa số muối cacbonat đều không tan, trừ Na2CO3, K2CO3.
  
  - Gv thông báo cho Hs biết về tính tan của các muối hiđrocacbonat.
  
  - Hầu hết muối hiđrocacbonat đều tan.
  
  
  
  b. Tính chất hóa học:
  
  - Yêu cầu Hs nhắc lại các tính chất hóa học chung của muối.
  - Hs nhớ lại kiến thức về muối ( các tính chất hóa học chung của muối.
  
  
  - Điều kiện để phản ứng giữa muối và axit xảy ra?
  - Sản phẩm phải có kết tủa hoặc chất khí.
  ( Tác dụng với Axit ( CO2 + H2O
  
  - Yêu cầu Hs làm thí nghiệm và nhận xét hiện tượng.
  - Làm thí nghiệm, nhận xét: có chất khí thoát ra.
  Viết phương trình.
  
  
  
  
  ( Tác dụng với dung dịch bazơ:
  
  - Điều kiện phản ứng? ( những cặp muối cacbonat – kiềm nào có thể xảy ra phản ứng?
  - Chất tham gia tan, sản phẩm có kết tủa.
  - K2CO3/Na2CO3 với Ca(OH)2/ Ba(OH)2.
  
  
  - Yêu cầu Hs làm thí nghiệm: K2CO3 tác dụng với Ca(OH)2
  - Làm thí nghiệm, nhận xét hiện tượng: có kết tủa trắng xuất hiện.
  
  
  - Gv thông báo với Hs trường hợp muối Hiđrocacbonat tác dụng với kiềm sẽ tạo thành muối trung hòa và nước.
  
  
  2NaHCO3 + 2KOH ( Na2CO3 + K2CO3 + 2H2O
  
  
  
  ( Tác dụng với dung dịch muối:
  
  - Điều kiện phản ứng? ( những muối cacbonat nào có thể tham gia phản ứng?
  - Chất tham gia tan, sản phẩm có kết tủa.
  - K2CO3 hoặc Na2CO3.
  
  
  - Cho Hs làm thí nghiệm: Na2CO3 tác dụng với CaCl2.
  - Làm thí nghiệm, nhận xét hiện tượng.
  
  
  
  
   
  Gửi ý kiến