Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Đề Thi HK2 - Hóa 9

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Đinh Quốc Nghĩa (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:10' 19-04-2012
  Dung lượng: 73.0 KB
  Số lượt tải: 1728
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD ĐT QUẢNG ĐIỀN
  TRƯỜNG THCS QUẢNG THÀNH
  Người ra đề: Nguyễn Thị Tố Tâm
  ĐỀ THI KỲ II
  Môn: Hóa 9
  Thời gian: 45’
  
  Ma trận đề kiểm tra học kì II- Môn Hóa học- lớp 9-Hình thức tự luận
  Nội dung
  Mức độ nhận thức
  Tổng
  
  
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  
  
  Axit cacbonic- muối cacbonat, thực hành tính chất của phi kim.
  2
  (1,25 đ)
  
  
  2 câu
  (1,25 đ)
  12,5 %
  
  Hyđrocacbon, nhiên liệu, dầu mỏ, khí thiên nhiên.
  2
  (1,5 đ)
  
  
  2 câu
  (1,5 đ)
  15 %
  
  Rượu etyic, axit axetic, chất béo, mối liên hệ...
  3
  (1,5đ)
  4
  (1,75 đ)
  2
  (2,5 đ)
  9 câu
  (5,75 đ)
  57,5 %
  
  Glucozơ, saccarozơ, tinh bột – Xenlulozơ, protein,polime
  1
  (0,75 đ)
  
  1
  (0,75 đ)
  1câu
  (1,5 đ)
  15 %
  
  Tổng
  7 câu
  (5 đ)
  50%
  4 câu
  (1,75 đ)
  17,5 %
  3 câu
  (3,25 đ)
  32,5 %
  14 câu
  (10 đ)
  100 %
  
  
  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2011 – 2012
  Môn :HÓA HỌC – LỚP 9
  Thời gian:45 phút ( Không kể thời gian giao đề)

  Câu 1:(3 điểm) ( Rượu - Biết 0,5 đ , Axit axetic- Biết 1đ - Hiểu 1,5 đ )
  Axit axetic tác dụng được với chất nào trong dãy các chất sau:
  Na, Mg, Cu, NaOH, ZnO, K2SO4, Na2CO3, C2H5OH, (RCOO)3C3H5.
  Viết phương trình hóa học (Ghi rõ điều kiện nếu có).
  Câu 2: (2,5 điểm)
  Nêu hiện tượng, viết phương trình hóa học xảy ra khi một học sinh làm các thí nghiệm sau:
  a. Đun nóng ống nghiệm chứa một thìa muối natri hiđrocacbonat. Lấy sản phẩm khí sinh ra sục vào ống nghiệm chứa dung dịch nước vôi trong dư. (Thực hành tính chất của phi kim – Biết 1 đ )
  b. Đun nóng hỗn hợp benzen và brom có mặt bột sắt. (Benzen - Biết 0,75đ)
  c. Sục khí etilen vào ống nghiệm chứa dung dịch brom. ( Etilen - Biết 0,75 đ)
  Câu 3: (1,5 điểm) ( Glucozơ, saccarozơ, tinh bột – Biết 0,75,vận dụng 0,75 đ)
  Có ba hóa chất mất nhãn đựng trong các lọ riêng biệt:
  Rượu etylic, dung dịch saccarozơ, dung dịch hồ tinh bột.
  Hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết ba hóa chất trên.
  Câu 4 : (1 điểm) ( Rượu – Vận dụng 1 đ )
  a.Tính số ml rượu có trong 200 ml rượu etylic 400.
  b. Có thể pha đượu bao nhiêu lít rượu 400 từ 200 ml rượu etylic 600
  Câu 5 : (2 điểm) (Axit - Hiểu 0,25 đ, thực hành tính chất của phi kim – Biết 0,25 đ, rượu etylic – Axit axetic – Vận dụng 1,5 đ)
  Cho K2CO3 dư vào 42,4 gam hỗn hợp chứa rượu etylic và axit axetic. Sau phản ứng, lấy toàn bộ khí thoát ra đem sục vào dung dịch nước vôi trong dư, thu được 20 gam kết tủa.Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của rượu etylic và axit axetic có trong hỗn hợp ban đầu.
  ...............................................................................
  ( Cho O = 16, H = 1, C = 12, Ca = 40)
  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2010 - 2011
  Môn :HÓA HỌC – LỚP 9
  Thời gian:45 phút ( Không kể thời gian giao đề)

  Câu 1:(3 điểm)
  Axit axetic tác dụng được với chất nào trong dãy các chất sau:
  Na, Mg, Cu, NaOH, ZnO, K2SO4, Ca(HCO3)2, C2H5OH, (RCOO)3C3H5 .
  Viết phương trình hóa học (Ghi rõ điều kiện nếu có).
  Câu 2: (2,5 điểm)
  Nêu hiện tượng, viết phương trình hóa học xảy ra khi một học sinh làm các thí nghiệm sau:
  a. Đun nóng ống nghiệm chứa một thìa muối natri hiđrocacbonat. Lấy sản phẩm khí sinh ra sục vào ống nghiệm chứa dung dịch nước
   
  Gửi ý kiến