Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Đề Thi HK2 - Hóa 8

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Đinh Quốc Nghĩa (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:09' 19-04-2012
  Dung lượng: 72.0 KB
  Số lượt tải: 1776
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2011 - 2012
  MÔN: HÓA HỌC - LỚP 8
  Câu 1: Chọn từ hoăc số thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau:
  (B)a. ..........là sự oxi hóa có tỏa nhiệt và phát sáng.
  (B)b. Ở một nhiệt độ xác định, dung dịch không thể hòa tan thêm chất tan gọi là .......
  (B)c. Tỉ lệ khối lượng các nguyên tố H và O trong nước lần lượt là ..........
  (B)d. Ở 200C, 100 gam nước có thể hòa tan tối đa 20 gam đường, vậy độ tan của đường là...........
  Câu 2: Hoàn thành các phương trình hóa học đối với các phản ứng sau(B) và cho biết chúng thuộc loại phản ứng hóa học nào(H)?
  a. ? + H2O ---→ H3PO4
  b. H2O điện phân ? + ?
  c. ? + CuO ---→ Cu + ?
  Trong các phản ứng trên có phản ứng nào là phản ứng oxi hóa khử không? Vì sao? Chất nào là chất khử, chất oxi hóa?(B)
  Câu 3: Cho các chất có công thức hóa học sau
  CuSO4, N2O5, H2SO4, Fe(OH)3, Ca(HCO3)2.
  a. Hãy gọi tên các chất trên.(B)
  b. Trong các chất trên, những chất nào là oxit, axit, bazơ, muối.(H)
  Câu 4: Trong phòng thí nghiệm có các chất sau: Na2O, KClO3, S, nước.
  Em hãy chọn chất thích hợp trong các chất trên và viết phương trình hóa học để thực hiện các thí nghiệm sau:
  a. Điều chế khí oxi.(H)
  b. Điều chế lưu huỳnh đioxit.(VD)
  c. Điều chế dung dịch có thể làm giấy quỳ tím hóa xanh.(VD)
  Câu 5: Để điều chế khí hidro người ta tiến hành hòa tan hoàn toàn 9,75 gam kẽm bằng lượng vừa đủ 300 ml dung dịch axit clohidric.
  a. Viết phương trình hóa học của phản ứng.(B)
  b. Tính thể tích khí hidro thu được (ở đktc).(H)
  c. Tính nồng độ mol của dung dịch axit clohidric đã dùng.(VD)
  ----------------------------------------
  (Cho Zn = 65)
  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2010 - 2011
  MÔN: HÓA HỌC - LỚP 8
  Câu 1 (2 điểm): Chọn từ hoăc số thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau:
  a. ..........là sự oxi hóa có tỏa nhiệt và phát sáng.
  b. Ở một nhiệt độ xác định, dung dịch không thể hòa tan thêm chất tan gọi là .......
  c. Tỉ lệ khối lượng các nguyên tố H và O trong nước lần lượt là ..........
  d. Ở 200C, 100 gam nước có thể hòa tan tối đa 20 gam đường, vậy độ tan của đường là...........
  Câu 2 (2 điểm): Hoàn thành các phương trình hóa học đối với các phản ứng sau và cho biết chúng thuộc loại phản ứng hóa học nào?
  a. ? + H2O ---→ H3PO4
  b. H2O điện phân ? + ?
  c. ? + CuO ---→ Cu + ?
  Trong các phản ứng trên có phản ứng nào là phản ứng oxi hóa khử không? Vì sao? Chất nào là chất khử, chất oxi hóa?
  Câu 3 (2,25 điểm): Cho các chất có công thức hóa học sau:
  CuSO4, N2O5, H2SO4, Fe(OH)3, Ca(HCO3)2.
  a. Hãy gọi tên các chất trên.
  b. Trong các chất trên, những chất nào là oxit, axit, bazơ, muối.
  Câu 4 (1,5 điểm): Trong phòng thí nghiệm có các chất sau: Na2O, KClO3, S, nước.
  Em hãy chọn chất thích hợp trong các chất trên và viết phương trình hóa học để thực hiện các thí nghiệm sau:
  a. Điều chế khí oxi.
  b. Điều chế lưu huỳnh đioxit.
  c. Điều chế dung dịch có thể làm giấy quỳ tím hóa xanh.
  Câu 5 (2,25 điểm): Để điều chế khí hidro người ta tiến hành hòa tan hoàn toàn 9,75 gam kẽm bằng lượng vừa đủ 300 ml dung dịch axit clohidric.
  a. Viết phương trình hóa học của phản ứng.
  b. Tính thể tích khí hidro thu được (ở đktc).
  c. Tính nồng độ mol của dung dịch axit clohidric đã dùng.
  ----------------------------------------
  (Cho Zn = 65)
  MA TRẬN ĐỀ HÓA 8-HKII

  Nội dung kiến thức
  
  Mức độ nhận thức
  
  
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Cộng
  
  1. Oxi
  

  
  1
  0,5
  1
  0,5đ
  5%
  
  2. Oxit
  

  1
  0,5
   
  Gửi ý kiến