Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • De cuong on tap Toan9 HKII

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Nguyễn Thành
  Ngày gửi: 11h:21' 23-03-2011
  Dung lượng: 157.5 KB
  Số lượt tải: 163
  Số lượt thích: 0 người

  PHẦN I: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II
  MÔN TOÁN 9

  I/ LÝ THUYẾT:
  Trả lời các câu hỏi ôn tập ở cuối chương III, IV đại số và hình học.
  Học thuộc các kiến thức cần nhớ ở phần tóm tắt cuối chương.
  II/ BÀI TẬP:
  Bài 1: Vẽ các đồ thị các hàm số sau trên cùng một hệ trục tọa độ và tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị hàm số đó (nếu có).
  (D): y = 2x + 3 và (P): y = x2
  (D): y = 2x – 3 và (P): y = – x2
  (D): y = 3x – 2 và (P): y = x2
  Bài 2: Cho (P): y = ax2 và (D): y = 2x – 2.
  Tìm a biết (P) đi qua A(2; 2)
  Vẽ (P) và (D) trong trường hợp này.
  Chứng minh rằng (D) tiếp xúc với (P). Tìm tọa độ tiếp điểm.
  Bài 3: Cho (P): y = ax2
  Tìm a để (P) qua I(1; –1). Vẽ (P) trong trường hợp này.
  Gọi A(–2; 0); B(0; –2). Viết phương trình đường thẳng AB. Tìm tọa độ các giao điểm C, D của đường thẳng AB và (P) vẽ ở câu a. Tính độ dài CD.
  Viết phương trình đường thẳng (d) song song với AB và tiếp xúc với (P) ở câu a.
  Bài 4: Cho (P): y = –x2 và đường thẳng (D): y = x + m. Biện luận theo m số giao điểm của (D) và (P). Trong trường hợp chúng tiếp xúc hãy tìm tọa độ tiếp điểm.
  Bài 5: Giải các phương trình sau:
  1) 5x2 – 7x = 0 2) 12x2 + 9x = 0 3 ) 4x2 – 3 = 0 4) 3x2 + 1 = 0
  5) x2 – 8x + 12 = 0 6) x2 – 2 x + 5= 0
  7) x2 – 2x – 6 = 0 8) x2 – (2 + )x + 2 = 0 9) x2 – (1 + )x + = 0
  10) 2x4 – 7x2 – 4 = 0 11) 2x4 + 5x2 + 2 = 0 12) – = 1
  13) + = 2 14) + = 15) + + + = 
  16) = 17) – = 18) – = 

  Bài 6: Giải các hệ phương trình bậc nhất hai ẩn sau:
  1) 2) 3) 4) 
  5) 6) 7)


  Bài 7: Cho phương trình x2 – 2(m + 1)x + m2 + m – 1 = 0
  Tìm các giá trị của m để phương trình có nghiệm.
  Trong trường hợp phương trình có nghiệm là x1, x2 hãy tính theo m: x1 + x2 ; x1x2 ; x12 + x22
  Bài 8: Cho phương trình (x là ẩn số)
  Giải phương trình khi m = 2.
  Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m.
  Bài 9: Nếu phương trình bậc hai ẩn x sau: x2 – 2(2m – 1)x – 4m = 0 có hai nghiệm x1; x2 thì hãy tính các đại lượng sau: (x1 – x2)2 ; x1 – x2 theo m mà không giải phương trình.
  Bài 10: Nếu phương trình bậc hai ẩn x sau: x2 – 2x – 1 = 0 có hai nghiệm x1; x2 (x1 < x2) thì hãy tính các đại lượng sau mà không được giải phương trình.
  1) x12 + x22 2) + 3) + 4)+ 5) x13 – x23
  Bài 11: Tìm m để các phương trình sau:
  x2 – 2mx + m2 – m – 3 = 0 có hai nghiệm x1, x2 thỏa: x12 + x22 = 6
  x2 – 2(m + 1)x + m2 + 6m – 5 = 0 có hai nghiệm x1, x2 thỏa: x12 + x22 = 20
  x2 – 3x – m2 + m + 2 = 0 có hai nghiệm x1, x2 thỏa: x13 + x23 = 9
  Bài 12: Cho phương trình: x2 – 2x – m2 – 1 = 0
  Chứng tỏ phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt x1, x2 với mọi m.
  Tìm m để phương trình có nghiệm x = – 1. Tính nghiệm kia.
  Tìm m để:
  x12 + x22 = 14
  x1
   
  Gửi ý kiến