Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Dao duc 2 - Ca nam

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Tong hop tren violet cong dong
  Người gửi: Hoàng Hữu Tài (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:22' 25-08-2009
  Dung lượng: 532.0 KB
  Số lượt tải: 555
  Số lượt thích: 0 người
  MÔN : ĐẠO ĐỨC
  BÀI 1 :HỌC TẬP SINH HOẠT ĐÚNG GIỜ (Tiết 1)

  I. MỤC TIÊU :
  KT - Học sinh hiểu các biểu hiện cụ thể và ích lợi của việc học tập sinh hoạt đúng giờ.
  KN - Học sinh cùng cha mẹ biết lập TGB hợp lý cho bản thân và thực hiện đúng thời gian biểu.
  - Học sinh có thái độ đồng tình với các bạn biết học tập sinh họat đúng giờ.
  II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
  GV : Dụng cụ sắm vai.
  HS : Vở bài tập
  III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC :
  1. Ổn định : (1 phút ) Hát
  2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút)
  -GV kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh.
  -Nhận xét, đánh giá.
  3. Bài mới :
  a/ Giới thiệu bài : “Học tập sinh hoạt đúng giờ”
  b/ Các hoạt động dạy học :

  TL
  HOẠT ĐỘNG DẠY
  HOẠT ĐỘNG HỌC
  
  9 ph
  8 ph

  8 ph
  * Họat động 1: Bày tỏ ý kiến
  Mục tiêu: Học sinh có ý kiến riêng và bày tỏ ý kiến trước các hành động.
  -GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm theo tình huống .

  -GV nhận xét kết luận : Làm hai việc cùng một lúc không phải là học tập sinh hoạt đúng giờ.
  *Họat động 2 : Xử lý tình huống.
  Mục tiêu : Học sinh lựa chọn cách ứng xử phù hợp trong tình huống cụ thể.
  -GV chia nhóm và giao nhiệm vụ mỗi nhóm lựa chọn cách ứng xử phù hợp, đóng vai theo tình huống.
  -Nhận xét kết luận: Mỗi tình huống có thể có nhiều cách ứng xử chúng ta nến biết cách lựa chọn cách ứng xử phù hợp nhất.
  *Họat động 3: Giờ nào việc nấy.
  Mục tiêu : Giúp học sinh biết công việc cụ thể cần làm và thời gian thực hiện để học tập, sinh hoạt đúng giờ.
  -GV giao hniệm vụ thảo luận cho từng nhóm.

  -GV nhận xét kết luận: Cần sắp xếp thời gian hợp lý để đủ thời gian học tập, vui chơi, làm việc nhà và nghỉ ngơi.
    -Các nhóm thảo luận.
  -Đại diện từng nhóm trình bày ý kiến.  -Các nhóm sắm vai.
  -Trình bày trước lớp.  -Các nhóm thảo luận.
  -Trình bày trước lớp.
  -Nhận xét nhóm bạn


  
   4.Củng cố : (4 phút)
  -Chúng ta cần làm gì cho học tập sinh hoạt đúng giờ ?
  -GV nhận xét.
  IV. ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút)
  -Nhận xét-Xem lại bài-Làm VBT
  -SUNG:
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Ngày soạn : / / 200 TUẦN 2
  Ngày dạy : / / 200 *****
  KẾ HOẠCH BÀI HỌC
  MÔN : ĐẠO ĐỨC
  BÀI 1 :HỌC TẬP SINH HOẠT ĐÚNG GIỜ (Tiết 2)

  I. MỤC TIÊU :
  - Học sinh hiểu các biểu hiện cụ thể và ích lợi của việc học tập sinh hoạt đúng giờ.
  - Học sinh cùng cha mẹ biết lập TGB hợp lý cho bản thân và thực hiện đúng thời gian biểu.
  - Học sinh có thái độ đồng tình với các bạn biết học tập sinh họat đúng giờ.
  II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
  GV : Phiếu có 3 màu.
  HS : Vở bài tập
  III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC :
  1. Ổn định : (1 phút ) Hát
  2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút)
  -Muốn học tập sinh hoạt đúng giờ chúng ta cần phải làm gì ?.
  -Nhận xét, đánh giá.
  3. Bài mới :
  a/ Giới thiệu bài : “Học tập sinh hoạt đúng giờ”
  b/ Các hoạt động dạy học :
  TL
  HOẠT ĐỘNG DẠY
  HOẠT ĐỘNG HỌC
  
  9 ph  8 ph


  8 ph
  *Hoạt động 1: Thảo luận lớp.
  Mục tiêu: Hs bày tỏ ý kiến, thái độ của mình về ích lợi của việc học tập sinh hoạt đúng giờ.
  -GV nêu lần lượt đọc từng ý kiến.

  -Nhận xét kết luận: Học tập sinh họat đúng giờ có lợi cho sức khỏe và việc học tập của bản thân.
  *Hoạt động 2: Hành động cần làm.
  Mục tiêu : Biết ích lợi học tập sinh
   
  Gửi ý kiến