Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Văn bản >

  Danh mục văn bản được áp dụng trong nhiệm vụ năm học 2017-2018 (Tiểu học)

  DANH MỤC VĂN BẢN ĐƯỢC ÁP DỤNG TRONG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018 (Tiểu học)

  (Kèm theo văn bản số 130/PGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Phòng GD&ĐT)

  TT

  Số hiệu

  Ngày

  Cơ quan ban hành

  Trích yếu

  1.  

  61/2006/NĐ-CP

  20/06/2006

  Chính phủ

  Chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

  1.  

  28/2012/NĐ-CP

  10/04/2012

  Chính phủ

  QĐ&HD thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật

  1.  

  20/2014/NĐ-CP

  24/03/2014

  Chính phủ

  Về PCGD, XMC

  1.  

  80/2017/NĐ-CP

  17/07/2017

  Chính phủ

  Về xây dựng môi trường Giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường

  1.  

  29-NQ/TW

  04/11/2013

  Bộ Chính trị

  Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

  1.  

  05-CT/TW

  15/05/2016

  Bộ Chính trị

  Về đẩy mạnh và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM

  1.  

  1019/QĐ–TTg

  05/08/2012

  Thủ tướng Chính phủ

  Đề án Hỗ trợ người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020

  1.  

  1008/QĐ-TTg

  02/06/2016

  Thủ tướng Chính phủ

  Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh TH vùng DTTS giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025”

  1.  

  27/CT-TTg

  08/09/2016

  Thủ tướng Chính phủ

  Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM trong ngành GD

  1.  

  73/HD-BGDĐT-BVHTTDL

  16/01/2013

  Bộ GDĐT, VH-TT-DL

  Việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học

  1.  

  42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC

  31/12/2013

  Thông tư liên tịch

  Quy định về chính sách giáo dục đối với người khuyết tật

  1.  

  13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT

  12/05/2016

  Bộ Ytế và Bộ GD&ĐT

  Quy định về công tác y tế trường học

  1.  

  23/2006/QĐ-BGDĐT

  22/05/2006

  Bộ GD&ĐT

  Ban hành quy định về GDHN dành cho người tàn tật, KT

  1.  

  14/2007/QĐ-BGDĐT

  04/05/2007

  Bộ GD&ĐT

  Ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

  1.  

  16/2008/QĐ-BGDĐT

  16/04/2008

  Bộ GD&ĐT

  Ban hành QĐ về đạo đức nhà giáo

  1.  

  5982/BGDĐT-GDTH

  07/07/2008

  Bộ GD&ĐT

  Thực hiện nội dung giáo dục địa phương ở các cấp học phổ thông và thực hiện dạy học theo tài liệu được Sở biên soạn

  1.  

  9548/BGDĐT-GDTH

  13/10/2008

  Bộ GD&ĐT

  Về việc Hướng dẫn quản lí và tổ chức dạy học lớp ghép

  1.  

  09/2009/TT-BGDĐT

  07/05/2009

  Bộ GD&ĐT

  Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục

  1.  

  15/2009/TT-BGDĐT

  16/07/2009

  Bộ GD&ĐT

  Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu

  1.  

  28/2009/TT-BGDĐT

  21/10/2009

  Bộ GD&ĐT

  Ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

  1.  

  39/2009/TT-BGDĐT

  19/12/2009

  Bộ GD&ĐT

  Ban hành quy định GDHN cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

  1.  

  4050/QĐ-BGDĐT

  16/09/2010

  Bộ GD&ĐT

  Đề án “Phát triển thiết bị dạy học tự làm giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2010-2015”

  1.  

  5715/QĐ-BGDĐT

  08/12/2010

  Bộ GD&ĐT

  Chương trình GD chuyên biệt dành cho HS khiếm thính, khiếm thị, khuyết tật trí tuệ cấp tiểu học

  1.  

  14/2011/TT-BGDĐT

  08/04/2011

  Bộ GD&ĐT

  Đánh giá năng lực quản lý của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo chuẩn

  1.  

  3256/BGDĐT-NGCBQLGD

  17/05/2011

  Bộ GD&ĐT

  Hướng dẫn đánh giá xếp loại Hiệu trưởng trường tiểu học

  1.  

  32/2011/TT-BGDĐT

  08/08/2011

  Bộ GD&ĐT

  Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học

  1.  

  41/2011/TT-BGDĐT

  22/09/2011

  Bộ GD&ĐT

  Về việc quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động GD

  1.  

  55/2011/TT-BGDĐT

  22/11/2011

  Bộ GD&ĐT

  Ban hành Điều lệ Ban đại diện Cha mẹ học sinh

  1.  

  630/BGDĐT-NGCBQLGD

  16/02/2012

  Bộ GD&ĐT

  Hướng dẫn đánh giá xếp loại Phó Hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông và phó giám đốc TTGDTX

  1.  

  17/2012/TT-BGDĐT

  16/05/2012

  Bộ GD&ĐT

  Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm

  1.  

  26/2012/TT-BGDĐT

  10/07/2012

  Bộ GD&ĐT

  Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học

  1.  

  29/2012/TT-BGDĐT

  10/09/2012

  Bộ GD&ĐT

  Ban hành quy định về việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục

  1.  

  59/2012/TT-BGDĐT

  28/12/2012

  Bộ GD&ĐT

  Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường TH đạt mức CLTT, trường TH đạt chuẩn quốc gia

  1.  

  3535/BGDĐT-GDTrH

  27/05/2013

  Bộ GD&ĐT

  Triển khai phương pháp “Bàn tay nặn bột”

  1.  

  2325/CT-BGDĐT

  28/06/2013

  Bộ GD&ĐT

  Về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1

  1.  

  7475/BGDĐT-KHTC

  14/10/2013

  Bộ GD&ĐT

  Hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC

  1.  

  7842/BGDĐT-CSVCTBTH

  28/10/2013

  Bộ GD&ĐT

  Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học, học liệu tại các cơ sở giáo dục đào tạo

  1.  

  04/2014/TT-BGDĐT

  28/02/2014

  Bộ GD&ĐT

  Ban hành quy định về quản lý hoạt động giáo dục KNS và hoạt động GD ngoài giờ chính khóa

  1.  

  04/2014/TT-BGDĐT

  28/02/2014

  Bộ GD&ĐT

  Ban hành Quy định về QL HĐGD KNS & HĐGD NGLL.

  1.  

  07/2014/TT-BGDĐT

  14/03/2014

  Bộ GD&ĐT

  Quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học

  1.  

  86/GPE-VNEN

  18/03/2014

  Bộ GD&ĐT

  Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn ở các trường VNEN

  1.  

  1537/CT-BGDĐT

  05/05/2014

  Bộ GD&ĐT

  Về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo

  1.  

  3321/QĐ-BGDĐT

  12/08/2014

  Bộ GD&ĐT

  Ban hành chương trình thí điểm Tiếng Anh tiểu học

  1.  

  3321/QĐ-BGDĐT

  12/08/2014

  Bộ GD&ĐT

  Ban hành chương trình thí điểm Tiếng Anh tiểu học

  1.  

  5453/BGDĐT-VP

  02/10/2014

  Bộ GD&ĐT

  Về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục

  1.  

  5105/CT-BGDĐT

  03/11/2014

  Bộ GD&ĐT

  Về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học

  1.  

  26/2015/TT-BGDĐT

  30/10/2015

  Bộ GD&ĐT

  Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý

  1.  

  410/QĐ-BGDĐT

  04/02/2016

  Bộ GD&ĐT

  Ban hành KH triển khai QĐ số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của TTCP phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho TTN&NĐ giai đoạn 2015-2020” của ngành giáo dục

  1.  

  07/2016/TT-BGDĐT

  22/03/2016

  Bộ GD&ĐT

  Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD-XMC

  1.  

  1479/QĐ-BGDĐT

  10/05/2016

  Bộ GD&ĐT

  Ban hành định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 1 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (dành cho học sinh tiểu học)

  1.  

  2070/BGDĐT-GDTH

  12/05/2016

  Bộ GD&ĐT

  Về việc triển khai dạy học Mĩ thuật theo PP mới ở TH và THCS

  1.  

  2449/BGDĐT-GDTH

  27/05/2016

  Bộ GD&ĐT

  Về việc khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp

  1.  

  2222/QĐ-BGDĐT

  01/07/2016

  Bộ GD&ĐT

  Kế hoạch triên khai dạy học TV 1 Công nghệ giáo dục

  1.  

  03/VBHN-BGDĐT

  28/09/2016

  Bộ GD&ĐT

  Thông tư ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học

  1.  

  1915/BGDĐT-GDTrH

  05/05/2017

  Bộ GD&ĐT

  Tinh giảm các cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh phổ thông

  1.  

  2007/BGDĐT-KHTC

  11/05/2017

  Bộ GD&ĐT

  Sử dụng phần mềm hệ thống thông tin quản lý giáo dục

  1.  

  16/2017/TT-BGDĐT

  12/07/2017

  Bộ GD&ĐT

  Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở GDPT công lập

  1.  

  3868/BGDĐT-GDTH

  22/8/2017

  Bộ GD&ĐT

  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

  1.  

  105/KH-UBND

  15/10/2014

  UBND Tỉnh

  Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2020

  1.  

  1235/QĐ-UBND

  29/06/2015

  UBND Tỉnh

  Phê duyệt Quy hoạch phát triển GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030

  1.  

  142/KH-UBND

  19/09/2016

  UBND Tỉnh

  Xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2016–2020

  1.  

  113/KH-UBND

  28//7/2016

  UBND Tỉnh

  Phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 năm 2017

  1.  

  840/QĐ-UBND

  26//4/2017

  UBND Tỉnh

  Phê duyệt KH thực hiện Đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, HSTH vùng DTTS giái đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025

  1.  

  4949/UBND-GD

  13/7/2017

  UBND Tỉnh

  Thực hiện giá dịch vụ giáo dục

  1.  

  1430/SGDĐT-GDTH

  21/09/2011

  Sở GD&ĐT

  Hướng dẫn điểu chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông

  1.  

  2136/SGDĐT

  14/10/2011

  Sở GD&ĐT

  Hướng dẫn triển khai sử dụng bảng trắng tương tác

  1.  

  2129/SGDĐT-GDTH

  31/10/2013

  Sở GD&ĐT

  HD theo dõi học sinh TH có n. lực học tập còn yếu và triển khai các giải pháp tích cực để giảm tỷ lệ HS yếu và HS bỏ học.

  1.  

  266/SGDĐT-VP

  24/02/2014

  Sở GD&ĐT

  Ngăn ngừa việc sử dụng các loại thiết bị, đồ dùng và đồ chơi không rõ nguồn gốc, có thể gây nguy hại cho học sinh

  1.  

  699/SGDĐT-GDTH

  10/04/2014

  Sở GD&ĐT

  Hướng dẫn thực hiện quản lý tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

  1.  

  2197/SGDĐT-TTr

  09/10/2014

  Sở GD&ĐT

  Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ

  1.  

  2360/SGDĐT-GDTH

  28/10/2014

  Sở GD&ĐT

  HĐ xây dựng phòng truyền thống và HĐ CTĐ trong trường học.

  1.  

  2518/SGDĐT-GDTH

  12/11/2014

  Sở GD&ĐT

  Chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với GDTH

  1.  

  86/SGDĐT-KHTC

  12/01/2015

  Sở GD&ĐT

  Tăng cường công tác Quản lý và sử dụng TBDH

  1.  

  493/SGDĐT-GDTH

  03/03/2015

  Sở GD&ĐT

  Sử dụng đàn PIANO kỹ thuật số trong dạy học môn Âm nhạc và các hoạt động giáo dục

  1.  

  578/SGDĐT-GDTH

  12/03/2015

  Sở GD&ĐT

  Giáo dục KNS và giáo dục ngoài giờ chính khóa.

  1.  

  1966/SGDĐT-GDTH

  17/08/2015

  Sở GD&ĐT

  Tăng cường quản lý VSATTP trong trường tiểu học

  1.  

  2245/SGDĐT-GDTH

  18/09/2015

  Sở GD&ĐT

  Triển khai dạy học Mỹ thuật theo hướng phát triển năng lực học sinh

  1.  

  2316/SGDĐT-GDTH

  28/09/2015

  Sở GD&ĐT

  Quy định việc quản lý và sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học (TBDH) trong trường tiểu học

  1.  

  2556/SGDĐT-GDTH

  26/10/2015

  Sở GD&ĐT

  Hướng dẫn triển khai dạy học phương pháp “Bàn tay nặn bột”

  1.  

  51/SGDĐT-GDTH 

  12/01/2016

  Sở GD&ĐT

  Quy định việc UDCNTT trong quản lý và dạy học ở trường tiểu học

  1.  

  1189/SGDĐT-GDTH

  31/05/2016

  Sở GD&ĐT

  Triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới.

  1.  

  1476/SGDĐT-GDTH 

  28/06/2016

  Sở GD&ĐT

  Ban hành KH thực hiện PCGDTH tỉnh TT Huế đạt chuẩn PCGDTH MĐ3

  1.  

  1692/SGDĐT-GDTH

  27/07/2016

  Sở GD&ĐT

  Chỉ đạo công tác quản lý hoạt động thư viện trường tiểu học

  1.  

  1680/SGDĐT-GDTH 

  27/07/2016

  Sở GD&ĐT

  Quy định trách nhiệm của các trường TH trong việc dạy bơi cho học sinh

  1.  

  1692/SGDĐT-GDTH

  27/07/2016

  Sở GD&ĐT

  Chỉ đạo công tác quản lý hoạt động thư viện trường tiểu học

  1.  

  2190/SGDĐT-GDTH

  27/09/2016

  Sở GD&ĐT

  Hướng dẫn dạy học môn Mỹ thuật theo định hướng phát triển năng lực cấp tiểu học

  1.  

  2349/SGDĐT-GDTH

  14/10/2016

  Sở GD&ĐT

  Thực hiện giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  1.  

  839/SGDĐT-GDTH

  10/04/2017

  Sở GD&ĐT

  Đẩy mạnh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn, danh hiệu thư viện và phong trào giữ vở sạch viết chữ đẹp

  1.  

  1867/QĐ-SGDĐT

  01/08/2017

  Sở GD&ĐT

  Ban hành tiêu chí về phong trào xây dựng trường học “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” trong trường tiểu học.

  1.  

  Các văn bản chỉ đạo của Phòng GD&ĐT qua các năm còn hiệu lực.

  Thầy cô có thể tải văn bản bằng cách click chuột vào số hiệu văn bản.


  Nhắn tin cho tác giả
  Lê Đức Minh @ 10:33 04/10/2017
  Số lượt xem: 360
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến