Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Văn bản >

  Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014-2015

  Danh sách tài liệu bồi dưỡng thường xuyên:

  A. Tài liệu bậc học Mầm non    
  MN1: Đặc điểm phát triển thể chất, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thể chất    
  MN2: Đặc điểm phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội; mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về tình cảm, kĩ năng xã hội    
  MN3: Đặc điểm phát triển ngôn ngữ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ    
  MN4: Đặc điểm phát triển nhận thức ở trẻ mầm non    
  MN5: Đặc điểm phát triển thẩm mĩ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thẩm mĩ    
  MN6: Chăm sóc trẻ mầm non    
  MN7: Môi trường giáo dục cho trẻ trẻ mầm non    
  MN8: Xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ 3-36 tháng tuổi    
  MN9: Môi trường giáo dục dành cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi    
  MN10: Tư vấn về chăm sóc, giáo dục mầm non    
  MN11: Tư vấn cho các bậc cha mẹ về chăm sóc, giáo dục cho trẻ 3-36 tháng tuổi    
  MN12: Tư vấn cho các bậc cha mẹ về chăm sóc, giáo dục cho trẻ 3-6 tuổi    
  MN13: Phương pháp tư vấn về chuyên môn nghiệp vụ cho đồng nghiệp    
  MN14: Tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội    
  MN15: Đặc điểm của trẻ có nhu cầu đặc biệt    
  MN16: Chăm sóc, giáo dục và đáp ứng trẻ có nhu cầu đặc biệt    
  MN17: Lập kế hoạch giáo dục trẻ nhà trẻ 3-36 tháng    
  MN18: Lập kế hoạch giáo dục mẫu giáo    
  MN19: Phương pháp tìm kiếm, khai thác, xử lý thông tin phục vụ xay dựng và tổ chức các hoạt động giáo dục    
  MN20: Phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mầm non     
  MN21: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển thể chất    
  MN22: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển nhận thức    
  MN23:Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển ngôn ngữ    
  MN24: cung cấp cách thức ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội    
  MN25: Ứng dụng phương pháp dạy học tich cực trong lĩnh vực phát triển thẩm mĩ    
  MN26: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong tổ chức hoạt động vui chơi    
  MN27: Thiết kế ácc hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và giáo dục an toàn giao thông    
  MN28: Hướng dẫn sử dụng các thiết bị giáo dục theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu    
  MN29: Hướng dẫn bảo quản, sửa cữa một số thiết bị đồ dùng giáo dục và dạy học đơn giản    
  MN30: Làm đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo    
  MN31: Hướng dẫn sử dụng một số phần mềm vui chơi, học tập thông dụng cho trẻ mầm non    
  MN32: Thiết kế và sử dụng giáo án điện tử    
  MN33: Đánh giá trong giáo dục mầm non    
  MN34: Sử dụng bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi    
  MN35: Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non    
  MN36: Sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục mầm non    
  MN37: Quản lý nhóm/lớp học mầm non    
  MN38: Lập dự án mở trường mầm non tư thục    
  MN39: Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mẫu giáo    
  MN40: Phối hợp với gia đình để giáo dục trẻ mầm non    
  MN41: Phối hợp giữa nhà trường với cộng đồng, các tổ chức xã hội để giáo dục trẻ mầm non    
  MN42: Tham gia các hoạt động chính trị - xã hội của giáo viên mầm non    
  MN43: Giáo dục vì sự phát triển bền vững trong giáo dục mầm non    
  MN44: Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trong giáo dục mầm non

  B. Tài liệu khối Tiểu học
  TH1: Một số vấn đề tâm lý học dạy học ở tiểu học, những giải pháp sư phạm
  TH2: Đặc điểm tâm lí của học sinh dân tộc ít người,  học sinh có nhu cầu đặc biệt, học sinh có hoàn cảnh khó khăn
  TH3: Đặc điểm tâm lý của học sinh yếu kém, học sinh cá biệt, học sinh giỏi và năng khiếu
  TH4: Môi trường dạy học lớp ghép
  TH5: Tổ chức học tập cho học sinh ở lớp ghép
  TH6: Kế hoạch dạy học ở lớp ghép
  TH7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện
  TH8: Thư viện trường học thân thiện
  TH9:Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh tiểu học
  TH10: Giáo dục hòa nhập
  TH11: Tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ có khó khăn về nghe
  TH12: Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học
  TH13: Kỹ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực
  TH14: Thực hành thiết kế bài học theo hướng dạy học tích cực
  TH15: Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học
  TH16: Một số kỹ thuật dạy học tích cực ở tiểu học
  TH17: Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học
  TH18: Lắp đặt, bảo quản thiết bị dạy học ở tiểu học
  TH19: Tự làm đồ dùng dạy học ở tiểu học
  TH20: Kiến thức, kĩ năng tin học cơ bản
  TH21: Ứng dụng phần mềm trình diễn Microsoft Powerpoint trong dạy học
  TH22: Sử dụng phần mềm giáo dục để dạy học ở tiểu học
  TH23: Mạng Internet - Tìm kiếm và khai thác thông tin
  TH24: Đánh giá kết quả học tập ở tiểu học
  TH25: Các kĩ thuật bổ trợ trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập ở tiểu học
  TH26: Hình thức tự luận và trắc nghiệm trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học
  TH27: Kiểm tra đánh giá bằng nhận xét thể chất
  TH28: Kiểm tra, đánh giá các môn học bằng điểm số
  TH29: Phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
  TH30: Hướng dẫn áp dụng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở tiểu học trong điều kiện thực tế ở Việt Nam
  TH31: Tổ chức dạy học cả ngày
  TH32: Dạy học phân hóa ở tiểu học
  TH33: Thực hành dạy học phân hóa ở tiểu học
  TH34: Công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học
  TH35: Giáo viên chủ nhiệm trong các hoạt động ở trường tiểu học
  TH36: Kỹ năng giải quyết các tình huống sư phạm trong công tác giáo dục học sinh của người giáo viên chủ nhiệm
  TH37: Những vấn đề chung về tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học
  TH38: Nội dung và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học
  TH39: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học
  TH40: Thực hành giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học
  TH41: Giáo dục kĩ năng sống qua các hoạt động giáo dục
  TH42: Thực hành Giáo dục kĩ năng sống trong một số hoạt động ngoại khóa ở tiểu học
  TH43: Giáo dục bảo vệ môi trường qua các môn học ở tiểu học
  TH44: Thực hành Giáo dục bảo vệ môi trường qua các môn học ở tiểu học
  TH45: Xây dựng cộng đồng thân thiện vì trẻ em

  C. Tài liệu khối Trung học cơ sở
  THCS1: Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh THCS
  THCS2: Đặc điểm học tập của học sinh THCS
  THCS3: Giáo dục học sinh THCS cá biệt
  THCS4: Phương pháp và kỹ thuật thu thập, xử lý thông tin về môi trường giáo dục THCS
  THCS5: Nâng cao năng lực hiểu biết và xây dựng môi trường giáo dục của giáo viên
  THCS6: Xây dựng môi trường học tập cho học sinh THCS
  THCS7: Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS
  THCS8: Phương pháp và kỹ thuật hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS
  THCS9: Hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp
  THCS10: Nâng cao năng lực chăm sóc, hỗ trợ tâm lí cho học snh trong quá trình giáo dục
  THCS11: Chăm sóc, hỗ trợ tâm lí học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiểu số trong trường THCS
  THCS12: Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập cu học sinh THCS
  THCS13: Nhu cầu và động cơ học tập của học sinh THCS trong xây dựng kế hoạch dạy học
  THCS14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tich hợp
  THCS15: Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học
  THCS16: Hồ sơ dạy học
  THCS17: Tiềm kiếm, khai thác, xử lý thông tin phục vụ bài giảng
  THCS18: Phương pháp dạy học tích cực
  THCS19: Dạy học với công nghệ thông tin
  THCS20: Tăng cường năng lực sử dụng thiêt bị dạy học với ứng dụng CNTT trong dạy học
  THCS21: Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học
  THCS22: Sử dụng một số phần mềm dạy học
  THCS23: Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
  THCS24: Kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học
  THCS25: Viết sáng kiến trong trường THCS
  THCS26: Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS
  THCS27: Hướng dãn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS
  THCS28: Tăng cường năng lực giáo dục của giáo viên
  THCS29: Giáo dục học sinh THCS thông qua các họt động giáo dục
  THCS30: Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THCS
  THCS31: Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm
  THCS32: Hoạt động của giáo vên chủ nhiệm
  THCS33: Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm
  THCS34:Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS
  THCS35: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS
  THCS36: Giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS
  THCS37: Giáo dục vì sự phát triển bền vững ở trường THCS
  THCS38: Giáo dục hoà nhập trong giáo dục THCS
  THCS39: Phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THCS
  THCS40: Phối hợp các tổ chức xã hội trong công tac giáo dục
  THCS41: Tổ chức hoạt động tập thể cho học sinh THCS

  Tập tin đính kèm: Công văn

  Tập tin đính kèm: Tài liệu BDTX bậc mầm non

  Tập tin đính kèm: Tài liệu BDTX bậc tiểu học

  Tập tin đính kèm: Tài liệu BDTX bậc THCS


  Nhắn tin cho tác giả
  Lê Đức Minh @ 15:41 08/09/2014
  Số lượt xem: 2782
  Số lượt thích: 1 người (Huỳnh Hiếu)
   
  Gửi ý kiến