Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • KẾ HOẠCH TẬP HUẤN PHẦN MỀM FLASH

  Kính gởi: Các trường THCS trên toàn huyện. Thực hiện công văn số 1518 SGD-ĐT-KH&CNTT ngày 26/08/2009 của Sở GD-ĐT về việc triển khai tập huấn phần mềm Flash và ứng dụng mỹ thuật đa phương tiện vào dạy học cấp THCS nhằm góp phần nâng cao hiệu quả đổi mới phương pháp dạy học, Phòng GD-ĐT sẽ tổ chức lớp tập huấn theo kế hoạch như sau: 1. Tên lớp tập huấn: ...

  Kế hoạch tổ chức các kỳ thi, hội thi của bậc tiểu học năm học 2009 - 2010

  Kính gửi: Phòng GD&ĐT các huyện và Thành phố Huế. Nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 - 2010 của bậc tiểu học, Sở GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị một số nội dung chính về các kỳ thi, hội thi cấp Tỉnh ở bậc Tiểu học như sau: 1. Hội thi Vở sạch - Chữ đẹp và thi Viết chữ đẹp: a/ Thi Vở sạch - Chữ đẹp: Các Phòng GD&ĐT cần tổ chức có hiệu quả Hội thi Vở sạch...

  Tập huấn phần mềm Flash.

  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn huyện. Thực hiện sự chỉ đạo tại công văn số 1518/SGD&ĐT-KH&CNTT ngày 26 tháng 8 năm 2009 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế về việc triển khai kế hoạch tập huấn phần mềm Flash và ứng dụng mỹ thuật đa phương tiện vào dạy học bậc Tiểu học, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến...

  Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2009 - 2010

  Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng và Kết luận 242-TB/TW ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII), phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020; · Số tư liệu: 4899/CT GDĐT · Ngày ban hành: /8/2009 · Tải về máy: Căn cứ Luật Giáo dục 2005 và các Nghị quyết...

  Hướng dẫn tổ chức Lễ khai giảng năm học 2009-2010

  Kính gửi: - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện và thành phố Huế; - Các đơn vị trực thuộc Sở. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ năm học 2009-2010 và tình hình thực tế của tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức Lễ khai giảng năm học mới như sau: 1. Yêu cầu tổ chức:- Khai giảng năm học mới là ngày hội hàng năm của ngành, cần chuẩn bị...

  Báo cáo thống kê đầu năm học 2009 - 2010

  Kính gửi: - Các đơn vị trực thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo Thực hiện công văn số 1634/GD&ĐT-KHTC của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo thông kê đầu năm học 2009 - 2010, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: Triển khai và tổng hợp, thống kê số liệu theo mẫu mới và File “HoSo_..._T9.XLS” theo phần mềm EMIS để báo cáo về Phòng tổ chức tổng hợp (gửi trực tiếp cho...

  Báo cáo tổng kết năm học 2008-2009 về CNTT

  1514502 UBND HUYỆN QUẢNG ĐIỀNPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: ...... /BC-PGD&ĐT Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Điền, ngày 29 tháng 06 năm 2009 BÁO CÁOTỔNG KẾT NĂM HỌC 2008-2009 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2009-2010 VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TINI. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CNTT NĂM HỌC 2008-20091. Khái quát chunga. Thuận lợi: Được sự quan tâm lãnh...

  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền

  1304233 Phòng Giáo dục & đào tạo huyện Quảng Điền được thành lập năm 1990 sau khi chia lại địa giới hành chính huyện Hương Điền cũ thành 3 huyện: Phong Điền, Hương Trà, Quảng Điền Vào những năm đầu khi mới thành lập, cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học còn thiếu thốn, xuống cấp; đội ngũ giáo viên trực tiếp đứng lớp vừa thiếu, vừa không đồng bộ; song bằng sự phấn đấu nổ lực của toàn Ngành và xã hội, trong những năm qua...