Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thông tin thành viên

    No_photof
    Họ và tên Đặng Minhtrang
    Giới tính Nữ
    Đơn vị TH C TT Mỹ Luông
    Tỉnh/thành Angiang
    Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
    Đã đưa lên 0 tài liệu
    Đã tải về 111 tài liệu (xem danh sách)
    Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
    Điểm số 0 (xem chi tiết)

    Nhắn tin cho người này