Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Gia Phước
  Ngày gửi: 13h:54' 02-11-2012
  Dung lượng: 1.3 MB
  Số lượt tải: 29
  Số lượt thích: 0 người

  GIÁO ÁN- TOÁN 4
  GIÁO VIÊN :LÊ THỊ CÒN
  TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 THỊ TRẤN SỊA
  CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ
  TÌM SỐ
  TRUNG BÌNH CỘNG
  Tìm số trung bình cộng
  Bài toán: Rót vào can thứ nhất 6l dầu, rót vào can thứ hai 4l dầu. Hỏi nếu số lít dầu đó được rót đều vào 2 can thì mỗi can có bao nhiêu lít dầu?
  Tóm tắt:
  Bài giải
  Tổng số lít dầu của hai can là:
  6 + 4 = 10 ( lit )
  Số lít dầu rót đều vào mỗi can là:
  10 : 2 = 5 ( lít )
  Đáp số : 5 lít

   Lấy tổng số lít dầu chia cho 2 được số lít dầu rót đều vào mỗi can:
  ( 6 + 4) : 2 = 5 ( l)  Nhận xét
   Ta nói: Can thứ nhất có 6 lít, can thứ hai có 4 lit, trung bình mỗi can có 5 lít.
  Ta gọi số 5 là số trung bình cộng của hai số 6 và 4.
  Bài số 2:
  Số học sinh của 3 lớp lần lượt là 25 học sinh, 27 học sinh, 32 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?
  Tóm tắt:
  Bài giải
  Tổng số học sinh của 3 lớp là:
  25 + 27 +32 = 84 ( học sinh)
  Trung bình mỗi lớp có :
  84 : 3 = 28 ( học sinh )
  Đáp số : 28 học sinh
  Nhận xét:
  Muốn tìm số trung bình cộng
  của nhiều số,
  ta tính tổng của các số đó,
  rồi chia tổng đó cho số các số hạng
  Tìm số trung bình cộng của các số sau:
  Bài 1
  42 và 52 b)36; 42; và 57.
  c) 34; 43; 52 và 39 d) 20; 35; 37; 65 và 73
  Bài làm:
  a)Trung bình cộng của 42 và 52 là: ( 42 + 52 ) : 2 = 46
  b) Trung bình cộng của 36; 42 và 57 là: ( 36+ 42+ 57 ) : 3 = 45
  c) Trung bình cộng của 34; 43; 52 và 39 là: ( 34+ 43+ 52+ 39 ) : 4 = 42
  d) Trung bình cộng của 20; 35; 37; 65; 73 là:( 20 + 35+ 37+ 65+ 73 ) : 5 = 46
  Bài 2
  Bốn em Mai, Hoa, Hưng, Thịnh, lần lượt cân nặng là 36kg, 38kg, 40kg, 34kg. Hỏi trung bình mỗi em cân nặng bao nhiêu ki- lô- gam?
  Bài làm:
  Bốn em cân nặng số ki- lô- gam là:
  36+ 38+ 40+ 34 = 148 ( kg)
  Trung bình mỗi em cân nặng số ki- lô- gam là:
  148 : 4 = 37 ( kg)
  Đáp số: 37 kg
  Bài 3
  Tìm trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9.
  Bài làm:
  Các số từ 1 đến 9 là : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
  Tổng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9 là:
  1+ 2 +3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9 =
  ( 1+ 9 ) + ( 2+ 8) + ( 4+ 6 ) + 5 = 35
  Từ 1 đến 9 có 7 chữ số
  Trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9 là:
  35 : 7 = 5
  Đáp số : 5
  Giờ học đã kết thúc
  Cô chào các em.
   
  Gửi ý kiến