Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tập huấn phòng chống đại dịch cúm A(H1N1)

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Đức Minh
  Ngày gửi: 10h:53' 20-08-2009
  Dung lượng: 28.5 KB
  Số lượt tải: 11
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN QUẢNG ĐIỀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phú

  Số: ....../KH – PGD&ĐT Quảng Điền, ngày 07 tháng 8 năm 2009

  KẾ HOẠCH
  (V/v tập huấn Phòng chống đại dịch cúm A(H1N1) trong các cơ sở Giáo dục.)

  Kính gửi: - Hiệu trưởng các trường Mầm non
  - Hiệu trưởng các trường Tiểu học
  - Hiệu trưởng các trường THCS
  - Cán bộ Y tế; cán bộ kiêm nhiệm Y tế trường học các trường trên địa bàn huyện.
  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân trong buổi họp trực tuyến Phòng chống dịch cúm A(H1N1) ngày 23/7/2009 với Bộ Y tế và lãnh đạo các thành phố lớn; công văn khẩn số 6334/ BGD&ĐT – CTHSSV ngày 29/7/2009 của Bộ Giáo dục & Đào tạo; Công văn số 1277 ngày 30/7/2009 về kế hoạch phòng chống đại dịch cúm A(H1N1) của Sở Giáo dục & Đào tạo; chỉ thị hỏa tốc ngày 31/7/2009 của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch cúm A(H1N1), nay Phòng Giáo dục phối hợp với TTYT Huyện tổ chức lớp “ Tập huấn chống đại dịch cúm A(H1N1) trong các cơ sở giáo dục năm 2009”
  1/ Thời gian: Bắt đầu lúc 8h 00, ngày 11/08 /2009
  2/ Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục
  3/ Thành phần: - Lãnh đạo Phòng Giáo dục
  - Hiệu trưởng (Hiệu phó) bậc Mầm non. Tiểu học, THCS
  - Cán bộ Y tế trường học; cán bộ kiêm nhiệm
  - Chuyên viên các bộ phận của Phòng Giáo dục.
  Đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc để tham dự lớp tập huấn đúng thành phần và đúng thời gian qui định.
  KT.TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC

  (Đã ký)
  Nơi nhận:
  - Như trên
  - Lưu: VT,CM

  LÊ THỊ TUYẾT MAI


   
  Gửi ý kiến