Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tài liệu bồi dưỡng HSG hóa lớp 9

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Đức Minh
  Ngày gửi: 10h:00' 28-08-2012
  Dung lượng: 1.3 MB
  Số lượt tải: 322
  Số lượt thích: 0 người


  LƯU HÀNH NỘI BỘ
  DẠNG 1: CÂU HỎI ĐIỀU CHẾ
  SƠ ĐỒ PHẢN ỨNG

  Câu 1: Viết phương trình phản ứng hoàn thành sơ đồ sau:
  Ca CaO Ca(OH)2 CaCO3 Ca(HCO3)2 CaCl2 CaCO3
  2) FeCl2 FeSO4 Fe(NO3)2 Fe(OH)2
  Fe Fe2O3
  FeCl3 Fe2(SO4)3 Fe(NO3)3 Fe(OH)3
  * Phương trình khó:
  Chuyển muối clorua muối sunfat: cần dùng Ag2SO4 để tạo kết tủa AgCl.
  Chuyển muối sắt (II) muối sắt (III): dùng chất oxi hoá (O2, KMnO4,…)
  Ví dụ: 10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O
  4Fe(NO3)2 + O2 + 4HNO3 4Fe(NO3)3 + 2H2O
  Chuyển muối Fe(III) Fe(II): dùng chất khử là kim loại (Fe, Cu,...)
  Ví dụ: Fe2(SO4)3 + Fe 3FeSO4
  2Fe(NO3)3 + Cu 2Fe(NO3)2 + Cu(NO3)2
  SO3 H2SO4
  3) FeS2 SO2 SO2
  NaHSO3 Na2SO3
  NaH2PO4

  4) P P2O5 H3PO4 Na2HPO4

  Na3PO4
  * Phương trình khó:
  2K3PO4 + H3PO4 3K3HPO4
  K2HPO4 + H3PO4 2KH2PO4
  ZnO Na2ZnO2
  5) Zn Zn(NO3)2 ZnCO3
  CO2 KHCO3 CaCO3
  * Phương trình khó:
  ZnO + 2NaOH Na2ZnO2 + H2O
  KHCO3 + Ca(OH)2 CaCO3 + KOH + H2O
  A 

  6) A Fe D G

  A
  7) CaCl2 Ca Ca(OH)2 CaCO3 Ca(HCO3)2

  Clorua vôi Ca(NO3)2
  8) KMnO4 Cl2 nước Javen Cl2

  NaClO3 O2
  Al2O3 Al2(SO4)3 NaAlO2 9) Al Al(OH)3
  AlCl3 Al(NO3)3 Al2O3
  Câu 2: Hãy tìm 2 chất vô cơ thoả mãn chất R trong sơ đồ sau:
  A B C
  R R R R
  X Y Z

  Câu 3: Xác định các chất theo sơ đồ biến hoá sau:
  A1 A2 A3 A4
  A A A A A
  B1 B2 B3 B4
  Câu 4: Hoàn thành các phản ứng sau:
  X + A 
  X + B 
  Fe
  X + C 
  X + D 

  ĐIỀN CHẤT VÀ HOÀN THÀNH PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG

  Câu 1: Bổ túc các phản ứng sau:
  FeS2 + O2 A + B J B + D
  A + H2S C + D B + L E + D
  C + E F F + HCl G + H2S
  G + NaOH H + I H + O2 + D J
  Câu 2: Xác định chất và hoàn thành các phương trình phản ứng:
  FeS + A B (khí) + C B + CuSO4 D(đen) + E
  B + F Gvàng + H C + J (khí) L
  L + KI C + M + N
  Câu 3: Chọn các chất thích hợp để hoàn chỉnh các PTPƯ sau:
  X1 + X2 Cl2 + MnCl2 + KCl + H2O
  X3 + X4 + X5 HCl + H2SO4
  A1 + A2 (dư) SO2 + H2O
  Ca(X)2 + Ca(Y)2 Ca3(PO4)2 + H2O
  D1 + D2 + D3 Cl2 + MnSO4 + K2SO4 + Na2SO4
   
  Gửi ý kiến