Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Các thành viên đã tải về

  No_avatarf
  Ngô Thị Chuột Xuân
  tải lúc 19:59 09/04/2012
  No_avatar
  Kim Tho
  tải lúc 19:45 09/04/2012
  No_avatar
  Võ Trọng Vinh
  tải lúc 19:33 09/04/2012
  No_avatar
  Nguyễn Thị Thêu
  tải lúc 19:08 09/04/2012
  No_avatar
  Trần Dinh Dinh
  tải lúc 18:48 09/04/2012
  No_avatar
  Kim Phuong
  tải lúc 18:48 09/04/2012
  No_avatar
  Lê Thị Lý
  tải lúc 18:35 09/04/2012
  No_avatar
  Doã Phuù Hoaøng
  tải lúc 17:58 09/04/2012
  No_avatarf
  Ngô Thị Tỉnh
  tải lúc 17:31 09/04/2012
  1255808.jpg";i:1;i:150;i:2;i:188;}}-avatar
  Nguen Nhung
  tải lúc 17:31 09/04/2012
  No_avatarf
  Lê Thị Nguyên
  tải lúc 16:38 09/04/2012
  No_avatar
  Nguyễn Kiều Hân
  tải lúc 16:38 09/04/2012
  No_avatar
  Nguyễn Văn Mạnh
  tải lúc 16:26 09/04/2012
  No_avatar
  Phan Thanh Thanh
  tải lúc 16:08 09/04/2012
  No_avatar
  Chung Văn Thật
  tải lúc 15:58 09/04/2012
  No_avatarf
  Nguyễn Thị Thu Huyền
  tải lúc 15:57 09/04/2012
  No_avatarf
  Nguyễn Thị Hiền
  tải lúc 15:33 09/04/2012
  No_avatar
  Trần Thanh Triều
  tải lúc 15:10 09/04/2012
   
  Gửi ý kiến