Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Các thành viên đã tải về

  No_avatar
  Cao Minh
  tải lúc 02:05 22/11/2021
  No_avatar
  Họ Tên
  tải lúc 11:02 10/03/2015
  No_avatar
  Mint Ah
  tải lúc 15:27 16/10/2013
  No_avatar
  Phon G Duong Van
  tải lúc 08:53 17/09/2013
  No_avatar
  Nhun G Nguyen
  tải lúc 08:53 17/09/2013
  No_avatar
  Phù Ng Quí Châu
  tải lúc 22:24 16/09/2013
  No_avatar
  Ngoc Thuy
  tải lúc 02:39 29/06/2013
  No_avatar
  Nguy Ễn Văn Thắng
  tải lúc 02:39 29/06/2013
  No_avatar
  Nguy Ễn Văn Thắng
  tải lúc 02:39 29/06/2013
  No_avatar
  Nhat Rang
  tải lúc 02:39 29/06/2013
  No_avatar
  Nguy Ễn Việt Đức
  tải lúc 07:07 26/06/2013
  No_avatar
  Viet Nam Grouptour
  tải lúc 03:49 04/06/2013
  No_avatar
  Nguy Ễn Công Trình
  tải lúc 03:49 04/06/2013
  No_avatar
  Đ Gió Cuốn Đi
  tải lúc 22:22 03/06/2013
  No_avatar
  Full Name
  tải lúc 09:29 10/01/2013
  1497520.jpg";i:1;i:200;i:2;i:140;}}-avatar
  Đặng Thị Thương
  tải lúc 11:34 21/10/2011
  No_avatar
  Nguyến Tuấn Hoằng
  tải lúc 15:26 13/03/2011
  No_avatarf
  Lê Tâm
  tải lúc 22:07 08/03/2011
   
  Gửi ý kiến