Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Đức Minh
  Ngày gửi: 09h:37' 07-10-2009
  Dung lượng: 2.3 MB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người
  QUANG DIEN EDUCATION & TRAINING SERVICE
  DANG DUNG JUNIOR HIGH SCHOOL
  Teacher: Trần Công Vinh
  Give me the synonym of
  “ sudden ”.
  abrupt ( adj ):
  bất ngờ, đột ngột
  shift ( n ):
  sự chuyển dịch
  Can you say the noun:
  “ change of position ”?
  funnel shaped ( adj ):
  có hình cái phểu
  warn ( v ):
  cảnh báo, dự báo
  suck up ( v ):
  hút lên
  Give me the synonym of
  “ predict ”.
  Can you say the verb “hút lên” in English?
  tornado ( n ):
  cơn lốc xoáy
  Give me the antonym of
  “ minority”.
  majority ( n ):
  đa số, phần lớn
  A huge tidal wave traveled from Alaska to California and hit Anchorage in the 1960s.
  A huge tidal wave traveled from California to Alaska and hit Anchorage in the 1960s.
  The eruption of Mount Pinatubo is the world’s largest ever volcano eruption.
  The eruption of Mount Pinatubo is the world’s largest volcanic eruption in more than 50 years.
  1. The majority of earthquakes…………………………………
  2. During the earthquake in Kobe, many people were killed when
  ……...................................................................
  3. A tidal wave can only occur when there is an abrupt shift in the
  ……………………………………………..
  4. In Australia, a tropical storm is known as …………
  5. The Chinese language gave us……………………
  6. A tornado is a type of storm that passes overland below a
  ……………………………………………………..

  occur around the Pacific Rim.
  homes, office blocks and high ways collapsed
  in the underwater movement of the Earth.
  a cyclone.
  the word “ typhoon ”.
  thunderstorm and suck anything that is in its path
  1. A huge earthquake struck the city of Kobe in Japan in.....................................
  Bravo, you are right
  What a pity, you are wrong
  x
  x
  x

  2. A huge tidal wave hit Anchorage Alaska in the......................
  What a pity, you are wrong
  Bravo, you are right

  x
  x
  x
  3. The word “Typhoon” comes from……
  Bravo, you are right
  What a pity, you are wrong
  x
  x
  x

  4. Mount Pinatubo, which is a volcano in the Philippines, erupted in....................
  What a pity, you are wrong
  Bravo, you are right
  x

  x
  x
  5. In Italy, a tornado lifted a baby who was asleep in its baby carriage into the air and put it down safely 100 meters away in..........................
  Bravo, you are right
  What a pity, you are wrong
  x
  x
  x

  FLOOD IN HUE
  FLOOD IN PHONG DIEN
  FLOOD IN QUANG DIEN
  “ Talk about floods in your home village ”
  1. In which months do floods occur?
  2. What are the advantages and disadvantages of floods in your home village?
  QUESTIONS
  POSSIBLE ANSWERS
  They usually occur in September, October and November.
  2. The advantages of floods are bringing ( alluvial ) soil to the fields, helping fish lay ( eggs ) and grow.
  The disadvantages of floods are destroying houses, roads, bridges and killing animals, plants, etc.
  - Use your own ideas to write 3 things that you prepare for a coming flood.
  - Prepare for lesson 4 - Write
   
  Gửi ý kiến