Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Giáo án Tiếng Anh 8

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: lydo
  Người gửi: Phan Đinh Quốc Nghĩa (trang riêng)
  Ngày gửi: 01h:07' 31-08-2009
  Dung lượng: 682.6 KB
  Số lượt tải: 17
  Số lượt thích: 0 người
  UNIT 9 : A FIRST AID COURSE
  Division of lessons
  1. Getting started & listen and read
  2. Speak
  3. Listen
  4. Read
  5. Write
  6. Language focus

  ****************************************************************
  Date:16 /1 /2007
  Period : 55 GETTING STARTED & LISTEN AND READ
  I. Aim:
  By the end of the lesson, Ss can know what they would do in the situation which require first - aid
  II. Language contents:
  -Grammar: - Future simple with “will / shall”
  - Making requests, offers and requests using modal “will”
  -Vocabulary:
  bleed (v) conscious (adj)
  burn ,emergency , promise ,sting , wound , ambulance
  III. Techniques:
  - Matching, slap the board, work pair / group
  IV. Teaching aids: Projector
  V. Procedures :

  Teacher’s and Students’ activities
  Content
  
  
  - Have Ss play game Kim’s game
  - Have Ss open their books and look at the things on page 80 (20’’). Tell them these things are often used for first – aids.
  - The group having the most right English words is the winner.

  - Ask Ss to discuss and write down what they would do in these situations which require first - aids  Elicit the new words
  Have Ss copy the vocabulary in their notebooks
  Checking technique : slap the board  - T plays the tape “Listen and read” for the Ss
  - Ss practice the dialogue (pair work)
  - Ss practice the dialogue in front of the class
  - T asks Ss to work in pairs, and answer the questions on page 81
  -Ss give feedback
  - T asks Ss to work in groups
  - T asks Ss to complete the paragraph
  - T gives feedback

  1. Warm up: (8’) mark
  * Answer key
  emergency room
  sterile dressing
  medicated
  ice
  water pack
  alcohol
  * Possible answer
  - A girl has a burn on her arm -> use cold water
  - A boy has a bad cut on his leg -> use alcohol medicated oil / sterile dressing
  - A girl has a nose bleed -> use a handkerchief to stop the bleeding / tell her to lie down
  - A boy has a bee sting -> use a medicated oil
  2..Presentation : (15’)
  New words:
  - ambulance (draw)
  - emergency (n) : when do we need an ambulance
  - unconscious ( adj) >< unconscious
  - to bleed -> the bleeding
  When you have a cut, the cut will bleed …?
  - wound (n)
  - handkerchief (n)
  - Calm down (v) bình tỉnh..
  3. Practice : (10’)
  Dialogue P/ 80
  Select the topics covered in the dialogue ( P/ 81)
  A , b, c , e , f  4.Consolidation : (10’)
  Complete the paragraph
  “There was an emergency at Lan’s school .A student (1) off her bike and hit her head on the road. She was (2) but she cut her head and the (3) was (4) badly .Lan telephoned Bach Mai hospital and asked the nurse to send an (5) to Quang Trung school .Lan was asked to keep the students (6) while waiting for the ambulance
  key:
  fell 4. bleeding
  Conscious 5. ambulance
  cut 6. awake
  5. Homework: (2’)
  - Learn by heart new word, and summary
  - Prepare: speak
  - Do the exercise in the workbook 1-2

  
  COMMENTS

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓